Artykuły

Samolot szturmowy Suchoj Su-25. Cz. III

Jednomiejscowy samolot szturmowy Su-25 należy do klasy nielicznych powojennych odrzutowych samolotów szturmowych przeznaczonych do bliskiego wsparcia lotniczego. W czasach ZSRR był eksportowany do krajów zaprzyjaźnionych, a po rozpadzie ZSRR wiele maszyn z drugiej ręki trafiło do sił zbrojnych mniejszych państw. 

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Republiki Korei cz. I

Siły Powietrzne Republiki Korei (ROKAF) zostały utworzone w 1949 roku. Od tamtej pory stoją na straży bezpieczeństwa kraju, formalnie wciąż będącego w stanie wojny z sąsiednią Koreą Północną. Napięta sytuacja na Półwyspie Koreańskim sprawia, że około 60 proc. statków powietrznych ROKAF to samoloty bojowe. 

Zobacz więcej

Wojna powietrzna nad Ukrainą 24 listopada – 23 grudnia 2022

Grudzień zasadniczo minął Rosjanom na próbach odzyskania utraconej jesienią inicjatywy, ale atakującym w rejonie Donbasu siłom postawiono tak mało ambitne cele, że ciężko mówić o jakiejkolwiek przewadze, choćby w wymiarze taktycznym. Prowadzone na odcinku od Sołedaru do Bachmutu intensywne działania bojowe...

Zobacz więcej

Nowa uniwersalna armata dywizyjna kalibru 76 mm dla Armii Czerwonej

Po wygranej przez bolszewików wojnie domowej Armia Czerwona znajdowała się w opłakanym stanie. Jakość uzbrojenia, którym dysponowano pozostawiała wiele do życzenia.Na początku lat 30. podjęto prace koncepcyjne nad skonstruowaniem nowej armaty dywizyjnej kalibru 76,2 mm.

Zobacz więcej

Trałowce - minowce typu FM w Polskiej Marynarce Wojennej: ORP Mewa, ORP Jaskółka, ORP Czajka i ORP Rybitwa

28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret nr 155, dotyczący powołania do życia Polskiej Marynarki Wojennej. W obrębie nowych granic Rzeczpospolitej znalazł się pas wybrzeża o długości 140 km, dający realny dostęp do morza. Warunkiem niezbędnym do jego utrzymania i wykorzystywania było istnienie marynarki wojennej oraz floty handlowej. 

Zobacz więcej

CAC Boomerang

Boomerang był pierwszym samolotem myśliwskim skonstruowanym samodzielnie w Australii. Jego projekt powstał w pośpiechu w ciągu kilku miesięcy w najbardziej krytycznym okresie, gdy postępy japońskiej ofensywy w Azji Południowo-Wschodniej i na Pacyfiku zagroziły bezpośrednio Australii...

Zobacz więcej

Tallińskie lwy. Broń pancerna w armii estońskiej 1918–1940

W grudniu 1918 roku w Tallinie przystąpiono do budowy pierwszego samochodu pancernego, który nazwano Estonia. Gdy 31 grudnia 1919 roku podpisano z bolszewikami zawieszenie broni w armii estońskiej służyło 12 samochodów pancernych oraz 17 pociągów pancernych. Przystąpiono także do szkolenia załóg czołgów. 

Zobacz więcej

Ofensywa „zdrajców z Zachodu”. Francuski V Korpus Armijny w działaniach na terenie Saary we wrześniu 1939 roku. Część 2

Sprawy na froncie polskim bardzo szybko przybrały zły obrót. Tymczasem francuski sojusznik sposobił się do działań, z punktu widzenia Warszawy nieśpiesznie, ale jednak w zgodzie z uzgodnionym jeszcze w maju kalendarzem. 9 września na obszarze Saary podjęta miała zostać akcja, którą francuscy dowódcy z pewną przesadą określili mianem offensive pour la Pologne.

Zobacz więcej

Działania dywizjonu myśliwskiego I.(J)/LG 2 w kampanii wrześniowej 1939 roku. cz. 1.

W końcu sierpnia 1939 roku dywizjon I.(J)/LG 2 podlegał 1. Fliegerdivision wchodzącej w skład 1. Floty Powietrznej. Stacjonował na lotniskach Malzkow i Lottin dysponując 36 jednomiejscowymi samolotami myśliwskimi Messerschmitt Bf 109E, które rozdzielone były między trzy eskadry i klucz sztabowy. 

Zobacz więcej

Zaolzie – klęska tyłów? Część 1. Krytyka i wnioski

20 grudnia 1938 roku Biuro Administracji Armii MSWojsk. (BAA) przygotowało zestawienie dokumentów pod zbiorczym tytułem Niedomagania w wyposażeniu i zaopatrzeniu mat. oddziałów Gr. Op. „Śląsk” – uwagi i wnioski. Zbiór ten powstał w myśl wytycznych wydanym: formacjom (zakładom) wystawiającym jednostki broni i służb dla Grupy...

Zobacz więcej

Czołg lekki 12TP. Dywagacje o szczegółach konstrukcji.

Potencjalny wygląd projektowanego pod koniec lat 30. w BBTBrPanc. czołgu lekkiego, nieprawidłowo dotąd nazywanego 14TP, był i jest obiektem wielu spekulacji. Zachowane jedynie w szczątkowym zakresie archiwalia nie pozwalają na odtworzenie wyglądu pojazdu w jego ostatecznej wersji. 

Zobacz więcej

Ukraińskie wozy zabezpieczenia technicznego

Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia działań wojennych jest nieprzerwane wsparcie techniczne jednostek i pododdziałów sił zbrojnych. Ważnym środkiem realizacji tego zadania są opancerzone wozy zabezpieczenia technicznego (wzt), które służą do ewakuacji, naprawy, obsługi i zapewnienia...

Zobacz więcej

Nowy myśliwiec z zachodu. Start Global Combat Air Program

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi doniesieniami początek grudnia ubiegłego roku przyniósł istotne, o ile nie kluczowe, deklaracje dotyczące przyszłości japońskiego myśliwca nowej generacji F-X oraz włosko-brytyjskiego programu Tempest (czy też w zasadzie szerzej Future Combat Air System, którego Tempest jest częścią). 

Zobacz więcej

Koreański grzmot – armatohaubica K9 kalibru 155 mm

Dnia 6 grudnia 2022 roku do portu w Gdyni przybył pierwszy, przeznaczony dla artylerii Wojska Polskiego, transport z armatohaubicami K9 Thunder (Grzmot). Są to opracowane przez koreańskich specjalistów działa samobieżne kalibru 155 mm. Mimo że przygotowywanie wspomnianego systemu artyleryjskiego rozpoczęto jeszcze w pierwszej połowie lat 90. XX...

Zobacz więcej

M60 − pierwszy czołg podstawowy Ameryki

M60 to pierwszy czołg podstawowy USA, opracowany na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Maszyna, która w założeniu miała być jedynie rozwiązaniem przejściowym do czasu wdrożenia docelowego czołgu podstawowego, okazała się rozwiązaniem podstawowym na ponad dwie dekady, do czasu wprowadzenia na szerszą skalę pojazdów rodziny M1 Abrams

Zobacz więcej

Bell V-280 następcą Black Hawka

Dnia 5 grudnia 2022 roku doszło do ogłoszenia rozstrzygnięcia w jednym z najistotniejszych obecnie projektów prowadzonych przez US Army, programie Future Long Range Assault Aircraft. Ma on doprowadzić do wyłonienia i wdrożenia pionowzlotu, który stanie się następcą obecnie eksploatowanych śmigłowców wielozadaniowych rodziny UH-60 (S-70) Black Hawk

Zobacz więcej

Potencjał obronny Tajwanu (Republiki Chin)

Tajwan jest we współczesnym świecie fenomenem szczególnym. Nie jest to kraj rozległy (36,1 tys. km2, a więc sytuujący się pod tym względem między Holandią i Belgią), czy też wyjątkowo ludny (24 mln mieszkańców). Jego znaczenie jest jednak niewspółmiernie większe niż wynikałoby to z terytorium i populacji. 

Zobacz więcej

Systemy przeciwlotnicze S-300 w obronie ukraińskiego nieba

Jak pokazuje całe doświadczenie najnowszej historii wojskowości, dominacja w powietrzu była i pozostaje najważniejszym elementem wymaganym dla skutecznego prowadzenia działań wojennych. Osiągnięcie takiego stanu jest kluczowym celem na początku praktycznie każdej wojny. 

Zobacz więcej

Władcy głębin. Rozwój współczesnych okrętów podwodnych

Narzędzie, stworzone ludzką ręką, potężne, a jednocześnie skryte i niepozorne. Cud techniki, do budowy którego zaprzęga się najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne. Konstrukcja, o której pisano niegdyś w powieściach fantastycznych, a której realne wcielenie do służby przerosło nawet wyobrażenia dawnych pisarzy. 

Zobacz więcej

Przełom w programie Kruk? Apache dla Polski. Cz. II

Wskazanie Apacza jako przyszłego śmigłowca szturmowego Sił Zbrojnych RP niewątpliwie będzie miało daleko idące skutki w szacunkowej perspektywie 40 lat. O tym, czy w całościowym rozrachunku zakup tego wiropłata będzie oceniony pozytywnie czy negatywnie, będą decydować zarówno czynniki wewnątrzkrajowe, jak i globalne. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter