Wojny i konflikty

Czołg T-84. Część II. Produkcja i służba

Do początku XXI wieku czołg T-84 przeszedł już długą drogę związaną z opracowaniem kolejnych wersji i ich udoskonaleniem. Wóz został formalnie przyjęty do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy, lecz w ówczesnych warunkach gospodarczych i politycznych nie można było spodziewać się większych zamówień od krajowego odbiorcy. 

Zobacz więcej

„Cybermoc” według Iranu

Działania prowadzone w cyberprzestrzeni, jako elementu wojny radioelektronicznej, powoli stają się samodzielnym obszarem prowadzonej walki. Ta walka realizowana jest nie tylko w ramach pełnoskalowgo konfliktu zbrojnego, ale praktycznie przez cały czas. Chociaż niewiele wiemy o samych możliwościach i sposobach walki prowadzonych w...

Zobacz więcej

Brygada Bombowa w walce z XVI Korpusem Armijnym. Część 3: Pierwsza interwencja

2 września 1939 roku VI dywizjon bombowy wykonał nalot na kolumny związków taktycznych niemieckiej 10. Armii. Wyprawa lwowskich lotników była jedną z najdramatyczniejszych akcji polskiego lotnictwa w pamiętnym wrześniu 1939 roku. Spośród 18 Karasi na lotnisko w Nosowie nie powróciło bowiem aż osiem...

Zobacz więcej

Zaolzie – klęska tyłów? Część 1. Przygotowania

Współcześnie w dyskusji dotyczącej włączenia części Śląska Zaolziańskiego do Rzeczpospolitej w październiku 1938 roku rozważany jest przede wszystkim wątek polityczny. Zdania historyków są na tym polu bardzo podzielone, szczególnie, że polska akcja na Zaolziu realizowana była równolegle do opisywanych szeroko działań niemieckich oraz...

Zobacz więcej

Nasza kochana „Betuszka”. Czołgi szybkie BT-5 w Hiszpanii

29 września 1936 roku na posiedzeniu Biura Politycznego WKP(b) podjęto decyzję o rozpoczęciu Operacji „X” jak nazwano pomoc wojskową dla rządu Republiki. 12 października do portu w Kartagenie wpłynął radziecki starek Konsomoł, który transportował min. 50 czołgów lekkich T-26 oraz 51 radzieckich czołgistów, którzy...

Zobacz więcej

Walki o Krym. Część 3. Bój o Iszuń

W dniach 24–26 wrześniazostała przełamana przygotowywana przez wiele tygodni pierwsza linia obrony wojsk sowieckich broniących Krymu. Utracono przy tym znaczną część wartościowych oddziałów 51. Armii. Nie oznaczało to jednak łatwego marszu w głąb półwyspu, chociaż powstał przyczółek umożliwiający takie działanie.

Zobacz więcej

Wojna powietrza nad Ukrainą 24 września – 23 października 2022

Pierwsze dni ósmego miesiąca wojny zdominowała druga faza ukraińskiej ofensywy charkowskiej, która doprowadziła do operacyjnego okrążenia wojsk rosyjskich broniących Łymania, którym w końcu wydano spóźniony rozkaz odwrotu. W kolejnych dniach sytuacja na wszystkich kierunkach frontu uspokoiła się, za wyjątkiem Bachmutu...

Zobacz więcej

Wojennym tropem „Efendiego”. Archiwalne uzupełnienia życiorysu gen. Ludomiła A. Rayskiego

Gen. Ludomił A. Rayski był dominującą, aczkolwiek kontrowersyjną postacią w gronie dowódców Lotnictwa Polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Liczba „białych plam” w życiorysie „Efendiego” zmaleje, jeśli prześledzić dwie wojenne karty z jego lotniczego życiorysu przez pryzmat...

Zobacz więcej

Irański oręż w rosyjskiej służbie

Od pierwszego potwierdzonego użycia przez siły rosyjskie irańskich systemów bezzałogowych Szahed-136 (Shahed-136) do ataków na cele położone w Ukrainie, z początku września br., minęło już kilka tygodni. W tym czasie zebrano szereg doświadczeń, zarówno jeśli chodzi o neutralizację Szahed-136, jak i mniejszych Szahed-131

Zobacz więcej

III wojna światowa a kryzys lat 80. XX wieku

W latach 50. i 60. XX w. w Moskwie opracowywano kolejne, udoskonalone plany szybkiej wojny ofensywnej z NATO w Europie, która miała skończyć się dojściem wojsk sojuszniczych do wybrzeży atlantyckich. Warianty z użyciem broni masowego rażenia lub tylko wojny konwencjonalnej były szkicowane tak, że w grę wchodziło tylko zwycięstwo...

Zobacz więcej

Niemcy sercem paneuropejskiej obrony powietrznej?

Przed rosyjską agresją na Ukrainę kwestia europejskiej wspólnej obrony powietrznej była czymś bardzo odległym. Po wybuchu intensywnego konfliktu na wschodzie Europy jako pierwsze tym tematem zajęły się Niemcy, ale marcowego przebąkiwania przez dłuższy czas nie przekuto w konkretne działania. 

Zobacz więcej

Czołgi ciężkie KW w niemieckiej służbie

Latem 1941 roku, na początku operacji „Barbarossa”, radzieckie czołgi ciężkie KW stanowiły dla nacierających niemieckich związków taktycznych duże zaskoczenie i jednocześnie spore wyzwanie. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów Armii Czerwonej już na początku działań na froncie wschodnim wiele czołgów KW wpadło w ręce przeciwnika. 

Zobacz więcej

Niemcy na Widmie, Sant’ Angelo i Monte Calvario. Walki II./Geb.Jäg.Rgt 100 i I./Fsch.Jäg.Rgt. 3 pod Monte Cassino.

Bitwa pod Monte Cassino była chlubną kartą polskiego oręża. Mimo, że 2. Korpus Polski atakował na kierunku pomocniczym, walki były niezwykle zacięte. Polskie dywizje starły się z doborowym, zaprawionym w boju przeciwnikiem. Na odcinku 5. Kresowej Dywizji Piechoty kluczowe wzgórza Widmo i Sant’ Angelo obsadzali...

Zobacz więcej

Broń pancerna cesarskiej armii niemieckiej podczas I wojny światowej. Oddziały samochodów pancernych

Podczas gdy dzieje niemieckich pierwszo wojennych czołgów doczekały się już opracowań, historia samochodów pancernych II Rzeszy jest znacznie słabiej poznana, a istniejące publikacje skupiają się, przede wszystkim, na ich stronie technicznej. Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tej luki i...

Zobacz więcej

Militaire Luchtvaart w obronie Holandii w 1940 roku. Część 1

Krótka kampania lotnicza w obronie Holandii, określana tam jako Dni Majowe (Meidagen), nie jest zbyt znana w naszym kraju, choć obfituje w ciekawe wydarzenia z udziałem używanych przez Militaire Luchtvaart samolotów krajowej produkcji. Holendrzy nie bronili się długo, kapitulując 14 maja po terrorystycznym nalocie na Rotterdam.

Zobacz więcej

W poszukiwaniu utraconego dziennika nawigacyjnego ORP Orzeł

Bałtycka epopeja ORP Orzeł jest bardzo dobrze znana dzięki licznym publikacjom na ten temat. Jednak, choć historia Orła obfituje w niespodziewane zwroty akcji, to życie po raz kolejny udowodniło, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dowodzi tego odnalezienie odpisu zaginionego dziennika nawigacyjnego ORP Orzeł

Zobacz więcej

Korsarze Kaiserliche Marine

Kontynuujemy na naszych łamach opowieść o niemieckich korsarzach z lat i wojny światowej. W numerze „MSiO” 9-10/2020 opisaliśmy dzieje krążownika pomocniczego Möve, w tym artykule prezentujemy dzieje kolejnych.

Zobacz więcej

Kanał Falsterbo. Od wojennej konieczności do atrakcji turystycznej

Budowa owego obiektu nie stanowiła wielkiego inżynierskiego wyzwania, nie padły żadne rekordy, a obecnie jego znaczenie gospodarcze jest, poza branżą rekreacyjno-turystyczną, praktycznie żadne. Mimo to warto poświęcić kanałowi nieco uwagi, gdyż przekop rozwiązał trudne wyzwanie, przed którym Szwecja stanęła po...

Zobacz więcej

Wojna powietrza nad Ukrainą 24 sierpnia – 23 września 2022

29 sierpnia władze w Kijowie ogłosiły rozpoczęcie szeroko zakrojonej ofensywy w obwodzie chersońskim. Wcześniej, 23 i 24 sierpnia, ukraińskie wojska za pomocą rakietowych systemów artyleryjskich HIMARS zniszczyły trzy główne przeprawy przez Dniepr (mosty Antoniwka i Dariwka oraz wzdłuż tamy elektrowni wodnej w Kachowce)...

Zobacz więcej

Czarnomorski „game changer”

24 luty 2022 roku – data, która z pewnością zapadła w pamięć, wywróciła do góry nogami pogląd na sytuację bezpieczeństwa Polski i obudziła pewne odległe demony, które w praktyce okazały się bardziej realne niż mogło się wydawać. Pełnoskalowa wojna, której głównym teatrem były i są działania na lądzie, ale...

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter