Polityka obronna

Tegoroczne postępy w modernizacji rosyjskich sił zbrojnych

W 2016 roku trwały intensywne dostawy uzbrojenia i sprzętu dla wszystkich rodzajów sił i wojsk Federacji Rosyjskiej. W porównaniu z dwoma ubiegłymi latami dał się jednak zauważyć spadek liczby przekazanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Zobacz więcej

Australijskie fregaty typu Adelaide, alternatywa dla PMW ?

Należąca do typu Adelaide fregata rakietowa HMAS Sydney pod koniec ubiegłego roku zakończyła 32-letnią służbę w Australijskiej Marynarce Wojennej. Co istotne, wycofanie jednostki z linii nie nastąpiło z powodu jej rzekomo podeszłego wieku, ale z uwagi na fakt...

Zobacz więcej

Kontynuacja czy nowość ? Projekt Planu Modernizacji Technicznej

W dniu 25 kwietnia br. Minister ON Antoni Macierewicz na odprawie rozliczeniowo-zadaniowej z kierowniczą kadrą resortu obrony narodowej wskazał pięć priorytetowych obszarów rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2019. 

Zobacz więcej

Przywrócić proporzec Marynarki Wojennej !

Powrót po roku 1989 do tradycji i symboliki Wojska Polskiego niepodległej Rzeczypospolitej oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zaowocował w 1993 roku powstaniem i wprowadzeniem ustawy „O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, która w sposób kompleksowy regulowała ich kształt i wygląd...

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Grecji

Greckie lotnictwo wojskowe ma ponad stuletnią historię. Od 1952 r. Grecja jest ważnym członkiem NATO, broniącym południowej flanki Sojuszu. Z powodu nie najlepszych relacji z sąsiednią Turcją Greckie Siły Powietrzne dysponują jedną z najliczniejszych w Europie flotą myśliwców.

Zobacz więcej

Morska „Anakonda”

Aktywne działania na własnych liniach komunikacyjnych oraz przerywanie takowych potencjalnemu przeciwnikowi w myśl doktryny tzw. „kontroli morza” (czyli kontroli nad szlakami komunikacyjnymi i prawa do przejścia morzem), zapoczątkowanej jeszcze przez sir. Juliana Corbetta...

Zobacz więcej

Nowe Wojsko Polskie 1936-1939 – sukces wpisany w porażkę

12 maja 1935 roku zmarł twórca, budowniczy i przywódca państwa polskiego – Józef Piłsudski. Kraj jak długi i szeroki pogrążył się w żałobie i – wydawać by się mogło – w inercji wynikającej z osłupienia związanego z trwożnym spojrzeniem w przyszłość, w której nie będzie już człowieka wskazującego kierunki życia i rozwoju Polski. 

Zobacz więcej

Wybrane modernizacje systemów Patriot

Temat systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot jest w ostatnim czasie relatywnie często poruszany w mediach, zarówno codziennych jak i tych specjalistycznych. Dzieje się tak dlatego, że w ciągu najbliższych miesięcy możemy być świadkami wiążących decyzji odnośnie programu Wisła...

Zobacz więcej

Gorący temat. Depesza Papska, czyli Słowak zawinił – wszystkich chcieli powiesić

Komisja do spraw rynku wewnętrznego Parlamentu Europejskiego (IMCO) opowiedziała się za złagodzeniem niektórych proponowanych przez Komisję Europejską ograniczeń dostępu do broni palnej – w ramach przygotowywanej nowelizacji unijnej „broniowej” dyrektywy.

Zobacz więcej

Wykonanie budżetu MON w 2015 roku

Wydawało się, że po wykonaniu wydatków na obronność w 2014 roku na poziomie 98,3%, w Ministerstwie Obrony Narodowej wreszcie doszło do przełomu. Pierwszy raz od wielu lat udało się bowiem uniknąć cięć budżetu i prawie w całości zrealizować wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej.

Zobacz więcej

Siły Powietrzne Singapuru

Lotnictwo wojskowe Singapuru powstało w 1968 r., a siedem lat później przekształciło się w samodzielny rodzaj sił zbrojnych. Jego podstawowym zadaniem jest obrona powietrzna kraju oraz współpraca z wojskami lądowymi i marynarką wojenną, które nie mają własnego lotnictwa.

Zobacz więcej

Okręty dla Marynarki Wojennej

Marynarka Wojenna nie potrzebuje kolejnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, Marynarka Wojenna potrzebuje okrętów. Warunkiem koniecznym do utrzymania przymiotnika „wojenna” są nie holowniki, tankowce, barki ekologiczne i motorówki, ale nowe...

Zobacz więcej

Możliwe formy reakcji NATO i UE na zdarzenia incydentalne na Bałtyku. Kontekst polityczny, prawny i militarny

Bałtycki incydent pomiędzy USS Donald Cook, a rosyjskimi samolotami bojowymi był kolejną, prowadzoną w perfekcyjnej wręcz formie, rosyjską próbą kontrolowanej eskalacji napięcia w północnej części Europy, a zwłaszcza na Bałtyku.

Zobacz więcej

Aegis Ashore – element amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce

W maju 2016 roku rozpoczęła się w Polsce realizacja lądowego komponentu projektu EPAA (European Phased Adaptive Approach), tj. jednego z podsystemów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 

Zobacz więcej

Piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej

 Wojsko Polskie już wkrótce wzbogacić się ma pod względem organizacyjnym o kolejny, piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Od kilku miesięcy w resorcie obrony funkcjonuje Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej...

Zobacz więcej

Dania wskazuje na F-35

12 maja bieżącego roku przedstawiciele duńskiego rządu, premier Lars Løkke Rasmussen oraz minister obrony Peter Christensen, poinformowali opinię publiczną o rekomendacji jaką wypracowano w ramach programu nowego samolotu myśliwskiego, następcy F-16AM/BM. 

Zobacz więcej

Program Kołowego Transportera Opancerzonego - czyli jak nie należy modernizować Wojsk Lądowych

Rosomak, przyjęty w odmianie bojowego wozu piechoty na uzbrojenie Wojska Polskiego w 2004 roku, jest obecnie wizytówką Wojsk Lądowych, zaś jego producent - Rosomak S.A. - stawiany za wzór dobrze prosperującego zakładu zbrojeniowego. Jednakże wciąż, 12 lat od momentu...

Zobacz więcej

Lotnictwo Australian Army i Royal Australian Navy

Armia Australijska i Królewska Australijska Marynarka Wojenna posiadają własne siły lotnicze. W obu przypadkach są one niewielkie i wyposażone wyłącznie w śmigłowce. Stanowią jednak ważny element potencjału bojowego Australijskich Sił Obrony...

Zobacz więcej

Siły powietrzne Egiptu

Egipskie lotnictwo uchodzi za jedno z lepszych na Bliskim Wschodzie i być może za najlepsze w całej Afryce Północnej. Co więcej, korpus powietrzny jest uważany za najbardziej elitarny i jednocześnie najbardziej prozachodni ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych Egiptu.

Zobacz więcej

Modernizacja techniczna wojsk lądowych arabskich państw Zatoki Perskiej

Wysokie wydatki na zbrojenia w skali świata są w dużym stopniu napędzane przez Bliski Wschód, a w szczególności przez arabskie państwa Zatoki Perskiej. Niektóre z nich zdają się mieć wręcz nieograniczone rezerwy finansowe na zakupy sprzętu wojskowego. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter