Artykuły

Brygada Bombowa w walce z XVI Korpusem Armijnym. Część 3: Pierwsza interwencja

2 września 1939 roku VI dywizjon bombowy wykonał nalot na kolumny związków taktycznych niemieckiej 10. Armii. Wyprawa lwowskich lotników była jedną z najdramatyczniejszych akcji polskiego lotnictwa w pamiętnym wrześniu 1939 roku. Spośród 18 Karasi na lotnisko w Nosowie nie powróciło bowiem aż osiem...

Zobacz więcej

Mitsubishi Ki-67 Hiryū. Część 2

Ki-67 Hiryū był niewątpliwie najlepszym bombowcem ciężkim lotnictwa japońskiej Armii Cesarskiej, ale zadebiutował w boju jako samolot torpedowy. W lipcu 1944 roku wybrane załogi i przystosowane do przenoszenia torped Ki-67 z dwóch grup lotniczych Armii Cesarskiej – Hikō Dai-7 Sentai i Hikō Dai-98 Sentai – zostały oddane pod rozkazy operacyjne Marynarki...

Zobacz więcej

Zaolzie – klęska tyłów? Część 1. Przygotowania

Współcześnie w dyskusji dotyczącej włączenia części Śląska Zaolziańskiego do Rzeczpospolitej w październiku 1938 roku rozważany jest przede wszystkim wątek polityczny. Zdania historyków są na tym polu bardzo podzielone, szczególnie, że polska akcja na Zaolziu realizowana była równolegle do opisywanych szeroko działań niemieckich oraz...

Zobacz więcej

CSRG wz. 15, erkaem z potrzeby chwili

Kiedy wybuchła I wojna światowa karabin maszynowy nie stanowił już militarnej nowinki. Debiutował kilkadziesiąt lat wcześniej, a wojna rosyjsko-japońska i konflikty na Bałkanach potwierdziły jego wyjątkowe zalety. Wszystkie armie, które w sierpniu 1914 roku przystąpiły do wojny, były już względnie dobrze nasycone ciężką bronią maszynową...

Zobacz więcej

Nasza kochana „Betuszka”. Czołgi szybkie BT-5 w Hiszpanii

29 września 1936 roku na posiedzeniu Biura Politycznego WKP(b) podjęto decyzję o rozpoczęciu Operacji „X” jak nazwano pomoc wojskową dla rządu Republiki. 12 października do portu w Kartagenie wpłynął radziecki starek Konsomoł, który transportował min. 50 czołgów lekkich T-26 oraz 51 radzieckich czołgistów, którzy...

Zobacz więcej

Walki o Krym. Część 3. Bój o Iszuń

W dniach 24–26 wrześniazostała przełamana przygotowywana przez wiele tygodni pierwsza linia obrony wojsk sowieckich broniących Krymu. Utracono przy tym znaczną część wartościowych oddziałów 51. Armii. Nie oznaczało to jednak łatwego marszu w głąb półwyspu, chociaż powstał przyczółek umożliwiający takie działanie.

Zobacz więcej

Duma Polskiej Marynarki Wojennej - okręt podwodny ORP Orzeł. Część 2

23 marca 1939 roku w Marynarce Wojennej została ogłoszona częściowa mobilizacja. Dla marynarzy jej najbardziej odczuwalnymi konsekwencjami było przede wszystkim wstrzymanie wszelkich urlopów i zwiększenie zakresu prac na okrętach. Uzupełniano amunicję i zapasy, a członkowie załóg mieli zabrać na pokład swoje rzeczy osobiste...

Zobacz więcej

Wojna powietrza nad Ukrainą 24 września – 23 października 2022

Pierwsze dni ósmego miesiąca wojny zdominowała druga faza ukraińskiej ofensywy charkowskiej, która doprowadziła do operacyjnego okrążenia wojsk rosyjskich broniących Łymania, którym w końcu wydano spóźniony rozkaz odwrotu. W kolejnych dniach sytuacja na wszystkich kierunkach frontu uspokoiła się, za wyjątkiem Bachmutu...

Zobacz więcej

Wojennym tropem „Efendiego”. Archiwalne uzupełnienia życiorysu gen. Ludomiła A. Rayskiego

Gen. Ludomił A. Rayski był dominującą, aczkolwiek kontrowersyjną postacią w gronie dowódców Lotnictwa Polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Liczba „białych plam” w życiorysie „Efendiego” zmaleje, jeśli prześledzić dwie wojenne karty z jego lotniczego życiorysu przez pryzmat...

Zobacz więcej

Supermarine Spiteful i Seafang

Myśliwce Supermarine Spiteful i Seafang są czasami określane jako ostatni członkowie długiej linii rozwojowej samolotów Spitfire i Seafire. Rzeczywiście, u podstaw obu projektów leżała chęć stworzenia ulepszonych wersji Spitfire'a i Seafire'a ze skrzydłami o profilu laminarnym. Ostatecznie powstały zupełnie nowe samoloty...

Zobacz więcej

Samolot szturmowy Suchoj Su-25. Cz. I

Jednomiejscowy samolot szturmowy Su-25 należy do klasy nielicznych powojennych odrzutowych samolotów szturmowych przeznaczonych do bliskiego wsparcia lotniczego. Od początku lat 80. był używany przez radzieckie, a następnie rosyjskie siły powietrzne we wszystkich konfliktach zbrojnych, które prowadził ZSRR i Federacja Rosyjska...

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Peru

W 2019 roku Siły Powietrzne Peru obchodziły hucznie swoje stulecie. Mimo istotnej roli, jaką odgrywają w walce z rebeliantami i kartelami narkotykowymi, od kilku dekad borykają się z niedostatecznym finansowaniem. Z tego powodu ich wyposażenie, często pochodzące z drugiej ręki, jest obecnie niezbyt nowoczesne i mocno zużyte. 

Zobacz więcej

Irański oręż w rosyjskiej służbie

Od pierwszego potwierdzonego użycia przez siły rosyjskie irańskich systemów bezzałogowych Szahed-136 (Shahed-136) do ataków na cele położone w Ukrainie, z początku września br., minęło już kilka tygodni. W tym czasie zebrano szereg doświadczeń, zarówno jeśli chodzi o neutralizację Szahed-136, jak i mniejszych Szahed-131

Zobacz więcej

III wojna światowa a kryzys lat 80. XX wieku

W latach 50. i 60. XX w. w Moskwie opracowywano kolejne, udoskonalone plany szybkiej wojny ofensywnej z NATO w Europie, która miała skończyć się dojściem wojsk sojuszniczych do wybrzeży atlantyckich. Warianty z użyciem broni masowego rażenia lub tylko wojny konwencjonalnej były szkicowane tak, że w grę wchodziło tylko zwycięstwo...

Zobacz więcej

Trieste – najnowszy "lotniskowiec" Marina Militare

Uniwersalny okręt desantowy-dok (Landing Helicopter-Dock, LHD) Trieste (L 9080) stanowi ukoronowanie wysiłków włoskiej myśli technicznej w projektowaniu i budowie serii dużych wielozadaniowych okrętów lotniczych. Biorąc pod uwagę włoską doktrynę morską i system obronny, z pewnością nie będzie to ostatnia jednostka tego rodzaju...

Zobacz więcej

„Wyspowa” modernizacja rumuńskiej armii

Rumunia dysponuje obecnie drugimi, pod względem liczebności, siłami zbrojnymi na wschodniej flance NATO. W ich skład wchodzi 71,5 tys. żołnierzy i oficerów, którzy, pomimo trwających od kilku lat dość znaczących zakupów nowego uzbrojenia i wyposażenia, wciąż nie mogą liczyć na gruntowną modernizację posiadanych zasobów. 

Zobacz więcej

Druga fala z Korei

W perspektywie kilku lat polska artyleria rakietowa ulegnie istotnej przebudowie, przede wszystkim wzmocnieniu, a to dzięki dokonanym w Korei Południowej zakupom systemu K239 Chunmoo. Biorąc pod uwagę całościową skalę tych planów (500 wyrzutni), ale i wiele zmiennych, trudno dziś wskazać, jak realnie będą wyglądać jej możliwości w perspektywie dekady. 

Zobacz więcej

Czołg T-84. Cz. I. Historia powstania

W momencie uzyskania przez Ukrainę niepodległości, 24 sierpnia 1991 roku, w produkcji w Zakładach im Małyszewa w Charkowie znajdował się nowoczesny czołg T-80UD Bierioza. Jednak perspektywa jego produkcji wyglądała bardzo niepewnie. Siły Zbrojne Ukrainy w tym czasie miały 6,5 tys. czołgów i nie były zainteresowane w zakupie nowych...

Zobacz więcej

Flota państwa w kryzysie. Marynarka wojenna Republiki Peru

Marynarka wojenna Republiki Peru (Marina de Guerra del Perú) to przykład floty państwa pogrążonego w długotrwałym kryzysie, który przybrał formę permanentną. Większość jednostek pływających pozyskano przed osunięciem się państwa w stadium ograniczonej wydolności. Okręty podwodne i większość dużych jednostek nawodnych pochodzi więc z lat...

Zobacz więcej

Niemcy sercem paneuropejskiej obrony powietrznej?

Przed rosyjską agresją na Ukrainę kwestia europejskiej wspólnej obrony powietrznej była czymś bardzo odległym. Po wybuchu intensywnego konfliktu na wschodzie Europy jako pierwsze tym tematem zajęły się Niemcy, ale marcowego przebąkiwania przez dłuższy czas nie przekuto w konkretne działania. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter