Wojny i konflikty

Panzergruppe „West” – silni, zwarci, gotowi? Część 1

Niemcy przygotowywali się do odparcia alianckiej inwazji w północnej Francji od 1943 roku, ale dopiero na przełomie lat 19431944 ogólna sytuacja pobudziła najwyższe czynniki decyzyjne do jakiegoś konkretnego działania. Na nieszczęście dla Niemców, jednolitość dowodzenia została już do tego czasu zużyta...

Zobacz więcej

Działania bojowe artylerii szturmowej. 1. i 10. Batalion Dział Szturmowych

1. Batalion Dział Szturmowych. 12 kwietnia 1944 roku, w dniu mobilizacji, batalion nie dysponował jeszcze całością niezbędnego sprzętu, mógł więc wystawić jedynie dowództwo oraz 2. i 3. baterie. 1. bateria nie posiadała swoich 10 haubic szturmowych, zatem dołączyła do macierzystego oddziału dopiero dwa miesiące później...

Zobacz więcej

Operacja „Doppelkopf” – kontratak 3. Armii Pancernej. Walki na styku Grupy Armii „Północ” i Grupy Armii „Środek” w sierpniu 1944 roku

W wyniku rozpoczętej latem 1944 roku sowieckiej ofensywy „Bagration” niemal całkowitej zagładzie uległa niemiecka Grupa Armii (GA) „Środek”. Zagładzie nie uległy tylko znajdujące się poza zasięgiem sowieckiego uderzenia, na południu, 2. Armia oraz na przeciwległym skrzydle, na styku z GA „Północ”, 3. Armia Pancerna („Poligon” nr 1 (30) 2012 roku). 

Zobacz więcej

Spitfire – obrońca Albionu. Część 3

W połowie sierpnia 1940 roku powietrzna bitwa o Wielką Brytanię weszła w krytyczną fazę, nazwaną batalią o lotniska. Niemcy zrozumieli, że nie wykrwawią Fighter Command potyczkami nad kanałem La Manche. Jeśli chcieli zdobyć panowanie nad obszarem od wybrzeża po stolicę kraju, musieli zniszczyć bazy RAF wokół Londynu.

Zobacz więcej

Rajd na Cuxhaven

W grudniu 1914 roku Brytyjczycy podjęli pionierską i ambitną operację powietrzno-morską. Wykorzystując wodnosamoloty, dostarczone w pobliże niemieckiego wybrzeża na pokładach okrętów, zamierzali zniszczyć bazę sterowców nieprzyjaciela w Nordholz nieopodal Cuxhaven oraz stacjonujące tam zeppeliny. 

Zobacz więcej

Bój o „Chińską Farmę”. Noc z 15 na 16 października 1973 roku (cz. 1)

Wybuch wojny Jom Kippur zaskoczył armię Izraela zarówno na Synaju, jak i na Wzgórzach Golan. Na południu Izraelczycy ponieśli szereg klęsk w dniach 6–9 października 1973 roku, niemniej utrzymali się wzdłuż tzw. Drogi Artyleryjskiej i powstrzymali armię egipską przed dalszym rozszerzaniem przyczółku na wschodnim brzegu Kanału Sueskiego. 

Zobacz więcej

Kontratak 3. DPanc SS „Totenkopf” pod Grodnem w lipcu 1944 roku. Część 2

Szybko okazało się, że początkowe informacje o zdobyciu Lipska późnym popołudniem 18 lipca były przedwczesne. Na północnych obrzeżach miasta do zmierzchu utrzymał się 2. Szwadron starszego lejtnanta Denisowa z 17. Pułku Kawalerii Gwardii. Gdy grenadierzy obeszli jego lewą flankę...

Zobacz więcej

W marszu po miano „warszawskiej”

Gdy pod koniec lipca 1944 roku gen. Heinz Guderian objął stanowisko szefa Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH), zgodnie z jego wspomnieniami: […] sytuacja na froncie Grupy Armii „Środek” przybrała rozmiary najgorszej katastrofy […]. 

Zobacz więcej

Niezwykły pojedynek nad frontem wschodnim: He 111 vs Pe-8

Nocą z 17 na 18 czerwca 1943 roku nad frontem wschodnim miała miejsce nietypowa walka powietrzna, w której radziecki czterosilnikowy samolot bombowy Petlakow Pe-8 z 890. AP DD starł się z niemieckim bombowcem He 111 z eskadry 9./KG.27. Co ciekawe, obie maszyny pilotowane były przez asów lotnictwa bombowego.

Zobacz więcej

U-2 w służbie CIA

Samoloty U-2 były odpowiedzią na palącą potrzebę wglądu w to, co dzieje się za żelazną kurtyną, i przez kilka lat stały się cierniem w oku sowieckich dygnitarzy. Nieco zapomniane w erze systemów satelitarnych z czasem ponownie zyskały na znaczeniu i zostały gruntownie zmodernizowane, przeżywając drugą młodość.

Zobacz więcej

ORP „Jastrząb” część 3. Tragiczny finał i dochodzenie

Ppor. A. Olszowski wspomina: O godzinie 18.00 nastąpiła zmiana wachty – ostatniej na tym okręcie. Przejąłem obowiązki oficera wachtowego w centrali. Równocześnie nastąpiła zmiana całej obsady centrali, składającej się z trzech sterników (jeden przy kole steru kierunkowego, a dwóch przy kołach sterów zanurzenia), operatora podsłuchu...

Zobacz więcej

Wojenne losy Pietro Calvi

Dzieje włoskiej floty podwodnej, to jeden z tych fragmentów opowieści o drugiej wojnie światowej, który obfituje w szczególnie dużo zafałszowań, półprawd i opowieści mających słabe pokrycie w faktach. Ta jedna z największych flot podwodnych na świecie przed wybuchem drugiej wojny światowej, uznawana jest za przykład złego...

Zobacz więcej

„Nie straszna mi cała flota abolicjonistów”, CSS Atlanta i bitwa w cieśninie Wassaw

Wczesnym rankiem 17 czerwca 1863 roku CSS Atlanta weszła na wody Cieśniny Wassaw, by rzucić wyzwanie dwóm monitorom US Navy. Starcie, do którego wtedy doszło, było jedną z najkrótszych, a zarazem najbardziej rozstrzygających konfrontacji okrętów pancernych, do jakich doszło podczas wojny secesyjnej. 

Zobacz więcej

Starcia w powietrzu podczas japońskiego rajdu na Ocean Indyjski. Część 1

Pod koniec marca 1942 roku większość założonych do zdobycia celów w początkowym okresie wojny została przez Japończyków osiągnięta. 8 marca skapitulowała Jawa i chociaż niektóre małe garnizony w Holenderskich Indiach Wschodnich stawiały jeszcze opór, to upadek wyspy...

Zobacz więcej

Garwolin 1944

27 lipca 1944 roku w rejonie Garwolina i Parysowa doszło do walk, które zapoczątkowały wielką, manewrową bitwę pancerną pod Okuniewem (27 lipca-5 sierpnia). Wówczas to radziecka 2. Armia Pancerna usiłowała zdobyć Warszawę. Ze strony wojsk niemieckich pierwszego dnia bitwy do walki przystąpiły jednak nie związki zmechanizowane...

Zobacz więcej

Mardery – sztuka organizacji

W wyniku pospiesznego przystępowania do tworzenia całej gamy nowych wozów, wojsko dopracowało się oddzielnego Ordre de Bataille (OdB) dla Marderów już w połowie lutego 1942 roku. Przynajmniej teoretycznie. Opracowany wtedy etat stworzono bowiem w formie skarłowaciałej. 

Zobacz więcej

„Hitlerjugend” – postrach Normandii?

Dywizja SS „Hitlerjugend” zalicza się do najbardziej znanych jednostek Waffen-SS czy nawet sił zbrojnych III Rzeszy, mimo że powstała bardzo późno i brała udział właściwie tylko w trzech bitwach. Wydarzeniem, które ją rozsławiło, była bitwa normandzka, będąca dla dywizji chrzest bojowy. 

Zobacz więcej

„Superkrowa” w Warszawie

W czasie powstania warszawskiego latem 1944 roku pacyfikujące je siły niemieckie użyły całego szeregu broni o eksperymentalnym charakterze. Czasem walki w polskiej stolicy były jednym przypadkiem użycia określonego typu uzbrojenia w całej historii II wojny światowej. Niektóre z niemieckich broni – jak np. system Tajfun...

Zobacz więcej

Bitwa o Jelnię. Cz 2

W czasie reorganizacji obrony w wybrzuszeniu jelniańskim przez Niemców i negocjacji na temat sensu jego utrzymania prowadzonych w niemal wszystkich możliwych sztabach Sowieci przygotowywali się do wyprowadzenia ostatecznego uderzenia. Dotychczas kontynuowane beznadziejne walki, prowadzone właściwie na oślep, owocowały ogromnymi stratami. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter