Wozy bojowe

T-34 – skąd się wziął?

Zagadnienie wprowadzania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych najciekawiej przedstawiało się w ZSRR, ponieważ w kraju tym istniał ogromny przemysł pancerny, ale też działała potężna flota czołgów, lecz oba te zjawiska około 1935 roku były już jednako przestarzałe. Sowieccy specjaliści z całego przemysłu zbrojeniowego, podróżując...

Zobacz więcej

Nowe rozdanie, czyli TKS wersji 2.0

Ogólna koncepcja krajowego czołgu pływającego powstała w połowie 1935 roku, jednak początkowe ułożenie silnika poprzecznie do kierunku jazdy wymuszało konieczność zastosowania bardziej skomplikowanego układu przeniesienia. Po fiasku pierwszej koncepcji inż. Habich proponuje umieszczenie silnika klasycznie...

Zobacz więcej

Włoski taran – czołg C1 Ariete

Podczas II wojny światowej włoskie wojska pancerne eksploatowały różne typy czołgów skonstruowane przez rodzimych inżynierów. W związku z powyższym trzeba przyznać, że Włochom należy się miejsce w gronie państw, które jako jedne z pierwszych w historii podjęły się opracowywania własnych wozów bojowych dla rodzimych wojsk lądowych. 

Zobacz więcej

Rosienie 1941 – Termopile po sowiecku

Grupa Armii „Nord” była najbardziej specyficznym związkiem spośród wszystkich przygotowanych do działań przeciw ZSRR: szeroko rozstawiona, z częścią sił wyznaczonych do zapewnienia przesłony Prus Wschodnich i ze słabym związkiem pancernym wycelowanym w części niemal w morze, a do tego ugrupowanym w niedogodnym terenie. 

Zobacz więcej

Czołgi T-26. Produkcja w latach 1938-1941

W końcu 1933 roku T-26 uzbrojony w armatę 45 mm mógł być uważany za najlepszy w świecie lekki czołg wsparcia piechoty. Jednak już po dwóch czy trzech latach prymat ten został utracony. We Francji pojawiły się nowe czołgi piechoty R 35, H 35 i FCM 36, które choć były stosunkowo powolne...

Zobacz więcej

Czołg piechoty Mark IV Churchill I-II

W kwietniu 1939 roku rząd brytyjski premiera Neville’a Chamberlaina podjął decyzję o przygotowaniu odpowiednich sił lądowych do zbliżającej się wojny w Europie. Na początku lat 30. Brytyjczycy zdali sobie sprawę, że doktryna „dziesięciu lat”, zgodnie z którą w Europie nie dojdzie do konfliktu zbrojnego porównywalnego z wielką wojną, dobiegła końca. 

Zobacz więcej

Kolejne polskie modernizacje rodziny T-72/PT-91

Zainteresowanie modernizacją czołgów typoszeregu T-72 powoduje, że Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach przedstawiły dwie propozycję unowocześnienia pojazdów rodziny T-72/PT-91, wskazujące dwa kierunki zmian w konstrukcji wozów...

Zobacz więcej

Pick-up w zastosowaniu wojskowym

Poniższy artykuł przybliża działania podejmowane przez wybrane siły zbrojne w temacie podstawowych samochodów terenowych, osobowych oraz użytecznych, oraz na doświadczeniach płynących z rejonów konfliktów zbrojnych. Zasadniczo skupiono się na konstrukcjach nieopancerzonych...

Zobacz więcej

Pancerna pięść. Organizacja fińskich wojsk pancernych 1919-1940

Pierwszymi pojazdami pancernymi, które użytkowali bojowo Finowie, były cztery rosyjskie samochody pancerne. 12 kwietnia 1918 roku w Helsinkach oddziały fińskie w walkach z Czerwoną Gwardią zdobyły dwa samochody typu Austin (3 seria). Tego dnia Finowie przy wsparciu niemieckiej Dywizji Bałtyckiej rozpoczęli walkę w stolicy, która od stycznia...

Zobacz więcej

Grom w cieniu Tura – PF 618 i pochodne w WP

Rozbudowa wojsk motorowych WP oraz rosnące zapotrzebowanie i wymagania rynku na samochody ciężarowe różnej klasy spowodowały, że na początku drugiej połowy lat trzydziestych oferta PZInż. z najpowszechniejszą wtedy w kraju dwutonową ciężarówką Polski Fiat 621L wymagała uzupełnienia.

Zobacz więcej

Seryjne czołgi T-26. Lata 1931-1938

Zakup zachodniej technologii miał posłużyć do zbudowania gigantycznych sił pancernych wspierających Armię Czerwoną w podboju Europy. Jednak do zbudowania tysięcy czołgów potrzebny był odpowiedni przemysł, czyli wyspecjalizowane zakłady i przeszkolony personel. Zorganizowanie odpowiedniej bazy przemysłowej wymagało czasu. 

Zobacz więcej

Polskie oddziały pancerne we Francji 1939 - 1940

Polska i Francja związane były układem obronnym z 19 lutego 1921 roku, który potwierdzono w traktacie z 1925 roku. W marcu 1939 roku w ambasadzie polskiej w Paryżu rozpoczęto prace nad opracowaniem planu wykorzystania polonii francuskiej w tworzeniu jednostek wojskowych we Francji. 

Zobacz więcej

Czołgi Hermanna Göringa pod Warszawą

Latem 1944 roku w walkach w rejonie Warszawy brała udział niemiecka Dywizja Spadochronowo-Pancerna „Hermann Göring”, nosząca imię i nazwisko ówczesnego Marszałka Rzeszy. Mimo nazwy, mającej podkreślać przynależność do Luftwaffe, nie była to dywizja spadochronowa, a typowy związek zmechanizowany.

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – ukraiński Opłot

Realizacja kontraktu dla tajskich sił zbrojnych przyczyniła się do upublicznienia kolejnych informacji na temat pancerza ukraińskiego czołgu BM Opłot. Mimo że jest on relatywnie prostej budowy, korzeniami tkwi w połowie lat 80., nie jest to wyznacznikiem jego słabości - wprost przeciwnie – osłona wozu wzmocniona skutecznym pancerzem reaktywnym...

Zobacz więcej

Francuska samobieżna armatohaubica GCT AUF 1

Działania bojowe prowadzone przez wojska lądowe w zasadzie nie mogą odbyć się bez wsparcia artyleryjskiego. Pododdziały „boga wojny” odgrywają istotną rolę w zarówno w natarciu, obronie, czy działaniach opóźniających. Artyleria ma możliwość izolowania pola walki, osłaniania skrzydeł i odcinków w ugrupowaniu bojowym...

Zobacz więcej

Czołg piechoty Mark I (A11)

Kariera bojowa czołgu A11 trwała zaledwie sześć dni. 27 maja 1940 roku brygadier Douglas Henry Pratt dowodzący 1. Armijną Brygadą Czołgów otrzymał rozkaz niezwłocznego skierowania swojej jednostki do Dunkierki, skąd miał się ewakuować do Anglii. Następnego dania o 16.50 zniszczone zostały dwa ostatnie czołgi, które zostały w brygadzie. 

Zobacz więcej

Czołg lekki T-26. Początek historii

W 1928 roku w znanych brytyjskich zakładach Vickers-Armstrong Ltd. powstał prototyp czołgu oznaczanego jako Vickers 6-ton. Pojazd ten powstał z własnej inicjatywy producenta, a wśród jego konstruktorów znajdowali się John Carden i Vivian Loyd, którzy w tym czasie decydowali o kierunku rozwoju brytyjskich wozów bojowych. Nowy czołg...

Zobacz więcej

Nieznany sprzęt Wojska Polskiego 1945-1990. Wóz dowodzenia obroną przeciwlotniczą PU-12

Centralizacja i automatyzacja dowodzenia prowadzą do znaczącego wzrostu efektywności użycia sił i środków. Po raz pierwszy stwierdzono to dowodnie w przypadku obrony przeciwlotniczej. Przeprowadzone w latach II wojny światowej próby wykazały, że ta sama liczba baterii przeciwlotniczych dowodzona centralnie gwarantuje...

Zobacz więcej

Pancerne lwy Habsburgów. Broń pancerna monarchii austro-węgierskiej Cz. 1

Jeszcze przed pierwszą wojną światową powstała w monarchii austro-węgierskiej interesująca koncepcja dwóch pojazdów pancernych: samochodu Austro-Daimler oraz czołgu Günthera Burstyna. Jednak nie starano się o fundusze na rozwój nowego typu broni...

Zobacz więcej

Reinkarnacja wojsk pancernych Armii Czerwonej w 1942 r.

Katastrofa Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (RKKA) latem 1941 r. zmusiła organy sowieckiego państwa i wojska do podjęcia szeregu decyzji mających za wszelką cenę zmienić bardzo złą sytuację na froncie. Sięgnięto także po dorywcze działania organizacyjne. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter