Waluta:

NTW Numer Specjalny 2

NTW Numer Specjalny 2

  • Francuska broń pancerna 1916-1940  -  Geneza francuskiej broni pancernej jest związana z nazwiskiem artylerzysty, Jeana Babtiste Estienne’a, nazywanego też „ojcem czołgów”. W lutym 1915 r. Anglicy, którzy prowadzili wówczas eksperymenty mające na celu budowę nowych środków walki, przetestowali w błotach nad Sommą amerykański ciągnik gąsienicowy Baby Holt. Próba terenowa miała wykazać przydatność podwozia pojazdu do budowy opancerzonego wozu bojowego na gąsienicach. Ewolucjom wykonywanym przez Baby Holta przyglądał się pułkownik Estienne. Wyraził on wizjonerską wtedy myśl, że zwycięzcą w toczącej się właśnie I wojnie światowej będzie ten, kto zdoła umieścić działa na pojazdach zdolnych do poruszania się po polu bitwy. Swoją ideę opancerzonej armaty, poruszającej się na gąsienicowym podwoziu Baby Holta, jakie nabywano w tym czasie w USA, przedstawiał zarówno w kręgach przemysłowych w firmach Renault i Schneider, jak też przekonywał do niej generałów, początkowo Philippe Pétaina i Noela de Castelnau, na koniec docierając do Sztabu Generalnego i naczelnego wodza Josepha Joffre’a.
  • Czołg szybki A27M Cromwel  -  Brytyjczycy podczas II wojny światowej wyposażyli swoje siły zbrojne (i armie wielu swoich sojuszników) w uzbrojenie najwyższej klasy. Niestety, z wielu względów jest ono dzisiaj niedoceniane, a nawet zapomniane. Podobnie jest z czołgiem A27M Cromwell. Właściwa nazwa tego wozu bojowego to „Tank, Cruiser Mk VIII, Cromwell A27M”. Brzmi dość skomplikowanie, ale oznacza po prostu ósmy model czołgu krążowniczego, nazwanego Cromwell, będącego jednocześnie dwudziestą siódmą nowoczesną konstrukcją wozu bojowego brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego.
  • Walki 1. DPanc w Północnej Brabancj  -  28 października 1944 r. polska 1. Dywizja Pancerna została podporządkowana brytyjskiemu I Korpusowi, którym dowodził Lt Gen. John Crocker. Korpus miał skierować się na zatokę Hollandsch Diep i tym samym odciąć część okrążonej w północno-wschodniej Holandii niemieckiej 15. Armii gen. lt. Rudolfa Hofmana. Ważnym punktem, który należało zająć była mała osada Moerdijk, w której znajdowały się dwa mosty – kolejowy i drogowy łączące Bredę i Rotterdam. Oba mosty były wykorzystywane przez Niemców do komunikacji, która częściowo została utrudniona przez zniszczenie mostu drogowego przez lotnictwo alianckie.
  • Niezrealizowane wersje słynnego radzieckiego T-34  -  19 grudnia 1939 r., opierając się na rezultatach prób dwóch prototypów doświadczalnego czołgu A-32, decyzją nr 443 „O przyjęciu do uzbrojenia RKKA nowych typów czołgów” Komitet Obrony przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRS przyjął do uzbrojenia Armii Czerwonej nieistniejący (sic!) czołg o nazwie T-34. Dokument określał jakie zmiany w stosunku do prototypu A-32 należy wprowadzić w nowej konstrukcji. Apriori zakładając, że próby dwóch prototypów czołgu, które zrealizowane miały zostać do końca marca 1940 r., będą pomyślne, kierownictwo partii i sowieckiego państwa nakładało na Fabrykę nr 183 w Charkowie obowiązek wyprodukowania w tym samym roku 200 wozów seryjnych. W 1942 r. zakłady w Charkowie i Stalingradzie miały osiągnąć docelową zdolność produkcyjną – po 2000 czołgów rocznie! Takie podejście, niezwykle rzadkie nawet podczas wojny (toczącej się wówczas Wojny Zimowej nie należy brać pod uwagę), musiało przynieść negatywne rezultaty.
  • Niemieckie czołgi nad Wisłą (wojska pancerne 9. Armii - lipiec-sierpień 1944 r.)  -  Latem 1944 r. środkowa Wisła stała się linią frontu wschodniego. Na odcinku warszawskim broniła się 9. Armia niemiecka. Dzięki zaangażowaniu znacznych sił pancernych, Niemcy zatrzymali ofensywę Armii Czerwonej.
  • Czołg średni M4 Sherman  -  Powszechnie uważa się, że M4 Sherman był nieudaną konstrukcją, nieodporną na ogień niemieckich dział przeciwpancernychi armat czołgowych wszystkich typów, produkowaną niepotrzebnie w dużych ilościach, nielubianą przez załogi. Ale czy M4 Sherman rzeczywiście był zupełnie nieprzydatnym czołgiem? W końcu to armie wyposażone w ten właśnie typ wozu bojowego wygrały wojnę. Jak to było możliwe, skoro był tak katastrofalnie nieskuteczny? A może jednak było nieco inaczej?
  • Gliniany kolos - wojska pancerne RKKA 22 czerwca 1941 r.   -  W Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (Roboczie-Kriestianskaja Krasnaja Armia – RKKA) już w latach trzydziestych XX wieku czołgi były uważane za niezwykle ważny oręż. W żadnym innym kraju nie wyprodukowano ich tyle, co w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), gdy jednak 22 czerwca 1941 r. na Kraj Rad uderzyły Niemcy hitlerowskie i ich sojusznicy, wojska pancerne RKKA znajdowały się w złej kondycji.
10,00 PLN

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter