Wojny i konflikty

„Straż pożarna” frontu wschodniego Walki 4. DPanc w drugiej połowie lipca 1944 roku Część 2

Na odcinku dywizji noc minęła bez działań bojowych, toteż pododdziały Pz.Gren.Rgt. 33 bez problemów zajęły nową linię obronną: wzgórze 148–rejon na południowy–zachód i zachód od Makówki–rzeka Narew. Grupa pancerna pułkownika Christerna zajęła linię zabezpieczenia w rejonie Pasynek, nawiązując tym samym połączenie z Pz.Gren.Rgt. 12.

Zobacz więcej

Czołgi w wojnie domowej w Rosji

Nowy rodzaj broni – czołgi, które  pojawiły się na polu walki w czasie pierwszej wojny światowej – przyczynił się do przełamania silnie umocnionych pozycji niemieckich, a w konsekwencji do zakończenia działań wojennych na froncie zachodnim. Koniec Wielkiej Wojny nie zatrzymał  dalszej kariery czołgów...

Zobacz więcej

Nakajima Ki 43 Typ 1 Hayabusa w działaniach bojowych Malaje i Singapur 8 grudnia 1941 – 15 lutego 1942

Na początku listopada 1941 roku pierwsze egzemplarze Ki 43-I z wzmocnionymi skrzydłami przekazano z powrotem 64. Sentai. Wkrótce potem jednostka powróciła do Kantonu. Przed odlotem jej dowódca major Tateo Kato zwrócił się z prośbą do dowództwa Sił Powietrznych Armii Japońskiej, aby w jego samolocie zamontowano...

Zobacz więcej

Walki 2. Brygady Pancernej nad Adriatykiem.

13 lipca gen. Harold Alexander wysunął koncepcję podjęcia ofensywy przez brytyjski XIII Korpus w kierunku na Arezzo, a przez 2. Korpus Polski na Ankonę. Dowództwo 8. Armii szczególną wagę przywiązywało do działań na kierunku Ankony, był to bowiem duży port, którego zdobycie znacznie ułatwiłoby zaopatrzenie wojsk alianckich. 

Zobacz więcej

Lotnictwo rumuńskie w operacji „Barbarossa”

Działania Królewskiego Lotnictwa Rumunii (Aeronautica Regala Romana – ARR) w II wojnie światowej są na obrzeżach głównego nurtu zainteresowań wojną w powietrzu. Rumunia była i jest peryferiami Europy znajdującymi się z dala od strategicznych frontów. 

Zobacz więcej

Michael Wittmann – największy as pancerny?

W wielu opracowaniach poświęconych działaniom niemieckich formacji pancernych można znaleźć informację, że najskuteczniejszym dowódcą czołgu w czasie II wojny światowej był Michel Wittmann. Informacja ta nie jest jednak precyzyjna. 

Zobacz więcej

Okręty podwodne typu Wilk w działaniach wojennych

Gdy 1 września 1939 roku Rzeczpospolitą Polską najechały hitlerowskie wojska, do walk w obronie jej granic i niepodległości przystąpiło pięć okrętów podwodnych, OORP Wilk, Ryś, Żbik, Sęp i Orzeł, obsadzonych przez wyszkolonych w kraju i zagranicą oficerów, podoficerów  i marynarzy.

Zobacz więcej

Czarne krzyże nad Zatoką Gdańską, czyli niemieckie lotnictwo morskie nad Bałtykiem podczas Polenfeldzug 1939. Cz. 1.

Problematyka działań powietrznych nad Polską w 1939 roku dla historyków jest stale aktualna, a wraz z odnajdywaniem coraz to nowszych materiałów źródłowych, staje się ona coraz bardziej intrygująca dla tych badaczy, którzy starają się wypełnić powszechnie występujące tzw. „białe plamy”.

Zobacz więcej

Affray – zagadka na dnie kanału La Manche

Gdy 8 grudnia 1941 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Japonii, siły podwodne Royal Navy na Dalekim Wschodzie nie istniały – wszystkie okręty, bazujące wcześniej w Hongkongu, zostały przerzucone na Morze Śródziemne.

Zobacz więcej

Operacja „Market-Garden”

24 sierpnia francuska 2. DPanc z XV KA wkroczyła do Paryża. W ten sposób bitwa o Normandię została definitywnie rozstrzygnięta. Jedynym pozytywem zmagań w Normandii dla strony niemieckiej było zaakceptowanie przez OKW i Hitlera odwrotu Grupy Armii „B”i „G” z Francji i zajęcia nowych pozycji. 

Zobacz więcej

Bitwa powietrzna nad Arnhem

Rozgrywającej się w drugiej połowie września 1944 roku operacji Market Garden towarzyszyły zmagania w powietrzu. Choć w czasie kampanii normandzkiej Jagdwaffe poniosła ciężkie straty, niemieckie lotnictwo myśliwskie wciąż było w stanie przeciwstawiać się przeważającemu przeciwnikowi stosunkowo dużymi siłami. 

Zobacz więcej

„Straż pożarna” frontu wschodniego. Walki 4. Dywizji Pancernej w drugiej połowie lipca 1944 roku. Część 1

27 czerwca 1944 roku rozpoczęto przerzucanie dywizji z Grupy Armii „Północna Ukraina” do Grupy Armii „Środek”. Dywizja posiadała wtedy w pełni wyposażony Pz.Rgt. 35 dowodzony przez pułkownika Hansa Christerna. Pułk składał się ze sztabu, kompanii sztabowej i dwóch batalionów czołgów. 

Zobacz więcej

Zdobycie i upadek fortu Douaumont

Plan o kryptonimie Großes Gericht (wielki sąd) przygotowano w Oberheeresleitung w grudniu 1915 r. podwpływem jego ówczesnego szefa,gen. piech. Ericha von Falkenhayna.Radykalnie odbiegał on od dotychczasowejpraktyki prowadzeniawojny. 

Zobacz więcej

Lafayette G. Pool – teksańska furia

Dokonania alianckich asów pancernych w okresie II wojny światowej zdecydowanie pozostają w cieniu wyczynów załóg Panzerwaffe czy radzieckich tankistów. Chodzi nie tylko o liczby zniszczonych czołgów przeciwnika, jakie zapisano na konta najlepszych czołgistów... 

Zobacz więcej

Spion Kop. Krew na Wzgórzu Wypatrywania

Na początku stycznia 1900 r. dowódca sił brytyjskich w Natalu, generał sir Redvers Buller, podjął drugą próbę przyjścia z odsieczą oblężonemu garnizonowi Ladysmith. Kolejne błędy dowództwa i niewykorzystane szanse na oskrzydlenie pozycji przeciwnika doprowadziły Brytyjczyków na szczyt wzgórza Spion Kop...

Zobacz więcej

Planowana improwizacja. Polskie Grupy Operacyjne w kampanii 1939 roku.

W Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej nie utrwaliła się na dobre potrzeba funkcjonowania w dowodzeniu szczebla korpusu (grupy operacyjnej) jako pośredniego pomiędzy wielkimi jednostkami (Dywizjami i Brygadami) a podstawowymi związkami operacyjnymi, którymi były Armie. 

Zobacz więcej

Nowe Wojsko Polskie 1936-1939 – sukces wpisany w porażkę

12 maja 1935 roku zmarł twórca, budowniczy i przywódca państwa polskiego – Józef Piłsudski. Kraj jak długi i szeroki pogrążył się w żałobie i – wydawać by się mogło – w inercji wynikającej z osłupienia związanego z trwożnym spojrzeniem w przyszłość, w której nie będzie już człowieka wskazującego kierunki życia i rozwoju Polski. 

Zobacz więcej

Śląsk 1939

W latach 20. zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że Górnośląski Okręg Przemysłowy jest największym zapleczem przemysłowym Polski, a jednocześnie znajduje się tuż przy granicy z Niemcami w bardzo niekorzystnym położeniu strategicznym. 

Zobacz więcej

Plan „Z” – niekończąca się opowieść

Plan „Z” w potocznym rozumieniu jest nazwą polskiego planu wojny z Niemcami w 1939 roku, mającego umożliwić nam obronę przed nieprzyjacielską nawałą w krytycznej chwili. Okazuje się jednak że, nie ma to większego związku z realiami, aczkolwiek zarazem... dokładnie je odzwierciedla. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter