Wozy bojowe

Huragan z Mińska - Rodzina podwozi specjalnych MAZ-543 w siłach zbrojnych ZSRR (cz. 1)

Choć pierwotnie opracowane dla samobieżnych wyrzutni pocisków balistycznych kompleksów operacyjno-taktycznych, z biegiem czasu podwozia rodziny MAZ-543 wykorzystywano jako nośniki innych wzorów uzbrojenia, a przede wszystkim znacznej liczby różnego rodzaju zabudów specjalnych.

Zobacz więcej

Star 266 – projekty modernizacji część II

Autobox od niemal samego początku był włączony w projekt modernizacji 266, ponieważ od pierwszego, zmodyfikowanego przez MAN, jego filię MAN-STAR Trucks, egzemplarza uczestniczył w tym przedsięwzięciu, jako podwykonawca. W ramach realizowanych prac odpowiadał głównie za demontaż pojazdów, przebudowę ich ram...

Zobacz więcej

Penetratory Formowane Wybuchowo (EFP). Stan obecny oraz tendencje rozwojowe.

W przypadku współczesnego, pozimnowojennego pola walki, możemy wyróżnić cztery, zasadnicze środki rażenia pojazdów opancerzonych: penetratory formowane wybuchowo, fugasy i miny, ładunki kumulacyjne oraz armatnie pociski podkalibrowe z odrzucanym sabotem stabilizowane brzechwowo. 

Zobacz więcej

Brytyjski czołg podstawowy Challenger 2

Challenger 2 jest obecnie jedynym typem czołgu podstawowego, znajdującym się na uzbrojeniu wojsk pancernych Wielkiej Brytanii. Nie jest to całkowicie nowa konstrukcja, powstała bowiem w rezultacie modernizacji swojego poprzednika, wozu Challenger 1...

Zobacz więcej

Dekada niszczycielsko-samobieżna

Nowatorski wynalazek, jakim było podwozie zaprojektowane i wykonane przez Waltera J. Christiego pod koniec lat dwudziestych, stanowiło niekwestionowany przełom w dziedzinie mechaniki. Trzecia dekada XX wieku upłynęła w dużej mierze pod znakiem prowadzonych prób adaptacji nowego, kołowo-gąsienicowego rozwiązania...

Zobacz więcej

Motorowa artyleria lekka w Wojsku Polskim. Część II

W 1933 roku w trakcie obrad komisji do spraw motoryzacji artylerii, poza wtedy bardzo aktualnym tematem, które z dział ciężkich – 105, 120 czy 155 mm – poddać motoryzacji, omawiano również kwestię mniejszych kalibrów. Choć przyznawano, że jednostką motoryzującą artylerię lekką powinien być 1. pam, pod wątpliwość poddawano już miejsce jego stacjonowania...

Zobacz więcej

Star 266 - projekty modernizacji cz. I

Nawet najbogatszych armii nie stać na zakup wyłącznie nowego sprzętu i wyposażenia. Dlatego remontują lub modernizują dotychczas posiadane. Przy czym, o ile remonty są głównie ukierunkowane na wydłużenie okresu użytkowania i co najwyżej wiążą się z drobnymi modyfikacjami czy doposażaniem...

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – polski czołg PT-91 Twardy

Oprócz pozyskanych z Niemiec czołgów Leopard 2A4 i 2A5, filarem rodzimych Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych są PT-91 Twardy. Jak wszystkie pojazdy wywodzące się z sowieckiej rodziny T-72, konstrukcja nie ma dobrej prasy, co wynika z bezpośredniego porównania polskiego pojazdu z pozyskanymi zachodnimi maszynami. 

Zobacz więcej

Czołgowa amunicja kierowana

Czołgi na polu walki używają dwóch zasadniczych rodzajów amunicji: przeciwpancernej i wielozadaniowej. Jednakże od lat 60. można wymienić jeszcze jeden jej rodzaj, a mianowicie czołgową amunicję kierowaną. Ma ona przeważnie postać GLATGM, czyli wystrzeliwanych z armaty, przeciwpancernych pocisków kierowanych. 

Zobacz więcej

Dingo i inni idą na wojnę. Część 2

W listopadzie 1939 roku sztab generalny oraz rząd z coraz większym niepokojem śledzili rozwój sytuacji i stopniowo wszyscy nabierali pewności, że zbliża się konflikt z Japończykami. Mimo że Japończycy od początku lat 30. prowadzili działania wojenne w Chinach i Mandżurii, australijski wywiad nie postrzegał armii cesarskiej jako potencjalnego zagrożenia. 

Zobacz więcej

Pojazdy na podwoziu dwuwieżowego T-26. Egzemplarze doświadczalne i seryjne

Już po decyzji o uruchomieniu produkcji seryjnej T-26 wiadomo było, że uzbrojenie czołgu będzie pozwalało tylko na częściowe wsparcie nacierającej piechoty. Do ostrzeliwania umocnień polowych konieczne było działo kalibru co najmniej 76 mm. Dla rozwiązania tego problemu...

Zobacz więcej

Ferdinandy pod Kurskiem

Projekt działa Typ 130 powstawał w ścisłej współpracy z berlińskimi zakładami Alkett, dysponującymi znacznie większym doświadczeniem w budowie dział samobieżnych. Pierwotny projekt został zatwierdzony do realizacji 30 listopada 1942 roku, ale już dwa tygodnie wcześniej...

Zobacz więcej

Anatomia jednogłowego smoka

Często pomijanym faktem w kontekście zakupu armat przeciwpancernych wz. 36 od szwedzkiej firmy Bofors było rozszerzenie transakcji o czołgową wersję tego uzbrojenia.  Ponadto skandynawski producent zobowiązał się do zaprojektowania i wykonania dla Polski modelowej wieży czołgowej, dla której ogólne warunki techniczne ustalono pod koniec 1935 roku. 

Zobacz więcej

Europejskie naczepy do przerzutu ciężkiej techniki bojowej

Od dawna, zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym, przerzut ciężkiego sprzętu kołowego oraz gąsienicowego, na większe odległości i po drogach publicznych, odbywa się specjalnymi kołowymi zestawami samochodowymi, określanymi mianem ciężkich transporterów – zestawów wsparcia logistycznego, transporterów...

Zobacz więcej

Lekki wielozadaniowy pojazd gąsienicowy Wiesel 2

W końcu lat 80. zachodnioniemieccy konstruktorzy sfinalizowali prace nad bardzo lekkim, opancerzonym pojazdem gąsienicowym, powszechnie znanym, jako Wiesel. Z założenia, wóz miał być przeznaczony do użytku w wojskach powietrznodesantowych, siłach szybkiego reagowania czy do prowadzenia zadań rozpoznawczych.

Zobacz więcej

Wojska Powietrznodesantowe – modernizacja techniczna w latach 2008-2017

Wojska Powietrznodesantowe – WDW (Воздушно-десантные войска), jako samodzielny rodzaj wojsk w ramach rosyjskich sił zbrojnych, są oficjalnie odwodem naczelnego dowództwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, przygotowanego do działania samodzielnie lub w ramach grup wojsk na poszczególnych teatrach działań wojennych...

Zobacz więcej

Modernizacja wojsk lądowych – wybrane aspekty

Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej (Сухопутные войска Российской Федерации) są najliczniejszym rodzajem sił zbrojnych - a co za tym idzie, ich modernizacja wymaga szczególnego wysiłku technicznego i finansowego. Władze rosyjskie uznają przy tym, że zakupy zupełnie nowego sprzętu dla formacji wojsk lądowych...

Zobacz więcej

Motorowa artyleria lekka w Wojsku Polskim cz. I

Referat z grudnia 1935 roku sporządzony przez dowódcę 1. pam przemawiał, co ciekawe, na niekorzyść motoryzacji armat 75 mm. Pierwszym z argumentów było lepsze dostosowanie armat tego kalibru do ciągu konnego i zbyt słaba jak na trakcję motorową budowa. Drugą sprawą była krótki rzeczywisty zasięg ognia wynikający z płaskiego tor lotu pocisku. 

Zobacz więcej

Kiwi, czołgi i Carriery. Broń pancerna w Nowej Zelandii 1939-1945

Na początku lat 30. w armii nowozelandzkiej (Territorial Forces) rozpoczął się proces motoryzacji. Przebiegał on bardzo powolni i objął pułki strzelców konnych (Mounted Rifle Regiment). W 1937 roku rozpoczęto organizowanie w każdym z pułków pododdziału rozpoznawczego wyposażonego w samochody oraz motocykle...

Zobacz więcej

Wszechstronna czwórka Alvisa Pojazdy rodziny FV600 – Saracen, Salamander, Saladin i Stalwart (cz. 3)

W drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku brytyjscy decydenci wojskowi rozważając scenariusze ewentualnego starcia wojsk NATO z wojskami Układu Warszawskiego zaczęli dostrzegać konieczność wprowadzenia do służby nowego typu pojazdu wsparcia logistycznego. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter