Polityka obronna

Prace badawczo-rozwojowe w obszarze polskiej obronności

W latach 20112020 podpisano łącznie 120 umów na realizację prac badawczo-rozwojowych z zakresu obronności o całkowitej wartości ok. 4,2 mld PLN. W tym samym okresie na finansowanie tych umów, jak i zawartych wcześniej, wydatkowano łącznie ponad 4,3 mld PLN, co jednak stanowiło jedynie 1,4% łącznych nakładów na obronność.

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP w 2020 roku

Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem dotyczącym unowocześnienia polskiej armii było niewątpliwie podpisanie umowy na zakup samolotów F-35A Lightning II. Zabrakło natomiast oczekiwanych od kilku lat decyzji w sprawie rozpoczęcia wielu innych priorytetowych programów modernizacyjnych, w szczególności...

Zobacz więcej

Zmiany w rosyjskich Wojskach Powietrznodesantowych

Rosyjskie Wojska Powietrznodesantowe (WPD), to jedynie ok. 5% stanu osobowego sił zbrojnych tego kraju, a jednocześnie samodzielny rodzaj wojsk podporządkowany bezpośrednio naczelnemu dowódcy, który utrzymując zdolność do przerzutu zapewnia możliwość projekcji siły w dowolnym rejonie Rosji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zobacz więcej

Siły Powietrze Estonii

Estonia jest trzecim krajem bałtyckim, który odzyskał niepodległość na początku lat 90. XX wieku po trwającym ponad 50 lat przymusowym wcieleniu do Związku Radzieckiego, po czym w 2004 roku wraz z Litwą i Łotwą przystąpił do NATO. Estońskie Siły Powietrzne zostały utworzone w 1994 roku. 

Zobacz więcej

Predator SRAW i NLAW – droga dla polskiej obrony przeciwpancernej?

Lekka broń przeciwpancerna piechoty „od zawsze” borykała się z problemem ograniczonej skuteczności. Pomijając nieliczne wyjątki jej efektywne działanie było zależne od rażenia bocznych i tylnych powierzchni atakowanego pojazdu oraz możliwie bliskiego dystansu jej użycia – zatem braku wrogiej piechoty osłaniającej atakowane wozy bojowe. 

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna czeskich sił zbrojnych

Założenia budżetu Republiki Czeskiej na 2020 rok zakładały przeznaczenie na obronność w sumie 75,5 mld CZK, czyli 3,32 mld USD. Oznaczało to 13% wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego. Równocześnie wspomniana wartość pozostawała wciąż wyraźnie poniżej docelowego poziomu wydatków, ustalonego na 2% PKB. 

Zobacz więcej

Siły Powietrze Łotwy

Łotwa to jeden z trzech krajów bałtyckich, które odzyskały niepodległość na początku lat 90. XX wieku po trwającym ponad 50 lat przymusowym wcieleniu do Związku Radzieckiego, po czym w 2004 roku razem wstąpiły do NATO. Odrodzone w 1992 roku łotewskie Siły Powietrzne są jednymi z najmniejszych w Europie. 

Zobacz więcej

Degradacja techniczna Marynarki Wojennej RP

W okresie ostatnich dwóch dekad na potrzeby Marynarki Wojennej RP pozyskano zaledwie 9 okrętów, z czego tylko dwa nowe, przy jednoczesnym wycofaniu ze służby 53 jednostek! W 2000 roku średnia wieku 97 eksploatowanych okrętów wynosiła 20 lat, natomiast w 2020 roku na stanie pozostają 53 jednostki, których średni wiek to 34 lata. 

Zobacz więcej

Global Strike Command – strategiczna pięść sił zbrojnych USA

Air Force Global Strike Command to pełna nazwa stosunkowo nowej, powstałej w 2009 roku formacji, wchodzącej w skład Sił Powietrznych USA. Mimo „młodego wieku” pełni ona kluczową rolę nie tylko w obrębie tego rodzaju sił zbrojnych, ale w całym systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna Wojsk Rakietowych i Artylerii

Za jeden z najsprawniej modernizowanych obszarów Sił Zbrojnych RP w ostatnich latach uznaje się Wojska Rakietowe i Artylerii (WRiA). Łączna wartość najważniejszych umów na dostawy sprzętu wojskowego i amunicji, zawartych przez Inspektorat Uzbrojenia w latach 2012–2020 na rzecz WRiA, przekracza kwotę 12 mld PLN, a wydatki...

Zobacz więcej

Modernizacja u bratanków. Węgry inwestują w armię

W ostatnich latach Węgry rozpoczęły realizację szeregu ambitnych programów modernizacji sił zbrojnych. Ich największe nasilenie przypada na okres od 2018 roku. Realizowane programy obejmują zarówno projekty skupiające się na modernizacji węgierskich wojsk lądowych (Magyar Szárazföldi Haderő), jak i sił powietrznych (Magyar Légierő). 

Zobacz więcej

Modernizacja Sił Zbrojnych RP – pod znakiem F-35 i COVID-19

Ustanowienie nowego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 20212035, podpisane umowy na pozyskanie: wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A, elementów kolejnych siedmiu kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak oraz stacji radiolokacyjnych Bystra, a jednocześnie...

Zobacz więcej

Reda-83 – kiedyś to były ćwiczenia...

Prezentując dzieje naszej marynarki wojennej, warto czasem wyjść poza opis techniczny okrętów czy innego specjalistycznego uzbrojenia. Archiwa pełne są dokumentów przedstawiających chociażby codzienne szkolenie marynarzy. 

Zobacz więcej

Opóźnione parady. Pojazdy rosyjskich defilad z okazji Dnia Zwycięstwa

Zgodnie z planem władz Federacji Rosyjskiej z początku roku, obchody jubileuszowej, 75. rocznicy zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej miały charakteryzować się szczególnie dużym rozmachem, z kulminacją w postaci tradycyjnych już defilad wojskowych w dniu 9 maja w kilkudziesięciu miastach Rosji...

Zobacz więcej

NATO Nuclear Sharing

Kwestie związane z udostępnianiem broni nuklearnej w ramach członków Paktu Północnoatlantyckiego powracają w mediach od dłuższego czasu. Od co najmniej kilku miesięcy rozważania dotyczące programu NATO Nuclear Sharing pojawiają się także na marginesie dyskusji o następcy należących do niemieckiej Luftwaffe samolotów bojowych...

Zobacz więcej

Im ciebie więcej tym mniej – meandry rozwoju Sił Zbrojnych RP

Polska posiada bardzo rozbudowane pod względem liczbowym i strukturalnym, ale przestarzałe technicznie i organizacyjnie siły zbrojne. Przez trzy dekady od zasadniczych zmian ustrojowych oraz dwie dekady od czasu wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zdołano przezbroić na nowy sprzęt wojskowy nawet połowy...

Zobacz więcej

Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych RP w 2019 roku

Ustanowienie nowego Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, odłożenie w czasie realizacji II fazy programu obrony powietrznej Wisła, decyzja o pozyskaniu wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A, a także podpisanie umów na dostawę: systemu artylerii rakietowej HIMARS, śmigłowców AW101 i S-70i Black Hawk...

Zobacz więcej

Zatrzymana w pół drogi - przeciwlotnicza Loara

Dalekowzroczne spojrzenie, które na początku lat 90. stało za uruchomieniem rządowego programu w obszarze nowych technologii dla wojsk obrony przeciwlotniczej, odbiło swoje piętno na wszystkich dekadach III Rzeczypospolitej. To właśnie z ówczesnej decyzji, podtrzymywanej przez blisko 10 lat, obecnie Siły Zbrojne RP mogą korzystać z...

Zobacz więcej

Sfery zakupu nowego, samochodowego sprzętu inżynieryjnego dla Wojska Polskiego

Sprzęt używany przez jednostki inżynieryjne, podobnie jak przez jednostki wsparcia logistycznego, z całą pewnością wizualnie nie zalicza się do najbardziej widowiskowych. Jest to bowiem przeważnie, pomijając m.in. wyposażenie przeznaczone do rozminowywania czy mosty towarzyszące lub szturmowe...

Zobacz więcej

Ćwiczenia Blue Flag 2019

Organizowane co dwa lata od 2013 roku ćwiczenia Blue Flag z kilku powodów stały się jednymi z najważniejszych międzynarodowych ćwiczeń lotniczych. Po pierwsze, ich organizatorem są Zroa HaAvir VeHahalal (Israel Air and Space Force, IASF) – siły powietrzne o wspaniałej historii, szczycące się niezwykłymi zdolnościami operacyjnymi. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter