O nas

Magnum X jest największym w Europie Centralnej prywatnym wydawnictwem prasowym zajmującym się tematyką wojskową. Na łamach naszych wydawnictw prezentujemy zarówno współczesną technikę wojskową i przemysł obronny, jak i wyzwania przyszłości oraz problematykę militarno-historyczną.

Początki wydawnictwa Magnum X związane są z przemianami politycznymi przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wraz z rozbiciem państwowego monopolu na wysoko nakładowe czasopisma zajmujące się problematyką militarną, w maju 1991 r. wydaliśmy pierwszy numer magazynu Nowa Technika Wojskowa. Było to wówczas pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie Centralnej i Wschodniej czasopism poświęconych wojskowości, za którym nie stały struktury Ministerstw Obrony.

Na ówczesną formułę Nowej Techniki Wojskowej składały się materiały o wszystkich trzech rodzajach wojsk, zarówno w perspektywie współczesnej, jak i historycznej. Od samego początku magazyn był adresowany zarówno do profesjonalistów związanych zawodowo z wojskiem i przemysłem obronnym, jak i do szerokiego grona hobbystów. Jak pisaliśmy w pierwszym numerze chcieliśmy służyć szeroką informacją o najnowszym sprzęcie wojskowym , systemach uzbrojenia i taktyce, a także przedstawiać historię techniki wojskowej XX wieku. Założenie to pozostaje aktualne w Magnum X do dnia dzisiejszego. Stopniowo, tematy przedstawiane na łamach Nowej Techniki Wojskowej ulegały poszerzeniu. Magazyn stał się pismem profesjonalnym, skupiającym swą uwagę na problemach ważnych dla obronności Polski i naszego przemysłu zbrojeniowego. Wiele uwagi poświęcamy także bieżącej sytuacji w Rosji i innych krajach dawnego Układu Warszawskiego, jak również problemom międzynarodowego rynku uzbrojenia - nowym wzorom wyposażenia, wystawom zbrojeniowym, aktualnym przetargom i zawartym kontraktom. Znaczenie poruszanych przez nas tematów stało się szczególnie istotne, kiedy Polska i inne kraje naszego regionu przystąpiły do Paktu Północno-Atlantyckiego. Obecnie comiesięczny nakład Nowej Techniki Wojskowej wynosi 15000 egzemplarzy, a objętość czasopisma to 100 stron.

Szerokie zainteresowanie tematami militarnymi i techniką wojskową spowodowały, że łamy Nowej Techniki Wojskowej przestały z czasem wystarczać na przedstawienie coraz szerszego wachlarza tematów. Powodzenie Nowej Techniki Wojskowej, która została szczególnie ciepło przyjęta na ówczesnym rynku czytelniczym, umożliwiło redakcji Magnum X realizację kolejnych projektów.

Drugim wydawanym przez nas czasopismem stał się w 1996 r. dwumiesięcznik Morze Statki i Okręty – Magazyn Miłośników Spraw Morskich i Okrętowych. Czasopismo to poświęcone jest nie tylko problemom militarnym, ale także żegludze handlowej oraz polityce i przemysłowi morskiemu. Obecnie Morze Statki i Okręty są miesięcznikiem o objętości 84 stron, ukazującym się w nakładzie 12000 egzemplarzy, poruszając problemy współczesne i historyczne.

W 1998 r. powołaliśmy do życia magazyn Lotnictwo Wojskowe. Ten początkowo kwartalnik, szybko odniósł sukces na rynku wydawniczym i już po ukazaniu się trzech pierwszych numerów uległ przekształceniu w dwumiesięcznik. Od stycznia 2004 r. tytuł ukazuje się jako miesięcznik Lotnictwo-Magazyn Miłośników Lotnictwa Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki. Każdy numer liczy 100 stron i ukazuje się w nakładzie 14500 egzemplarzy, prezentując na swoich łamach tematy przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.

W 2002 roku rozpoczęliśmy wydawanie magazynu o broni, w postaci miesięcznika Strzał. W każdym numerze znajdują się bogato ilustrowane artykuły o broni współczesnej i tej nieco starszej, a także o wiatrówkach, optyce, nożach i akcesoriach strzeleckich. Obszerna monografie, aktualne wiadomości rynkowe, testy, prezentacje, porady, wskazówki użytkowe i konserwacyjne, relacje z imprez sportowych. Nakład czasopisma wynosi 14500 egzemplarzy, a objętość każdego numeru 84 strony.

Naszym kolejnym czasopismem jest Poligon - Magazyn Miłośników Wojsk Lądowych. Czasopismo to wydawane jest od 2006 r., prezentując materiały poświęcone okresowi od czasów napoleońskich do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Na łamach Poligonu zamieszczamy monografie sprzętu lądowego - od broni ręcznej po pojazdy, bitwy i kampanie, historie jednostek, umundurowanie i wyposażenie rozmaitych formacji oraz muzea wojskowe. Od początku 2009 r. wydawane jest w formule dwumiesięcznika o objętości 100 stron i nakładzie 10000 egzemplarzy. Od początku 2016 r. ponownie wydawany jako kwartalnik.

Naszym najmłodszym czasopismem jest dwumiesięcznik Technika Wojskowa Historia, który ukazuje się od 2010 r. Na 100 stronach bogato ilustrowanych schematami, rysunkami, planszami barwnymi oraz mapami, można znaleźć artykuły przedstawiające historię rozwoju techniki wojskowej. Są to zarówno materiały monograficzne poświęcone konkretnym typom uzbrojenia, jak i artykuły przedstawiające potyczki, bitwy i kampanie, umundurowanie czy też biografie postaci historycznych. Nakład tytułu wynosi 14500 egzemplarzy.

Wydawnictwo Magnum X wydaje także Numery Specjalne poszczególnych czasopism, które w całości poświęcone są wybranym aspektom tematu przewodniego całego numeru. Na numer specjalny składają się przekrojowe syntezy w skali globalnej, jak i drobiazgowe analizy poszczególnych epizodów wojennych, artykuły przybliżające zarówno konwencjonalne użycie różnego typu wzorów uzbrojenia, jak i pionierskie zastosowanie nowinek technicznych.

Obok przedstawionych wyżej czasopism wydawnictwo Magnum X wydaje także monografie poświęcone konkretnym wzorom uzbrojenia. Są one wydawane w seriach biblioteczek do naszych tytułów prasowych. Najdłuższa seria opatrzona logiem Morza Statków i Okrętów prezentuje współczesne i historyczne okręty wojenne. Seria firmowana przez Lotnictwo poświęcona jest współczesnym i drugowojennym konstrukcjom lotniczym. Biblioteczka Nowej Techniki Wojskowej opisuje natomiast współczesne pojazdy pancerne.

Osoby bliżej zainteresowane naszymi tytułami zapraszamy na odpowiednie podstrony naszej witryny internetowej.

Zespół Magnum X

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter