Wozy bojowe

Pojazdy budowane w oparciu o jednowieżową wersję T-26, część 1

Ponieważ zbudowane i testowane w 1931 roku działo samobieżne SU-1 miało szereg wad szukano rozwiązań gwarantujących większą skuteczność pojazdu. W 1932 roku w biurze konstrukcyjnym zakładów nr 38 powstał projekt pojazdu A-39 określanego jako działo samobieżne. 

Zobacz więcej

Anatomia pancerza T-90. Część I – Obiekt 184 i 188

Pierwszy rosyjski czołg, T-90, jest pojazdem w którym jak w soczewce skupiły się wszystkie paradoksy i problemy przemian związanych z upadkiem ZSRR. Jego geneza wywodziła się jeszcze z początku lat 80., pierwotnie zaś opracowany czołg był prowizorycznym i mocno przejściowym rozwiązaniem. 

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna niemieckich wojsk lądowych do 2025 roku

Modernizacja wojsk lądowych sił zbrojnych Niemiec (Heeres des Bundeswehr) przebiega według ustalonego w 2011 roku programu, który w ciągu ostatnich lat musiał zostać przewartościowany i zmieniony, z uwagi na pogorszenie się warunków bezpieczeństwa militarnego w Europie i na świecie. 

Zobacz więcej

Sherman the Great

Amerykanie, przystępując do wojny, nie mieli wielkiej armii, ponieważ nie była ona potrzebna w Ameryce Północnej. Niemniej jednak w przeddzień wojny jakoby rozbrojone Stany Zjednoczone pozostawały jedną z największych potęg militarnych świata, z flotą zdolną szachować naraz kilka państw, lotnictwem mogącym ważyć na szali konfliktu...

Zobacz więcej

Motoryzacja i mechanizacja armii kajzerowskich Niemiec do 1914 roku

Choć już w 1871 roku pruskie Ministerstwo Wojny (Kriegsministerium) wykorzystało pod Paryżem dwie „lokomotywy drogowe” (Straßenlokomotiven, Straßen-Dampflokomobile) w roli ciągników artyleryjskich, dopiero pojawienie się pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym w latach 80. XIX wieku otworzyło przed wojskami lądowymi zupełnie nowe możliwości...

Zobacz więcej

Czołgi specjalne we Włoszech

Włoski teatr działań wojennych powszechnie uważany jest za drugorzędny. Specyfika działań militarnych wymuszona warunkami geograficznymi oraz działania we Francji tylko ugruntowały ten pogląd. Wydaje się, że jest on słuszny, chociażby porównując działania broi pancernej. Według raportów jednostki amerykańskie straciły na froncie włoskim...

Zobacz więcej

Nieznany sprzęt Wojska Polskiego 1945–1990: Wozy dowodzenia SKOT-R

Opancerzone wozy dowodzenia z powodzeniem stosowano już w czasie II wojny światowej (głównie w jednostkach Wehrmachtu). Po wojnie w Wojsku Polskim przewidywano ich użycie na szczeblu kompania batalion pułk, ale z braku odpowiedniego sprzętu początkowo wprowadzono je tylko w batalionach czołgów. 

Zobacz więcej

Długa historia jugosłowiańskich T-34-85

Czołg średni T-34-85 jest wozem bojowym o dość zagmatwanych dziejach, zarówno od strony rozwoju konstrukcji, jak i użycia bojowego. Druga wojna światowa nie zakończyła historii tego pojazdu, a w zasadzie okres po 1945 r. „otworzył” to co jest najciekawsze i jednocześnie najmniej znane w dziejach „osiemdziesiątki piątki”. 

Zobacz więcej

Niemieccy pogromcy ciężkich czołgów - Działa samobieżne Pz.Sfl. IVa i Pz.Sfl. V

W czasie tworzenia własnych wojsk pancernych Niemcy nie przewidywali konstruowania dla nich ciężkich czołgów zdolnych do równorzędnej walki z najpotężniejszymi wozami świata w postaci francuskich Char B1, czy tym bardziej Char C2. Koncepcje Panzera sięgały co najwyżej wozu wsparcia piechoty, zdolnego do wspomagania jej ataków na linie obronne nieprzyjaciela.

Zobacz więcej

Czołgi T-34 w Wojsku Polskim w latach 1945–1989

Czołgi T-34 to legendarne uzbrojenie z lat II wojny światowej. Polscy pancerniacy po raz pierwszy zetknęli się z nimi w lipcu 1943 r. podczas tworzenia 1. Pułku Czołgów. Po wojnie przez wiele lat były podstawowym typem pojazdu pancernego naszych jednostek wojskowych, a pozostawały na ich wyposażeniu aż do końca lat 80. 

Zobacz więcej

Huragan z Mińska - Rodzina podwozi specjalnych MAZ-543 w siłach zbrojnych ZSRR (cz. 1)

Choć pierwotnie opracowane dla samobieżnych wyrzutni pocisków balistycznych kompleksów operacyjno-taktycznych, z biegiem czasu podwozia rodziny MAZ-543 wykorzystywano jako nośniki innych wzorów uzbrojenia, a przede wszystkim znacznej liczby różnego rodzaju zabudów specjalnych.

Zobacz więcej

Star 266 – projekty modernizacji część II

Autobox od niemal samego początku był włączony w projekt modernizacji 266, ponieważ od pierwszego, zmodyfikowanego przez MAN, jego filię MAN-STAR Trucks, egzemplarza uczestniczył w tym przedsięwzięciu, jako podwykonawca. W ramach realizowanych prac odpowiadał głównie za demontaż pojazdów, przebudowę ich ram...

Zobacz więcej

Penetratory Formowane Wybuchowo (EFP). Stan obecny oraz tendencje rozwojowe.

W przypadku współczesnego, pozimnowojennego pola walki, możemy wyróżnić cztery, zasadnicze środki rażenia pojazdów opancerzonych: penetratory formowane wybuchowo, fugasy i miny, ładunki kumulacyjne oraz armatnie pociski podkalibrowe z odrzucanym sabotem stabilizowane brzechwowo. 

Zobacz więcej

Brytyjski czołg podstawowy Challenger 2

Challenger 2 jest obecnie jedynym typem czołgu podstawowego, znajdującym się na uzbrojeniu wojsk pancernych Wielkiej Brytanii. Nie jest to całkowicie nowa konstrukcja, powstała bowiem w rezultacie modernizacji swojego poprzednika, wozu Challenger 1...

Zobacz więcej

Dekada niszczycielsko-samobieżna

Nowatorski wynalazek, jakim było podwozie zaprojektowane i wykonane przez Waltera J. Christiego pod koniec lat dwudziestych, stanowiło niekwestionowany przełom w dziedzinie mechaniki. Trzecia dekada XX wieku upłynęła w dużej mierze pod znakiem prowadzonych prób adaptacji nowego, kołowo-gąsienicowego rozwiązania...

Zobacz więcej

Motorowa artyleria lekka w Wojsku Polskim. Część II

W 1933 roku w trakcie obrad komisji do spraw motoryzacji artylerii, poza wtedy bardzo aktualnym tematem, które z dział ciężkich – 105, 120 czy 155 mm – poddać motoryzacji, omawiano również kwestię mniejszych kalibrów. Choć przyznawano, że jednostką motoryzującą artylerię lekką powinien być 1. pam, pod wątpliwość poddawano już miejsce jego stacjonowania...

Zobacz więcej

Star 266 - projekty modernizacji cz. I

Nawet najbogatszych armii nie stać na zakup wyłącznie nowego sprzętu i wyposażenia. Dlatego remontują lub modernizują dotychczas posiadane. Przy czym, o ile remonty są głównie ukierunkowane na wydłużenie okresu użytkowania i co najwyżej wiążą się z drobnymi modyfikacjami czy doposażaniem...

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – polski czołg PT-91 Twardy

Oprócz pozyskanych z Niemiec czołgów Leopard 2A4 i 2A5, filarem rodzimych Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych są PT-91 Twardy. Jak wszystkie pojazdy wywodzące się z sowieckiej rodziny T-72, konstrukcja nie ma dobrej prasy, co wynika z bezpośredniego porównania polskiego pojazdu z pozyskanymi zachodnimi maszynami. 

Zobacz więcej

Czołgowa amunicja kierowana

Czołgi na polu walki używają dwóch zasadniczych rodzajów amunicji: przeciwpancernej i wielozadaniowej. Jednakże od lat 60. można wymienić jeszcze jeden jej rodzaj, a mianowicie czołgową amunicję kierowaną. Ma ona przeważnie postać GLATGM, czyli wystrzeliwanych z armaty, przeciwpancernych pocisków kierowanych. 

Zobacz więcej

Dingo i inni idą na wojnę. Część 2

W listopadzie 1939 roku sztab generalny oraz rząd z coraz większym niepokojem śledzili rozwój sytuacji i stopniowo wszyscy nabierali pewności, że zbliża się konflikt z Japończykami. Mimo że Japończycy od początku lat 30. prowadzili działania wojenne w Chinach i Mandżurii, australijski wywiad nie postrzegał armii cesarskiej jako potencjalnego zagrożenia. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter