Polityka obronna

Siły powietrzne Indonezji

W kwietniu br. Siły Powietrzne Indonezji obchodziły 71. rocznicę utworzenia. W ciągu zaledwie dwóch dekad stały się najliczniejszymi siłami powietrznymi w Azji Południowo-Wschodniej. Pod koniec XX i na początku XXI wieku przeżywały kryzys związany ze starzeniem się użytkowanych samolotów i śmigłowców. 

Zobacz więcej

Obrona powietrzna natowskich państw Europy Środkowo – Wschodniej

Od kilku lat odnotowywane jest rosnące napięcie pomiędzy państwami NATO oraz Federacją Rosyjską stanowiące dla wielu stymulator wydatków na obronność. W pewnym zakresie trend staje się zauważalny pośród sojuszników NATO ulokowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zobacz więcej

Poduszkowce w ochronie granicy

Już ponad dekadę, Morski Oddział Straży Granicznej użytkuje dwa poduszkowce patrolowe Griffon 2000 TD do ochrony granicy morskiej (w tym morskich wód wewnętrznych). Obie jednostki, SG-411 i SG-412 bazują w obiekcie Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Starej Pasłęce nad Zalewem Wiślanym. 

Zobacz więcej

Współczesne okręty patrolowe

Jak prezentują się obecnie okręty patrolowe? Jakie są trendy w ich rozwoju i jak się przedstawia na ich tle ORP Ślązak? Przedstawiony w artykule przegląd nie obejmuje oczywiście wszystkich typów jednostek patrolowych. Wybrane i opisane projekty, to przede wszystkim jednostki duże...

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Włoch

Włoskie Siły Powietrzne należą do najliczniejszych, najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych wśród europejskich krajów NATO. Mimo znacznych ograniczeń budżetowych skutkujących w ostatnich latach likwidacją jednostek, zamykaniem baz oraz redukcją personelu...

Zobacz więcej

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

W dniu  10 lutego br. na terenie Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni zaprezentowano publicznie Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej (SKBM) opracowaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) przy współpracy z Radą Budowy Okrętów oraz AMW. 

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Szwecji

W ubiegłym roku Szwedzkie Siły Powietrzne – Flygvapnet – obchodziły 90. rocznicę utworzenia. Od ponad dwudziestu lat nie są już samodzielną formacją, lecz stanowią integralną część jednolitych Szwedzkich Sił Zbrojnych. Niewielka liczebność Flygvapnet rekompensowana jest...

Zobacz więcej

Polacy na czele tarczy przeciwminowej

Okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi ORP "Kontradmirał X. Czernicki" od 1 stycznia pełni dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO i stoi na czele Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych Grupa 2 ( SNMCMG2) operującego w specyficznym rejonie świata na styku Europy, Afryki i Azji. 

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP w 2016 roku

Upłynął czwarty rok realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT) podczas którego dokonano istotnych korekt jego założeń, szczególnie w zakresie finansowym i harmonogramu wykonania. Zaplanowaną na ten cel w latach 2017-2022 kwotę 103,1 mld PLN...

Zobacz więcej

Lotnictwo US Marine Corps

Historia lotnictwa US Marine Corps sięga 1912 roku, kiedy to por. Alfred A. Cunningham jako pierwszy żołnierz Korpusu przeszedł przeszkolenie lotnicze i otrzymał licencję pilota. Przez minione ponad sto lat lotnictwo Korpusu przeszło długą drogę rozwoju, ale jedno nie uległo zmianie...

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Finlandii

Fińskie Siły Powietrzne zostały utworzone w 1918 r. Podczas II wojnie światowej odniosły duże sukcesy w walce z radzieckim lotnictwem. Po wojnie wznowiły działalność na początku lat 50. 

Zobacz więcej

98. urodziny Marynarki Wojennej. Modernizacja jest konieczna

W głównych uroczystościach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej 29 listopada w Gdyni wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na pokładzie okrętu-muzeum „Błyskawica”, cumującego przy Nabrzeżu Pomorskim, zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył komandorowi Krzysztofowi Jaworskiemu nominację...

Zobacz więcej

Co z modernizacją Marynarki Wojennej

W podpisanej przez Prezydenta RP ustawie budżetowej na bieżący rok, łączne wydatki na obronę narodową zaplanowano na poziomie 35,899 mld PLN, w tym na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) przeznaczona miała zostać kwota 9,366 mld PLN.

Zobacz więcej

Trzy dywizje Bundeswehry

Niemieckie siły zbrojne stanowią jeden z liczniejszych komponentów militarnych w Europie. Nie oznacza to jednak, że Berlin nie wyciągnął wniosków z przeobrażeń polityczno-wojskowych, które nastąpiły w Europie po 1989 roku. Bundeswehra nie tylko uległa istotnemu ograniczeniu, lecz także zmieniła swoje oblicze.

Zobacz więcej

Tegoroczne postępy w modernizacji rosyjskich sił zbrojnych

W 2016 roku trwały intensywne dostawy uzbrojenia i sprzętu dla wszystkich rodzajów sił i wojsk Federacji Rosyjskiej. W porównaniu z dwoma ubiegłymi latami dał się jednak zauważyć spadek liczby przekazanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Zobacz więcej

Australijskie fregaty typu Adelaide, alternatywa dla PMW ?

Należąca do typu Adelaide fregata rakietowa HMAS Sydney pod koniec ubiegłego roku zakończyła 32-letnią służbę w Australijskiej Marynarce Wojennej. Co istotne, wycofanie jednostki z linii nie nastąpiło z powodu jej rzekomo podeszłego wieku, ale z uwagi na fakt...

Zobacz więcej

Kontynuacja czy nowość ? Projekt Planu Modernizacji Technicznej

W dniu 25 kwietnia br. Minister ON Antoni Macierewicz na odprawie rozliczeniowo-zadaniowej z kierowniczą kadrą resortu obrony narodowej wskazał pięć priorytetowych obszarów rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2019. 

Zobacz więcej

Przywrócić proporzec Marynarki Wojennej !

Powrót po roku 1989 do tradycji i symboliki Wojska Polskiego niepodległej Rzeczypospolitej oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zaowocował w 1993 roku powstaniem i wprowadzeniem ustawy „O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, która w sposób kompleksowy regulowała ich kształt i wygląd...

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Grecji

Greckie lotnictwo wojskowe ma ponad stuletnią historię. Od 1952 r. Grecja jest ważnym członkiem NATO, broniącym południowej flanki Sojuszu. Z powodu nie najlepszych relacji z sąsiednią Turcją Greckie Siły Powietrzne dysponują jedną z najliczniejszych w Europie flotą myśliwców.

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter