Waluta:

Morskie działania specjalne po roku 1945 - Krzysztof Kubiak

Morskie działania specjalne po roku 1945 - Krzysztof Kubiak

 

Autor: Krzysztóf Kubiak
Wydawnictwo: Lampart 2001
ISBN: 83-86776-62-5
Liczba stron: 320
Wymiary:148 x 210 mm
 
Zamiarem autora było nakreślenie czytelnikowi potencjalnych możliwości sił działających na morzu i z morza metodami niekonwencjonalnymi oraz uczulenie go na zagrożenia, które z tego tytułu mogą stać się udziałem każdego państwa morskiego. Z uwagi na to, że przedstawione w książce epizody toczyły się w czasie różnorodnych, mniej lub bardziej znanych wojen i konfliktów przyjęto zasadę dwojakiego ich traktowania. W przypadku akcji specjalnych prowadzonych w toku konfliktów szeroko opisywanych i stosunkowo dobrze znanych autor ograniczył się wyłącznie do przedstawienia ich przebiegu. W przypadku działań specjalnych zorganizowanych i przeprowadzonych podczas zmagań mniej znanych, zdecydowano się na przedstawienie ich w szerszym kontekście militarnym i politycznym. W przypadku misji komandora Crabba omówiono ponadto reakcję mediów, by przybliżyć Czytelnikowi ich "kreatywną" rolę w stosunku do działań specjalnych.
W książce między innymi: morskie działania specjalne w okresie powojennym, wybrane typy współczesnych jednostek pływających i specjalnych pojazdów podwodnych morskich sił specjalnego przeznaczenia, wybrane typy sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia morskich sił specjalnego przeznaczenia oraz środki wykrywania i zwalczania sił dywersji podwodnej.
25,00 PLN

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter