Waluta:

Lotnictwo Numer Specjalny 2

Lotnictwo Numer Specjalny 2

  • Konflikt anglo-sowiecki w latach 1939-1941  -  Temat wojskowo-politycznego konfliktu ZSRR i Wielkiej Brytanii na początku II wojny światowej nie jest nowy w rosyjskiej historiografii. Tradycyjnie ocenia się, że osiągnął on szczyt w końcowej fazie wojny ZSRR z Finlandią i utrzymywał się aż do klęski anglo-francuskiego bloku na kontynencie w maju-czerwcu 1940 r. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na analizę planów wojennych aliantów, dotyczących zarówno desantu w Skandynawii, jak i przygotowań do napaści na południowe rejony ZSRR. W znacznie mniejszym stopniu zbadano taki problem, jak wpływ tzw. czynnika angielskiego na politykę zagraniczną, na problem gotowości bojowej sił zbrojnych ZSRR, w tym także lotnictwa wojskowego, w przededniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Na podstawie analizy wprowadzonych po raz pierwszy do obiegu dokumentów, jak i już publikowanych materiałów źródłowych oraz prac rosyjskich i zagranicznych badaczy, zostaną rozpatrzone różne aspekty tej problematyki.
  • Droga do myśliwca przewagi powietrznej - rozwój amerykańskich samolotów myśliwskich w II wojnie światowej  - II wojna światowa była pierwszą poważną konfrontacją, Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński w której brało udział amerykańskie lotnictwo wojskowe, pierwszym poważnym sprawdzianem koncepcji użycia, sztuki operacyjnej i taktyki, samolotów i wyszkolenia personelu latającego. Niektóre wojenne doświadczenia na wiele lat ukształtowały amerykańskie poglądy na użycie różnych rodzajów lotnictwa, a także na wymagania, stawiane przed wprowadzanymi do służby samolotami kolejnych generacji.
  • Samolot myśliwski Ławoczkin, Gorbunow, Gudkow ŁaGG-3  -  W końcu lat trzydziestych XX wieku lotnictwo myśliwskie znalazło się w trudnym położeniu. Szalejący w kraju terror zdziesiątkował lotniczą kadrę naukowo-techniczną, zachwiał pracami badawczo-rozwojowymi i planami produkcyjnymi. A tymczasem zbrojenia w Europie nabrały niebezpiecznego przyspieszenia. Na przełomie lat 1938–1939 drogą nadzwyczajnych środków i za wszelką cenę przystąpiono do odrabiania straconego czasu. Kolejne lotnicze biura konstruktorskie powstawały, jak grzyby po deszczu. Jednym z nich było biuro triumwiratu: Gorbunow-Ławoczkin-Gudkow.
  • Luftwaffe przeciwko Latającym Fortecom - Europa 1942 r.  -  2 stycznia 1942 roku, dowódca Army Air Forces, generał Henry Hap Arnold podpisał rozkaz nakazujący utworzenie 8 Armii Powietrznej. Przeprowadzona przez tę formację strategiczna ofensywa bombowa nie tylko zadała ciężkie straty przemysłowi III Rzeszy, ale także odegrała wiodącą rolą w doprowadzeniu do upadku formacji myśliwskich Luftwaffe. Warto zwrócić uwagę na to, jak wyglądały pierwsze tygodnie zmagań obu stron.
  • Boeing B-17 Flying Fortress nad Pearl Harbor  -  Nocą 6 grudnia 1941 r. z lotniska Hamilton Field nieopodal San Francisco wystartowała grupa Latających Fortec. Składała się z sześciu B-17 z 88. Dywizjonu Rozpoznawczego 7. Grupy Bombowej oraz sześciu 38. Dywizjonu Rozpoznawczego 19. Grupy Bombowej. Pierwotnie grupa liczyć miała 16 maszyn, lecz tuż przed lotem usterki techniczne zatrzymały po dwie maszyny z każdego dywizjonu. Jej przeznaczeniem miało być lotnisko Clark Field na Filipinach. Po drodze grupa lądować miała na lotnisku etapowym Hickam Field na Hawajach. Termin lądowania ustalono na wczesne godziny ranne 7 grudnia 1941 r.
  • Pamiętny 23 czerwca 1941 r. - nieznane karty walk polskich pilotów myśliwskich nad Europą w latach II wojny światowej  -   Poniedziałek 23 czerwca 1941 r. był z pozoru całkiem typowym dniem polskiego skrzydła myśliwskiego z Northolt. Od tygodnia polscy myśliwcy uczestniczyli w lotach bojowych nad okupowaną Europą i przez następne trzy lata miała to być jedyna forma regularnych działań alianckich w tej części kontynentu. Ale był to równocześnie dzień pod różnymi względami wyjątkowy: dla całego przebiegu II wś., dla działań I Skrzydła Myśliwskiego, a już szczególnie dla jednego pilota Dywizjonu 303.
  • Mitsubishi A7M Reppu -- niedoszły pogromca Hellcatów  -  Na początku lat 30. XX wieku Dowództwo Lotnictwa Cesarskiej Marynarki Wojennej podjęło ambitny program wykorzystania do dalszego rozwoju lotnictwa konstrukcji własnych, a jednym z głównych zadań, stojących przed młodym przemysłem lotniczym Japonii było stworzenie nowoczesnego samolotu myśliwskiego zdolnego dorównać swymi osiągami konstrukcjom europejskim i amerykańskim. W efekcie przyjętych działań powstał m.in. myśliwiec Mitsubishi A5M2. W owym czasie był to jeden z najlepszych myśliwców świata, a jego rozwój wsparty doświadczeniami bojowymi z Chin pomógł Marynarce Wojennej opracować założenia taktyczno-techniczne dla samolotów kolejnej generacji. Powstały na tej podstawie, kolejny myśliwiec – A6M2 Reisen, na trwałe wpisał się do historii światowego lotnictwa, stając się symbolem potęgi lotniczej Japonii. Twórcą obu samolotów był młody inżynier Jiro Horikoshi. Stworzył on w zakładach Mitsubishi silny zespół konstrukcyjny, który nie tylko, jak było to w zwyczaju Japończyków, kopiował i twórczo rozwijał co bardziej udane konstrukcje zagraniczne, lecz także był zdolny do opracowania własnych oryginalnych rozwiązań.
  • Sikorsky VS-300  -  Amerykański śmigłowiec VS-300 jest konstrukcją-legendą. Konstrukcją, od której wziął początek rozwój dominujących dziś w świecie (ponad 90% stanu flot) śmigłowców jednowirnikowych ze śmigłem ogonowym. Konstrukcją, będącą wspaniałym przykładem osiągnięcia uzyskanego na drodze konsekwentnej, uporczywej pracy projektowej i badawczej. Konstrukcją, która wyniosła swego twórcę, naturalizowanego w USA Rosjanina, Igora Iwanowicza Sikorskiego, do panteonu największych twórców współczesnego lotnictwa.
10,00 PLN

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter