Wozy bojowe

Czołg lekki 12TP

Poszukiwania odpowiedniego czołgu lekkiego dla polskiej armii towarzyszyły jej od pierwszych lat istnienia II RP. W efekcie uchwały powziętej na posiedzeniu KSU w dniu 14 czerwca 1924 roku oraz prac podjętych na rozkaz I Zastępcy Szefa Sztabu Głównego, Oddział IIIa SG przygotował we wrześniu 1925 roku dokument zatytułowany...

Zobacz więcej

Historia czołgu ciężkiego IS-4. Część I

W lipcu 1943 roku sowieccy czołgiści po raz pierwszy zetknęli się z nowymi niemieckimi wozami bojowymi uzbrojonymi w działa skuteczniejsze od znanej już im armaty 88 mm KwK 36 L/56 zainstalowanej w czołgu ciężkim Sd.Kfz. 181 Tiger. Zarówno 75 mm armata KwK 42 L/70 czołgu Sd.Kfz. 171 Panther, jak i 88 mm armata Pak 43/2 L/71...

Zobacz więcej

Kołowy wóz bojowy Freccia

Zimą 2009 roku włoskie wojska lądowe (Esercito) przyjęły do służby nowy, opancerzony, kołowy wóz bojowy, nazwany Freccia. Konstrukcja ta wywodzi się od opracowanego przez rodzimych specjalistów niszczyciela czołgów B-1 Centauro, nad którym prace prowadzono jeszcze w latach 80. XX wieku. Obok czołgu podstawowego C-1 Ariete...

Zobacz więcej

Indyjskie poszukiwania nowego czołgu lekkiego

Dyskusja, czy indyjskim wojskom lądowym potrzebne są wozy bojowe kategorii czołgi lekkie trwa co najmniej od kilku lat, ale znacznie przyspieszyła w połowie ubiegłego roku. Niewątpliwie wpływ na to miała konieczność dorównania kroku chińskim wojskom lądowym, które rozmieściły na spornych terenach czołgi lekkie Typu 15. 

Zobacz więcej

Vickers Mk E – uzbrojenie i taktyka. Część I

Czołgi lekkie Vickers Mk E, zakupione na mocy podpisanej z końcem lata 1931 roku umowy, napływały nad Wisłę na przełomie 1932 i 1933 roku. Zgodnie z treścią kontraktu produkowane w zakładach Vickers-Armstrong w Newcastle upon Tyne wozy nie posiadały uzbrojenia, a każda z jednoosobowych wież miała być tylko dostosowana do...

Zobacz więcej

Kompania T-34 Waltera Girga

 Niedawno na łamach „Techniki Wojskowej Historia” (numer specjalny 2/2021) została opisana historia niemieckiej jednostki specjalnej Kommandoverband „Jaguar”, walczącej na zdobycznych czołgach T-34 na Węgrzech na przełomie 1944 i 1945 roku. Nie była to jednak jedyna niemiecka jednostka specjalna wyposażona w pojazdy...

Zobacz więcej

Wojsko Polskie A.D. 1981 – potencjał lądowy

W dekadę lat 80. XX wieku Wojsko Polskie wchodziło po okresie względnej stabilizacji, ale dla części posiadanych sił był to raczej czas stagnacji. Próby uczynienia z naszego państwa „drugiej Japonii” nie przełożyły się na skokowe unowocześnienie polskiej armii. Dla gospodarki cywilnej polityka epoki Edwarda Gierka w ostatecznym rozrachunku...

Zobacz więcej

Twardy pancerz. Afgańskie Rosomaki

Fakt szerokiego i bardzo udanego użycia w ramach PKW Afganistan wozów Rosomak jest powszechnie znany. Mniej jednak znana jest kwestia ciężkiej próby, której zostały poddane afgańskie Rosomaki, jak często pojazdy te były celem ataków fugasami, były ostrzeliwane z ręcznej broni przeciwpancernej oraz wielkokalibrowych karabinów maszynowych. 

Zobacz więcej

Abrams dla Polski

Temat nabrał dynamiki w kilku tygodniach poprzedzających 14 lipca, dzień ogłoszenia planów i rozpoczęcia procedury zakupu amerykańskich czołgów M1A2SEPv3 Abrams. Nie był jednak nowy. Przed kilku laty pojawiła się już informacja, że MON dokonał wyceny związanej z zakupem „400” amerykańskich Abramsów. Wycena ta miała być jednak...

Zobacz więcej

Polskie patenty pancerne okresu międzywojennego

Urząd Patentowy RP został powołany do życia 28 grudnia 1918 roku z siedzibą w Warszawie. Faktycznie jednak zaczął udzielać patenty od 1924 roku. Działał nieprzerwanie do 1 sierpnia 1944 roku, to jest do wybuchu powstania warszawskiego. Po okupacją funkcjonował pod nazwą UrządPatentowy w Warszawie

Zobacz więcej

ZSSW-30. Pierwsza taka wieża, nie tylko dla NBPWP Borsuk

Kiedy w szyku? – takie pytanie można usłyszeć z kręgów wojskowych przy kolejnych prezentacjach nowego sprzętu tworzonego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W przypadku bohatera poniższego artykułu, Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego z armatą kal. 30 mm (ZSSW-30), w praktyce możemy konkretniejsze informacje już podać. 

Zobacz więcej

Namer - od transportera do bojowego wozu piechoty

 Namer jest przykładem specyficznych uwarunkowań Israel Defense Forces (IDF), owocujących bardzo dobrze chronionym transporterem, a w końcu ciężkim bojowym wozem piechoty. Namer, obok niemieckiego bwp Puma, zaliczyć można do grupy najlepszych, niepływających pojazdów tej klasy na świecie. 

Zobacz więcej

AMX-10P. Bojowy wóz piechoty Armée de Terre

W 1973 roku resort obrony Francji upublicznił informację o przyjęciu do służby w jednostkach liniowych opracowanego przez rodzimych specjalistów nowego wozu dla wojsk zmechanizowanych. W odróżnieniu od poprzednika, czyli gąsienicowego transportera opancerzonego AMX VCI, jego następca reprezentował już nowopowstałą...

Zobacz więcej

T-34 w 1943 roku, czyli ilość to też jakość. Część 1

Hasło o wartości ilości względem jakości często stosuje się do tłumaczenia sowieckich osiągnięć wojskowych czy przemysłowych, zarówno w tzw. potocznym mniemaniu, jak i w naukowym podejściu do „ruskiego” jestestwa, zarówno największych czy istotnych, jak i pomniejszych czy nieważnych. W argumentacji takiej specjalizują się...

Zobacz więcej

Gliniany kolos. Korpusy zmechanizowane RKKA w czerwcu 1941 roku

22 czerwca 1941 roku dla Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (Roboczie-Kriestianskaja Krasnaja Armia – RKKA) rozpoczął się najtrudniejszy egzamin – wojna z niemieckim Wehrmachtem. Kierownictwo RKKA spodziewało się tej wojny, ale błędnie uważało, że jest do niej przygotowane. Tymczasem...

Zobacz więcej

Quo Vadis Ariete?

Włoska broń pancerna w naszym kraju nie jest szerzej znana, obecnie wykorzystywany czołg Ariete, wdrożony do służby w 1995 roku, nieczęsto gości na łamach periodyków branżowych. Tymczasem włoski przemysł zbrojeniowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych na kontynencie i jednym z nielicznych zdolnych do samodzielnego opracowania...

Zobacz więcej

Pancerne atrapy w krajach Układu Warszawskiego

Dla każdej armii na świecie bardzo istotne są informacje o taktyce oraz sprzęcie wojskowym używanym przez potencjalnych przeciwników. Wiele takich informacji jest zdobywanych przez służby wywiadowcze. Służą one między innymi do przygotowania i treningu własnych jednostek bojowych.

Zobacz więcej

Jeszcze o czołgu R35

Prace nad realizacją programu nowego czołgu lekkiego dla armii francuskiej rozpoczęły się na początku sierpnia 1933 roku, kiedy specjalna komisja przedstawiła oczekiwania wobec nowego, gąsienicowego wozu bojowego piechoty, mającego zastąpić dotychczas użytkowane i przestarzałe już wozy Renault FT oraz ich zmodernizowane wersje NC28. 

Zobacz więcej

Fiński transporter opancerzony PMPV MiSu 6x6

Być może w nieodległej przyszłości na wyposażenie fińskich sił zbrojnych trafi nowy transporter, przynajmniej takie są zapowiedzi, a pierwsze pojazdy przekazano już do wojskowych testów eksploatacyjnych. Taka decyzja pozwoliłaby na utrzymanie fińskich kompetencji w zakresie budowy kołowych pojazdów opancerzonych. 

Zobacz więcej

Ewolucja amerykańskich wojsk pancernych

Po pivocie prezydenta USA Baracka Obamy i strategii wysiłku militarnego ukierunkowanego na Azję (w domyśle Chiny), przyszedł 2014 rok i zbrojne wydarzenia ukraińsko-rosyjskie. Wywołało to szybką, początkowo trochę improwizowaną, następnie bardziej systemową odpowiedź amerykańskich sił zbrojnych na zagrożenia związane z...

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter