Artykuły

Zatopienie pancernika Hiei, piątek 13 listopada 1942 roku

Hiei należał do najstarszych jednostek japońskich uczestniczących w wojnie na Pacyfiku. Klasyfikowany początkowo jako krążownik liniowy, a od 1940 roku jako szybki pancernik, był okrętem typu Kongō, jednym z czterech. Zbudowany w latach 1911-1914 w stoczni marynarki wojennej w porcie Yokosuka, w połowie lat 20. przeszedł pierwszą modernizację...

Zobacz więcej

Kanadyjska 4. Dywizja Pancerna w operacji „Totalize”. 7-10 sierpnia 1944 roku. Część 1

29 lipca 1944 roku doszło do spotkania gen. por. Crerara, który był dowódcą kanadyjskiej 1. Armii oraz gen. por. Simondsa, dowodzącego kanadyjskim II Korpusem. W trakcie tej narady Crerar nakazał przystąpienie do opracowania nowej operacji wzdłuż szosy Caen–Falaie. Natarcie miało zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni, a celem było...

Zobacz więcej

T-34 – skąd się wziął?

Zagadnienie wprowadzania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych najciekawiej przedstawiało się w ZSRR, ponieważ w kraju tym istniał ogromny przemysł pancerny, ale też działała potężna flota czołgów, lecz oba te zjawiska około 1935 roku były już jednako przestarzałe. Sowieccy specjaliści z całego przemysłu zbrojeniowego, podróżując...

Zobacz więcej

Włoski atak na Francję, część 2. Bitwa o Mentone, sektor Bardonecchia–Modane

W rejonie miasta Bardonecchia włoską ofensywę w czerwcu 1940 roku w ograniczonym stopniu wsparła artyleria forteczna. Rozlokowano tutaj działa 75 mm/27 baterii B3 i B4 na Punta Quattro Sorelle (2698 m; były to 619. i 612. Bateria GaF), działa 149 mm/35 w Forcie Bramafam (516. Bateria GaF) oraz baterie Foens (211. GaF) i Jafferau (137. GaF). 

Zobacz więcej

Na drodze do Pe-2

Wieczorem 21 października do gabinetu Andrieja Nikołajewicza Tupolewa wkroczyło trzech agentów NKWD, czwarty zajął sekretariat. W tym czasie Tupolew, będący jednym z założycieli Centralnego Instytutu Aerohydrodynamicznego (CAGI), pełnił funkcję głównego inżyniera Głównego Zarządu Przemysłu Lotniczego (GUAP). 

Zobacz więcej

Wiosenna klęska Stalinów

W czasie II wojny światowej Armia Czerwona masowo używała czołgów ciężkich, początkowo, to jest w latach 1941-1943, typoszeregu KW (KW z małą wieżą, zwany KW-1, KW z dużą wieżą, tzw. KW-2, KW-1S, wreszcie KW-85), a następnie IS (IS-85 na początku 1944 roku oraz IS-122 w latach 1944-1945).

Zobacz więcej

Mitsubishi F1M (Pete)

Wodnosamolot obserwacyjny Mitsubishi F1M2, w kodzie alianckim nazywany Pete, był ostatnim dwupłatem przyjętym do wyposażenia Lotnictwa Cesarskiej Japońskiej Marynarki Wojennej i jedynym produkowanym seryjnie samolotem tej kategorii (pomijając nieliczne samoloty obserwacyjne Nakajima J1N1-F). 

Zobacz więcej

Nowe rozdanie, czyli TKS wersji 2.0

Ogólna koncepcja krajowego czołgu pływającego powstała w połowie 1935 roku, jednak początkowe ułożenie silnika poprzecznie do kierunku jazdy wymuszało konieczność zastosowania bardziej skomplikowanego układu przeniesienia. Po fiasku pierwszej koncepcji inż. Habich proponuje umieszczenie silnika klasycznie...

Zobacz więcej

7. Dywizja Desantowa. Zdobywcy Danii, czyli historia „Niebieskich Beretów”

W Siłach Zbrojnych PRL 7. Dywizja Desantowa była przez lata jednym z najbardziej ofensywnych „narzędzi” w rękach polskich dowódców. Została stworzona w pierwszej połowie lat 60. na potrzeby wojny totalnej Układu Warszawskiego z NATO, dla której opracowano prosty plan – opanować całą Europę! W tym planie żołnierz polski miał się bić na tak zwanym froncie nadmorskim, czyli zajmować północne landy RFN i Danię. Zdobycie tej ostatniej miało otworzyć wrota, czyli Cieśniny Duńskie dla flot bałtyckich trzech państw członkowskich UW. I właśnie atak od strony morza na Jutlandię był zadaniem, którego mieli się podjąć żołnierze w niebieskich beretach. 

Zobacz więcej

Wszechstronna czwórka Alvisa

Postępujące dynamicznie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej upowszechnienie samolotów bojowych z napędem odrzutowym stało się impulsem dla pojawienia się wraz z nimi całej gamy nowego sprzętu naziemnego służącego zapewnieniu większego bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych. Wzrost prędkości startu i lądowania samolotów odrzutowych w połączeniu ze znaczną ilością znajdującego w ich zbiornikach paliwa lotniczego zwiększały prawdopodobieństwo intensywnego pożaru na obrzeżach bazy lotniczej w przypadku ich awarii lub katastrofy. W takich okolicznościach kluczowe dla powodzenia podejmowanych działań ratowniczych było dysponowanie przez służby lotniskowe specjalizowanymi pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, charakteryzującymi się nie tylko znaczną dzielnością terenową i prędkością maksymalną, dzięki czemu możliwe było szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia lotniczego, ale także odpowiednią ładownością, umożliwiającą efektywne zwalczanie pożaru za pomocą przewożonych środków gaśniczych.

Zobacz więcej

Radzieckie działa samobieżne 1945-1990 Cz. 1: haubice

Druga wojna światowa była czasem krystalizacji poglądów na temat kluczowej roli pojazdów pancernych w działaniach bojowych. Nawet, gdy później pojawiła się taktyczna broń jądrowa, te poglądy nie uległy znaczącym zmianom, gdyż pojazdy opancerzone okazały się najbardziej odpornymi na jej działanie. W czasie wojny, oprócz czołgów, na szeroką skalę używano opancerzonych dział samobieżnych. Konstrukcje takie powstawały i wcześniej, ale najwyraźniej nie potrafiono docenić ich zalet. 

Zobacz więcej

Radziecki czołg średni T-44

Radziecki czołg średni T-34 to jedna z najbardziej legendarnych konstrukcji pancernych, nie tylko okresu II wojny światowej. Od początku istnienia wóz wywoływał liczne kontrowersje. Dla jednych był to najlepszy czołg średni w dziejach, dla innych była to konstrukcja niedopracowana, obarczona licznymi mankamentami. Niezależnie od wszystkiego niemal od samego początku istnienia „trzydziestki czwórki” radzieccy konstruktorzy zdawali sobie sprawę z tego, że ich dzieło nie jest wolne od wad.

Zobacz więcej

Pancerny kontratak na Szumszu: 18 sierpnia 1945 r.

Zgodnie z ustaleniami mocarstw alianckich Wyspy Kurylskie miały zostać zajęte przez radzieckie siły zbrojne i stacjonujące tam wojska japońskie powinny skapitulować przed Armią Czerwoną. Prośba Stalina z 16 sierpnia 1945 r., aby do obszaru, na który mieli wkroczyć Sowieci włączyć także północną część wyspy Hokkaido, napotkała jednak stanowczy sprzeciw prezydenta Trumana. Pośpiesznie przygotowany plan operacji desantowej na Kurylach zakładał w pierwszej kolejności niespodziewany desant na Szumszu, a następnie na sąsiednie Paramuszir i Onekotan. Zakładano, że zajęcie pierwszej z nich podważy cały system obrony północnych Wysp Kurylskich i jednocześnie stworzy dogodną bazę wyjściową do dalszych ataków. Nie spodziewano się raczej większego oporu.

Zobacz więcej

Pancerny Stalingrad: lipiec 1942 r.

Gwałtowne, raczej nieoczekiwane na Kremlu, załamanie się na przełomie czerwca i lipca 1942 r. całego frontu sowieckiego na południu spowodowało w dowództwie RKKA w Moskwie ogrom zamieszania. Mimo że od początku wiosny Armia Czerwona ponosiła koszmarne klęski, mające bezpośredni wpływ na konieczność całkowitego przewartościowania założeń strategicznych poczynionych na początku 1942 r., w czerwcu w Stawce wciąż jeszcze uważano, czy też może raczej wierzono, że główne letnie starcie z Niemcami da się jednak wygrać. Sowieci mieli ku temu narzędzia, które, jak im się wydawało, miały wystarczyć – wiedzę o zamiarach Niemców czy pokaźne rezerwy w gotowości do wykorzystania na głównych kierunkach walk. 

Zobacz więcej

Czołg średni T-28 (cz. 2)

30 października 1932 r. w Biurze Konstrukcyjnym OKMO (Opytnyj Konstruktorsko-Mechaniczieskij Otdieł – Doświadczalny Wydział Konstrukcyjno-Mechaniczny) grupa inżynierów z Zakładów „Krasnyj Putiłowiec” („Czerwony Putiłowiec”) po raz pierwszy mogła zapoznać się z dokumentacją przygotowaną dla seryjnej wersji czołgu średniego T-28. W składzie tej grupy znaleźli się Titow, Chodin, Dobrochotow, Czetwierikow i Biełow. W końcu listopada cała zgromadzona dokumentacja została przekazana producentowi.

Zakłady „Krasnyj Putiłowiec” zostały nieprzypadkowo wybrane do roli producenta tak skomplikowanego pojazdu jak czołg średni.

Zobacz więcej

Włoski taran – czołg C1 Ariete

Podczas II wojny światowej włoskie wojska pancerne eksploatowały różne typy czołgów skonstruowane przez rodzimych inżynierów. W związku z powyższym trzeba przyznać, że Włochom należy się miejsce w gronie państw, które jako jedne z pierwszych w historii podjęły się opracowywania własnych wozów bojowych dla rodzimych wojsk lądowych. 

Zobacz więcej

Wykonanie budżetu MON w 2016 roku

Obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej podkreśla, że w 2016 roku uzyskano rekordowy poziom realizacji planów zarówno w zakresie łącznych wydatków na obronność, jak i wydatków na modernizację techniczną polskiej armii. Jednocześnie opozycja krytykuje rządzących za wysokość udzielonych zaliczek...

Zobacz więcej

Rozpoznawczy cień US Army – RQ-7 Shadow

W dobiegającym końca 2017 roku minęło 15 lat od czasu zakończenia fazy testów potwierdzających wstępną gotowość operacyjną powietrznego systemu bezzałogowego RQ-7 Shadow. Również 15 lat temu doszło do zatwierdzenia jego seryjnej produkcji na rzecz US Army.

Zobacz więcej

Flota Wilhelma i jej fregaty

Holandia, a właściwie Królestwo Niderlandów, to niewielkie (pow. 41,5 tys. km2, 15,2 mln. mieszkańców) państwo położone nad Morzem Północnym. W średniowieczu Niderlandy składały się z wielu drobnych księstw i hrabstw. Jedno z nich, hrabstwo Holandii, przodowało w północnej części kraju...

Zobacz więcej

Zachodni Okręg Wojskowy Federacji Rosyjskiej

W dokumentach strategicznych Federacji Rosyjskiej od lat przebrzmiewa negatywny i wręcz wrogi stosunek do Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO i obecność Stanów Zjednoczonych na europejskim kontynencie wskazywane są jako zasadniczy adwersarz dla rosyjskich interesów oraz bezpieczeństwa. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter