Polityka prywatności

1. Dane administratora danych osobowych i założenia ogólne

Administratorem danych osobowych jest:
Magnum X Sp. z o. o.
Al. Stanów Zjednoczonych 59 (04-028) Warszawa
Numer KRS: 0000138386

Magnum X szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie  w zakładce http://www.magnum-x.pl/sklep/regulamin znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój ofertyMagnum X powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

2. Cel pobierania danych i ich rodzaje

Zapisanie się do usług oferowanych przez Magnum X, takich jak newsletter, czy zakup wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Nowa Technika Wojskowa”, „Lotnictwo”, „Morze, Statki i Okręty”, „Strzał”, „Poligon”, „Technika Wojskowa Historia”, „Polish Defence Yearbook” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem tzn.: nazwisko i imię Usługobiorcy, numer NIP, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

3. Przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez www.magnum-x.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Magnum X, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi, z wyłączeniem adresów podanych w celu realizacji zakupionej usługi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Magnum X wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Magnum X nie zawiera serwisów (np. czat) w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

4. Dobrowolność pozyskiwania danych

Magnum X daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie usługi wysyłkowe wymagają zapisania się. Zapisanie się do Magnum X  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

5. Prawo do wglądu w swoje dane

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Magnum X  udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową http://www.magnum-x.pl/sklep/edycja-danych dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Magnum X danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Magnum X Sp. z o. o.  Al. Stanów Zjednoczonych 59 (04-028) Warszawa.

6. Kontakt

Magnum X jest otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.magnum-x.pl/kontakt

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter