Aktualności z naszego wspólnego świata

Kolejny robot PIAP GRYF® dla Komendy Głównej Policji

W pierwszym tygodniu grudnia 2017 r Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zrealizował dostawę robota PIAP GRYF®do Komendy Głównej Policji.

To kolejny robot, który wesprze pracę policyjnych pirotechników przy rozpoznaniu i neutralizacji ładunków niebezpiecznych. Robot PIAP GRYF® w kompletacji dedykowanej dla zespołów minersko - pirotechnicznych pozwala na użycie w akcji wyrzutnika pirotechnicznego, rentgena czy strzelby. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na bazie mobilnej robota takich jak: wybijak do szyb, nożyce do cięcia przewodów czy nóż do przebijania opon.  W przypadku zakłóceń radiowych pracę ułatwi automatyczna nawijarka z przewodem światłowodowym.

Zobacz więcej

XXVI Targi Książki Historycznej

Zapraszamy na XXVI Targi Książki Historycznej w Zamku Królewskim w Warszawie na nasze stoisko nr 97.

Na stoisku dostępne będą numery bieżące i archiwalne w atrakcyjnych cenach.

Zobacz więcej

Przekazanie ORP Kormoran Marynarce Wojennej

Kilka tygodni temu, na wodach Zatoki Gdańskiej, pomyślnie zakończyły się prowadzone od kilku miesięcy badania kwalifikacyjne nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”. Potwierdziły one wymagania kontraktowe okrętu do realizacji jego głównych zadań, tj. poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, przeprowadzania jednostek morskich przez akweny zagrożone minami oraz obrony przeciwminowej okrętów i statków podczas przejścia morzem. Okręt budowany przez konsorcjum, którego trzon tworzą stocznia Remontowa Shipbuilding (lider) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w dniu 17 listopada br. został formalnie przekazany Marynarce Wojennej.

Zobacz więcej

Wybrane artykuły

Rozpoznawczy cień US Army – RQ-7 Shadow

W dobiegającym końca 2017 roku minęło 15 lat od czasu zakończenia fazy testów potwierdzających wstępną gotowość operacyjną powietrznego systemu bezzałogowego RQ-7 Shadow. Również 15 lat temu doszło do zatwierdzenia jego seryjnej produkcji na rzecz US Army.

Zobacz więcej

Fairey Firefly część II

Dwumiejscowe myśliwce pokładowe Fairey Firefly weszły do służby jesienią 1943 r., a w lecie 1944 r. przeszły chrzest bojowy podczas nalotów na niemiecki pancernik Tirpitz. Pod koniec drugiej wojny światowej walczyły na Dalekim Wschodzie, a w latach 1950–1953 w wojnie koreańskiej. 

Zobacz więcej

Włoski taran – czołg C1 Ariete

Podczas II wojny światowej włoskie wojska pancerne eksploatowały różne typy czołgów skonstruowane przez rodzimych inżynierów. W związku z powyższym trzeba przyznać, że Włochom należy się miejsce w gronie państw, które jako jedne z pierwszych w historii podjęły się opracowywania własnych wozów bojowych dla rodzimych wojsk lądowych. 

Zobacz więcej

T-34 – skąd się wziął?

Zagadnienie wprowadzania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych najciekawiej przedstawiało się w ZSRR, ponieważ w kraju tym istniał ogromny przemysł pancerny, ale też działała potężna flota czołgów, lecz oba te zjawiska około 1935 roku były już jednako przestarzałe. Sowieccy specjaliści z całego przemysłu zbrojeniowego, podróżując...

Zobacz więcej

Kanadyjska 4. Dywizja Pancerna w operacji „Totalize”. 7-10 sierpnia 1944 roku. Część 1

29 lipca 1944 roku doszło do spotkania gen. por. Crerara, który był dowódcą kanadyjskiej 1. Armii oraz gen. por. Simondsa, dowodzącego kanadyjskim II Korpusem. W trakcie tej narady Crerar nakazał przystąpienie do opracowania nowej operacji wzdłuż szosy Caen–Falaie. Natarcie miało zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni, a celem było...

Zobacz więcej

Radzieckie działa samobieżne 1945-1990 Cz. 1: haubice

Druga wojna światowa była czasem krystalizacji poglądów na temat kluczowej roli pojazdów pancernych w działaniach bojowych. Nawet, gdy później pojawiła się taktyczna broń jądrowa, te poglądy nie uległy znaczącym zmianom, gdyż pojazdy opancerzone okazały się najbardziej odpornymi na jej działanie. W czasie wojny, oprócz czołgów, na szeroką skalę używano opancerzonych dział samobieżnych. Konstrukcje takie powstawały i wcześniej, ale najwyraźniej nie potrafiono docenić ich zalet. 

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Czech

Obaj południowi sąsiedzi Polski – Czechy (oficjalnie: Republika Czeska – Česká republika) i Słowacja – powstały 1 stycznia 1993 r. w wyniku pokojowego podziału Czechosłowacji. Oba kraje utworzyły własne siły zbrojne, dzieląc między siebie uzbrojenie i sprzęt wojskowy byłej armii czechosłowackiej. 

Zobacz więcej

7. Dywizja Desantowa. Zdobywcy Danii, czyli historia „Niebieskich Beretów”

W Siłach Zbrojnych PRL 7. Dywizja Desantowa była przez lata jednym z najbardziej ofensywnych „narzędzi” w rękach polskich dowódców. Została stworzona w pierwszej połowie lat 60. na potrzeby wojny totalnej Układu Warszawskiego z NATO, dla której opracowano prosty plan – opanować całą Europę! W tym planie żołnierz polski miał się bić na tak zwanym froncie nadmorskim, czyli zajmować północne landy RFN i Danię. Zdobycie tej ostatniej miało otworzyć wrota, czyli Cieśniny Duńskie dla flot bałtyckich trzech państw członkowskich UW. I właśnie atak od strony morza na Jutlandię był zadaniem, którego mieli się podjąć żołnierze w niebieskich beretach. 

Zobacz więcej

Wykonanie budżetu MON w 2016 roku

Obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej podkreśla, że w 2016 roku uzyskano rekordowy poziom realizacji planów zarówno w zakresie łącznych wydatków na obronność, jak i wydatków na modernizację techniczną polskiej armii. Jednocześnie opozycja krytykuje rządzących za wysokość udzielonych zaliczek...

Zobacz więcej

Pancerny kontratak na Szumszu: 18 sierpnia 1945 r.

Zgodnie z ustaleniami mocarstw alianckich Wyspy Kurylskie miały zostać zajęte przez radzieckie siły zbrojne i stacjonujące tam wojska japońskie powinny skapitulować przed Armią Czerwoną. Prośba Stalina z 16 sierpnia 1945 r., aby do obszaru, na który mieli wkroczyć Sowieci włączyć także północną część wyspy Hokkaido, napotkała jednak stanowczy sprzeciw prezydenta Trumana. Pośpiesznie przygotowany plan operacji desantowej na Kurylach zakładał w pierwszej kolejności niespodziewany desant na Szumszu, a następnie na sąsiednie Paramuszir i Onekotan. Zakładano, że zajęcie pierwszej z nich podważy cały system obrony północnych Wysp Kurylskich i jednocześnie stworzy dogodną bazę wyjściową do dalszych ataków. Nie spodziewano się raczej większego oporu.

Zobacz więcej

Newsletter

Czy chcesz być powiadomiony o wszelkich naszych nowościach - zapisz się do newslettera.

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter