Artykuły

Cywilne kontrakty i nowości Paris Air Show 2023

W 54. Salonie Lotniczym w Paryżu wzięło udział około 2500 wystawców z 46 krajów, w tym 1130 z Francji. Na ekspozycji znalazło się blisko 150 statków powietrznych. Oprócz ponad 300 tys. gości indywidualnych imprezę zaszczyciło 222 oficjalnych delegacji wojskowych i cywilnych z 97 krajów.

Zobacz więcej

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom

W ostatni weekend sierpnia na nowo otwartym lotnisku Warszawa-Radom odbędą się pokazy lotnicze AIR SHOW Radom 2023. Po pięciu latach przerwy miłośnicy lotnictwa znów będą mieli okazję podziwiać kunszt cywilnych i wojskowych pilotów, w tym najlepszych grup akrobacyjnych w Europie. Obecność na radomskim niebie już potwierdziło wiele krajów, ale...

Zobacz więcej

Enkaem 20 mm – szansa dla broni pancernej

W drugiej połowie 1937 roku stało się jasne, że pozyskanie dla broni pancernych zagranicznego modelu enkemu kalibru 20 mm, który spełniałby polskie wymagania, jest niemożliwe. Prowadzone przez kilka lat próby z egzemplarzami dostarczanymi przez zakłady Oerlikon, Madsen czy Hotchkiss nie dały zadowalających wyników. 

Zobacz więcej

Brytyjskie krążowniki uniwersalne typu Dido

Już w pierwszej połowie lat 30. w Wielkiej Brytanii zaczęto zdawać sobie sprawę z zagrożenia, które w przypadku konfliktu zbrojnego stanowił samolot wobec okrętów wojennych, a przede wszystkim żeglugi handlowej, która przecież stanowiła o istnieniu Imperium Brytyjskiego od dziesięcioleci. 

Zobacz więcej

Dywizja Kawalerii „Zaza” w walkach o brody i przeprawy na Wieprzu w dniach 28–29 września 1939 roku

Walki o zdobycie i utrzymanie brodów i przepraw przez Wieprz w Jawidzu, Zawieprzycach, Spiczynie i Kijanach toczone w dniach 28 i 29 września przez oddziały improwizowanej Dywizji Kawalerii „Zaza” gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego były tylko jednym z epizodów na szlaku bojowym tej jednostki, prowadzącym do bitwy pod Kockiem. 

Zobacz więcej

Od Kota Bharu do Kalidjati. Bristol Blenheim nad Malajami i Holenderskimi Indiami Wschodnimi. Część 2: Holenderskie Indie Wschodnie

23 stycznia 1942 roku podjęto decyzję, że dwusilnikowe bombowce zostaną wycofane na Sumatrę i będą korzystać z lotnisk położonych na wyspie Singapur wyłącznie jako z baz wypadowych. Ostatnie Blenheimy przeleciały 27 stycznia. W tym czasie na Sumatrze były już pierwsze maszyny z 84. i 211. Sqn.

Zobacz więcej

Krym 1941 rok. Niemcy zajmują półwysep. Część 5

Trwające ponad miesiąc bitwy o przełamanie obrony na przesmyku były wyniszczające dla obu stron. W końcu przyszedł moment, kiedy o uzyskaniu sukcesu zadecydowała jedna akcja przeprowadzona niewielkimi siłami. Dla wyczerpanego Wehrmachtu przełamanie obrony stało się znacznym wzmocnieniem ducha bojowego...

Zobacz więcej

Krakowskie „Ery” w bitwie granicznej (1–3 września 1939 roku)

Zadaniem eskadr towarzyszących przemianowanych w momencie sierpniowej mobilizacji na eskadry obserwacyjne było prowadzenie rozpoznania na rzecz jednostek wojsk lądowych na bliskim zapleczu frontu. Takie zadania właśnie w czasie bitwy granicznej na rzecz oddziałów Armii „Kraków” wykonywała 26. Eskadra Obserwacyjna. 

Zobacz więcej

Offensive pour la Pologne: koncepcja i realizacja. Próba podsumowania

Koncepcja „zdrady Zachodu”, który we wrześniu 1939 roku mógł uratować zaatakowaną przez hitlerowską Rzeszę Rzeczpospolitą, ale nie uczynił tego, od pomocy wręcz się odżegnując, silnie zakorzeniona jest w polskiej umysłowości. Jej początki sięgają gorących dni wrześniowej kampanii, kiedy to walczący z przygniatającą przewagą wroga Polacy niemal...

Zobacz więcej

Wojska Lądowe Ukrainy w latach 2001–2013

Po burzliwych latach 90., związanych najpierw z tworzeniem Sił Zbrojnych, a następnie ich dostosowania do nowych realiów, również przełom tysiąclecia upłynął pod znakiem przejścia do nowego etapu reformy Wojsk Lądowych Ukrainy. W lipcu 2000 roku wszedł w życie Państwowy Program Reformy i Rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy na okres do 2005 roku...

Zobacz więcej

Szwajcaria wzmacnia swoją armię

Choć wydawać się może, że kondycja finansowa Szwajcarii powinna gwarantować stabilność modernizacji sił zbrojnych tego kraju, to jednak przywiązanie do koncepcji neutralności i specyficzne rozwiązania prawne powodują, że jest ona niekiedy naznaczona dość poważnymi zawirowaniami. W praktyce nie zmieniła tego również rosyjska agresja...

Zobacz więcej

Strategia i taktyka sił rosyjskich w wojnie z Ukrainą

Na tym etapie konfliktu pełny opis strategii i taktyki Sił Zbrojnych Rosji oraz innych struktur siłowych tego kraju zaangażowanych w wojnę z Ukrainą nie jest jeszcze możliwy. Brak wiarygodnych materiałów źródłowych nie może być zastąpiony ogromną ilością przekazów zamieszczanych w portalach społecznościowych. Dlatego niniejszy artykuł jest...

Zobacz więcej

Służba przeciwlotniczego zestawu Strzała-10 w armii ukraińskiej

Proces powstania i modernizacji pułkowego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Strzała-10 (Strieła-10) jest przykładem ewolucyjnego rozwoju uzbrojenia, ciągłego wzrostu jego zdolności bojowych oraz wysokiego stopnia zunifikowania modyfikacji z różnych lat rozwoju. Pomimo swojego wieku Strieła-10 licznie weszła do...

Zobacz więcej

„Neutralny” moździerz samobieżny Mörser 16

Wkrótce szwajcarska „neutralna” armia pozyska nowo opracowany przez rodzimych inżynierów moździerz samobieżny Mörser 16. Powstał on na bazie wcześniejszej konstrukcji znanej pod nazwą Bighorn. Prace nad obecnym modelem trwały dość długo i nie do końca przebiegały zgodnie z zamierzeniami. W minionych latach napotykały one bowiem na...

Zobacz więcej

Renesans okrętów lotniczych. Część 2

Wszystko wskazuje na to, że okręty lotnicze nie tylko będą nadal budowane, ale zyskiwać będą także nowe zdolności. Oczywiście klasycznych lotniskowców nadal będzie niewiele i nic nie wskazuje na to, by ten stan miał się istotnie zmienić. Czasy, gdy wielkie zespoły flot wymieniały ciosy, wykorzystując do tego głównie samoloty, trwały bowiem krótko i minęły. 

Zobacz więcej

Nie tylko do rozpoznania – wóz opancerzony EBRC Jaguar

Tradycje eksploatowania w siłach lądowych Francji opancerzonych wozów kołowych, opracowywanych przez rodzimych konstruktorów, sięgają odległych czasów. Po II wojnie światowej do uzbrojenia Armée de Terre (Wojska Lądowe) wszedł wóz znany jako EBR, a na przełomie lat 70. i 80. jego następcą został AMX-10RC, którego...

Zobacz więcej

Modernizacja lotnictwa wojskowego Tajwanu

Tajwan od 1949 roku stoi wobec groźby chińskiej inwazji, co ma bezpośredni wpływ na organizację i wyposażenie jego sił zbrojnych. Choć jest krajem zamożnym, to wydatki na zbrojenia nie pokrywają wszystkich potrzeb w zakresie obronności. Z powodu rosnącego potencjału militarnego Chińskiej Republiki Ludowej, w XXI wieku...

Zobacz więcej

GROTowisko 2023

Chociaż przy trzeciej edycji konferencji zmienił się jej główny gospodarz – generał brygady Maciej Klisz od lutego br. jest nowym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej – to w zasadzie wszystko pozostało po staremu. GROTowisko odbyło się w kompleksie Zegrze, „stolicy” Wojsk Obrony Terytorialnej, a najważniejsze, że mowa jest o wydarzeniu...

Zobacz więcej

Średni samochód ewakuacji i wsparcia techniczno-logistycznego firmy Empl

Realny zakres – szerokość i głębokość – wykorzystania każdego pojazdu, w tym wojskowego, bywa determinowany licznymi czynnikami. Z jednej strony są to wymagania potencjalnego użytkownika i zakres prac, jaki bazowo przewidział on dla danego rodzaju pojazdu, a także jaki faktycznie da się potem uzyskać dzięki temu pojazdowi, gdy już się go użytkuje. 

Zobacz więcej

Formacje operacji informacyjnych i psychologicznych Sił Zbrojnych Ukrainy

Wojna w Ukrainie, może nie poprzez bezpośredni i łatwy do odbioru przekaz, ale jednak pokazuje, że obecnie nie tylko zaawansowane systemy uzbrojenia są skuteczne w prowadzonej walce. Zwykła plotka, rozpowszechniana za pomocą każdego możliwego kanału do transmisji informacji jest tu również cennym narzędziem. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter