Artyleria lądowa

Motorowa artyleria ciężka Wojska Polskiego część 2

Historia motoryzacji armat 120 mm wz. 1878/09/31 została omówiona w jednym z wcześniejszych numerów czasopisma. To krótkie opracowanie nie wyczerpuje jednak poruszanej w nim tematyki, stanowiąc raczej punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących poprawy właściwości marszowych artylerii ciężkiej WP w latach trzydziestych. 

Zobacz więcej

Flak w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku

Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło w Warszawie zbrojne powstanie polskiego ruchu oporu, słabo uzbrojone i rozproszone pododdziały konspiracyjne musiały zmierzyć się z silnym oraz dobrze uzbrojonym garnizonem niemieckim. Jego najwartościowszym elementem był silny kontyngent Luftwaffe, głównie w postaci 80. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Zobacz więcej

HIMARS dla rumuńskich wojsk lądowych

Artyleryjskie wyrzutnie rakietowe HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) znalazły w tym roku kolejnego odbiorcę zagranicznego – Rumunię. Projekt pozyskania przez kraj z południa Europy nowych systemów rakietowych wart jest przybliżenia z kilku powodów, między innymi z uwagi na szybkość wyboru docelowego rozwiązania...

Zobacz więcej

Francuska samobieżna armatohaubica GCT AUF 1

Działania bojowe prowadzone przez wojska lądowe w zasadzie nie mogą odbyć się bez wsparcia artyleryjskiego. Pododdziały „boga wojny” odgrywają istotną rolę w zarówno w natarciu, obronie, czy działaniach opóźniających. Artyleria ma możliwość izolowania pola walki, osłaniania skrzydeł i odcinków w ugrupowaniu bojowym...

Zobacz więcej

Motorowa artyleria ciężka Wojska Polskiego Część 1

Motoryzacja artylerii jako całości, a szczególnie jednostek artylerii ciężkiej, była w połowie lat trzydziestych zagadnieniem szeroko omawianym w prasie fachowej zarówno pod względem sprzętowym, jak i operacyjno-strategicznym. W swoim artykule Kilka słów o artylerii motorowej z 1936 roku  ppłk Tadeusz Bogdanowicz wskazał, że zarówno państwa europejskie...

Zobacz więcej

Działa górskie Wehrmachtu 1935-1945

Już w XIX w. w wielu armiach dostrzegano potrzebę posiadania sprzętu artyleryjskiego, który mógłby być używany w górach. Ze względu na trudny teren i konieczność korzystania ze ścieżek lub w najlepszym razie kiepskich dróg, pod koniec stulecia wykrystalizowały się zasadnicze cechy takich dział: niewielka masa i możliwość szybkiego rozkładania...

Zobacz więcej

System dowodzenia obroną powietrzną IBCS

W odpowiedzi na coraz liczniejsze zagrożenia z powietrza od 2006 roku w Stanach Zjednoczonych finansowany jest program Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Armii (Army Integrated Air and Missile Defense, AIAMD), który ma umożliwić połączenie różnych istniejących i rozwijanych systemów...

Zobacz więcej

Program Homar - Dawid kontra Goliat?

Wiele wskazuje na to, że trwający już ponad dekadę program pozyskania dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, kryptonim Homar, może w tym roku znaleźć finał w postaci podpisania stosownego kontraktu. 

Zobacz więcej

Zintegrowany system obrony powietrznej – wydanie izraelskie

Silna obrona przeciwlotnicza jest fundamentem funkcjonowania sprawnego systemu obrony państwa. Zapewnia przeżywalność określonej infrastrukturze krytycznej, pozwala na osłonę wojsk własnych, uniemożliwia przeciwnikowi bezkarne działanie w przestrzeni powietrznej kraju. 

Zobacz więcej

Operacyjno-taktyczny Iskander

Kompleks rakietowy szczebla operacyjno-taktycznego OTRK (ros.: Оперативно-Тактический Ракетный Комплекс) o nazwie Iskander został opracowany jako następca systemów 9K72 Elbrus (NATO SS-1c Scud-B). Jednak 8 grudnia 1987 roku Stany Zjednoczone i ZSRR sygnowały układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu INF...

Zobacz więcej

Modernizacja rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej

W 2016 roku minęła pierwsza połowa okresu realizacji rosyjskiego Państwowego Programu Zbrojeniowego na lata 2011-2020 (ros. GPW-2020). W tym czasie Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej otrzymały kilkadziesiąt nowych i zmodernizowanych zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych kilkunastu typów...

Zobacz więcej

Niemieckie działa bezodrzutowe 1937-1945

Użycie klasycznych dział, ze względu na ich znaczną masę, wszędzie tam, gdzie występuje trudny teren i brak sieci drożnej powoduje określone problemy z ich transportem. Jednak rozwój lotnictwa, a nim wojsk powietrznodesantowych spowodował,że na poważnie zajęto się nowymi konstrukcjami broni ciężkiej...

Zobacz więcej

Powrót przeciwlotniczego Boforsa

We wrześniu 1939 r. mieliśmy ich ponad 300. To najprawdopodobniej właśnie one odpowiadały za największą liczbę zestrzelonych maszyn Luftwaffe. Armaty przeciwlotnicze kal. 40 mm, bo o nich mowa, opracowane zostały w szwedzkich zakładach zbrojeniowych Bofors Aktiebolaget. 

Zobacz więcej

Radzieckie działa holowane 1945–1990 Część 3 Armaty przeciwlotnicze

Oprócz dział artylerii polowej i przeciwpancernej, opisanych w dwóch poprzednich numerach „Poligonu”, w ZSRR po zakończeniu wojny produkowano także holowane armaty przeciwlotnicze. Doświadczenia Armii Czerwonej wyniesione z II wojny światowej...

Zobacz więcej

Zmienne losy szwedzkich baterii obrony wybrzeża

Koniec zimnej wojny, wraz z towarzyszącym mu politycznym odprężeniem oraz redukcjami wydatków na obronność, a w konsekwencji decyzjami o ograniczeniu liczebności sił zbrojnych wielu krajów europejskich, doprowadził do istotnych redukcji w siłach zbrojnych wielu państw europejskich. 

Zobacz więcej

Regina wreszcie na prostej

W 2017 roku pierwszy dywizjonowy moduł ogniowy kryptonim Regina z 24 samobieżnymi armatohaubicami Krab kalibru 155 mm oraz pojazdami pomocniczymi ma zostać odebrany przez Wojska Rakietowe i Artylerii. Tym samym zakończy się proces wdrażania do służby w polskiej artylerii...

Zobacz więcej

Radzieckie działa holowane 1945-1990. Armaty przeciwpancerne. Część 2

W ZSRR po zakończeniu II wojny światowej produkowano i długo eksploatowano nie tylko działa artylerii polowej, ale także holowane armaty przeciwpancerne. Stało się tak, mimo że w większości krajów uprzemysłowionych zostały one bardzo szybko wyparte przez...

Zobacz więcej

Niemieckie armaty przeciwpancerne o stożkowym przewodzie lufy

W poprzednich numerach „Poligonu” pojawiały się wzmianki o niemieckich armatach przeciwpancernych o stożkowym przewodzie lufy. W latach II wojny światowej, ze względu na swe osiągi, mogły one dawać nadzieję na zwiększenie skuteczności niemieckiej obrony przeciwpancernej, ale skomplikowana technologia...

Zobacz więcej

Wrześniowe nowości w programach Wisła i Narew

Ostatnie miesiące, ze szczególnym uwzględnieniem września, były bardzo obfite w informacje związane z prowadzonym w Polsce programem obrony powietrznej kryptonim Wisła. Do najważniejszych należy zaliczyć kolejny krok, ogłoszony podczas tegorocznego MSPO w Kielcach przez szefa MON...

Zobacz więcej

Wybrane modernizacje systemów Patriot

Temat systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot jest w ostatnim czasie relatywnie często poruszany w mediach, zarówno codziennych jak i tych specjalistycznych. Dzieje się tak dlatego, że w ciągu najbliższych miesięcy możemy być świadkami wiążących decyzji odnośnie programu Wisła...

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter