Aktualności

Prexer wyremontuje pistolety WIST

2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poinformowała o decyzji związanej z przeprowadzeniem remontów głównych i średnich wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP pistoletów WIST-94 i WIST-94L.

Umowa, która wkrótce zostanie zawarta, ma wymiar wieloletni i będzie realizowana w latach 2017-2019. Zlecający nie podał liczby pistoletów WIST objętych pracami, jedynie wynegocjowaną kwotę dla zlecenia w wysokości 5,71 mln PLN netto (7,02 mln brutto). Postępowanie prowadzono w trybie rozstrzygnięcia z wolnej ręki, z jednym wykonawcą. Prace zrealizuje dostawca pistoletów WIST dla polskiej armii, jednocześnie właściciel praw do dokumentacji, łódzka spółka PREXER.

Wojsko Polskie pozyskało blisko 20 tysięcy pistoletów WIST-94 i WIST-94L (ze wskaźnikiem laserowym) kalibru 9 mm Parabellum. Ich zakupy realizowano od 1997 roku. W 2014 roku wojsko negocjowało wieloletnią umowę (2014-2016) na naprawę główną i średnią WIST-ów. Do dnia dzisiejszego takie prace przeszło kilkanaście tysięcy pistoletów tego typu, stąd też prawdopodobnym jest, że wojsko realizuje dalszą część zapoczątkowanego programu.

Zobacz więcej

Negocjacje zakupu kilkuset moździerzy 60 mm

Wojska Obrony Terytorialnej będą beneficjentem umowy jaką Inspektorat Uzbrojenia planuje podpisać z ZM Tarnów. Przedmiotem negocjacji są 603 moździerze LM-60D Pluton kalibru 60 mm.

Umowa będzie miała wymiar wieloletni. Jeszcze w tym roku użytkownik otrzyma 135 moździerzy. W kolejnych dwóch latach dostawy obejmą odpowiednio 216 i 252 komplety. Zakup jest realizowany poprzez negocjacje, IU poinformował, że jest to dodatkowe zamówienie do umowy z 2014 roku dotyczącej zakupu 108 kompletów LM-60D. Unifikacja sprzętu, zbudowany system zabezpieczenia logistycznego oraz szkoleniowego są argumentem za zakupem zamkniętym, bez dopuszczenia innych konstrukcji do postępowania. LM-60D wprowadzony został do uzbrojenia Wojska Polskiego rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP jeszcze w 2000 roku. W wojskach operacyjnych, przede wszystkim kawalerii powietrznej, powietrznodesantowych i górskich, zapewnia wsparcie ogniowe na dystansie od 70 do 2300 metrów. Kilka miesięcy temu moździerze 60 mm wskazano jako uzbrojenie wsparcia dla tworzonych 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Zobacz więcej

Sokół SAR odebrany z PZL-Świdnik

Marynarka Wojenna RP poinformowała, że w dniu wczorajszym do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babie-Doły powrócił pierwszy zmodernizowany śmigłowiec Sokół. Opóźnienie w realizacji umowy trwało blisko rok. Wykorzystywany od 1989 roku wiropłat przeszedł prace modernizacyjne i dostosowawcze do wersji poszukiwawczo-ratowniczej. Wkrótce do Brygady Lotnictwa MW z zakładów PZL-Świdnik powinny dotrzeć kolejne egzemplarze śmigłowców Sokół.

Trwają obloty techniczne i odbiory pozostałych czterech Sokołów/Anakond, które do Świdnika trafiły jeszcze w 2014 roku. Umowę ze spółką podpisał wówczas Inspektorat Uzbrojenia. Modernizacja polegała na ujednoliceniu kupowanych w różnych latach dla marynarzy śmigłowców, ale także na instalacji cyfrowego systemu sterowania silnikami (FADEC), nowego wyposażenia ratowniczego, kamer termowizyjnych sprzężonych z reflektorami-szperaczami. Wszystkie wiropłaty otrzymują również system automatycznej identyfikacji jednostek pływających (AIS). Sokoły będą teraz występować w nowym, ujednoliconym dla Sił Zbrojnych RP, malowaniu. 

 

Przeczytaj więcej na: Sokół SAR odebrany z PZL-Świdnik

Zobacz więcej

Trzy podmioty w negocjacjach na śmigłowce dla polskiej armii

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku dni szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza, w poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu kolejnej fazy związanej z pozyskaniem 16 śmigłowców dla wojsk specjalnych oraz marynarki wojennej. Dla postępowania przyjęto tryb negocjacji z trzema oferentami.

Podmioty, do których przesłano zapytanie o ostateczną ofertę to uczestnicy poprzedniego postepowania, prowadzonego w formie przetargu konkurencyjnego, na 50 maszyn wielozadaniowych i specjalistycznych. Według opublikowanego w dniu wczorajszym komunikatu, MON oczekuje ofert ze strony:

  • Konsorcjum w składzie: PZL Sp. z o.o. oraz Sikorsky Aircraft Corporations;
  • WSK „PZL-Świdnik” – S.A.;
  • Konsorcjum w składzie: Airbus Helicopters societe par actions simplifiee oraz Heli Invest Sp. z o.o. Services S.K.A."

Przeczytaj więcej na: Śmigłowce dla polskiej armii

Zobacz więcej

Analiza rynku na strategiczny transport lotniczy

16.02.2017 Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu procedury związanej z pozyskaniem narodowych zdolności w zakresie powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej oraz tankowania w powietrzu. Zainteresowane analizą rynku podmioty mają czas na zgłoszenie do dnia 17 marca br.

Na obecnym etapie procedowania, fazie analityczno-koncepcyjnej, zlecający zdefiniował realizację zdolności poprzez dwie formuły. Pierwszą, uznaną za priorytetową, jest bezpośredni zakup samolotów klasy MRTT (Multi Role Transport Tanker), w ilości zapewniającej spełnienie zakładanych scenariuszy użycia, zgodnie z wymogami operacyjnymi o kryptonimie Karkonosze.  Drugim jest pozyskanie usługi, zapewniającej realizację wymagań operacyjnych kryptonim Karkonosze. Wykorzystanie sprzętu lub usługi będzie realizowane w układzie narodowym.

 

Przeczytaj więcej na: Analiza rynku na strategiczny transport lotniczy

Zobacz więcej

Bomby ćwiczebne ELGTR zamówione dla Jastrzębi

 

Polskie Siły Powietrzne, eskadry wykorzystujące samoloty wielozadaniowe F-16C/D Jastrząb, po raz pierwszy w procesie szkolenia wykorzystają bomby ćwiczebne ELGTR. Umowa na dostawę podpisana została 22 grudnia ubiegłego roku z firmą Megmar, zlecenie produkcyjne wykona Lockheed Martin.

Zamówienie Megmar w Lockheed Martin ma wartość 1,9 mln USD, to raptem kilka milionów złotych, jednak pozwoli pilotom Jastrzębi wykonanie szkoleń z użyciem uzbrojenia kierowanego laserowo. Bomba ćwiczebna ELGTR/BDU-59 (Enhanced Laser Guided Training Rounds) imituje wszystkie kluczowe cechy i wymagania w zakresie naprowadzania laserowego bomby bojowej typu Paveway™ II. Lockheed Martin, poprzez kontrakt zawarty z firmą Megmar, dostarczy bomby ELGTR ale również pomoże wprowadzić je do systemu szkoleń w Polskich Siłach Powietrznych i zapewni wsparcie techniczne i logistyczne.

 

Przeczytaj więcej na: Bomby ćwiczebne ELGTR

Zobacz więcej

Raytheon: Radar 360°dostarczymy w cztery lata

 

Program obrony powietrznej Wisła zdaje się znajdować w kluczowym momencie historii jego procedowania. Obecnie trwają dwie równoległe płaszczyzny negocjacji: polsko-amerykańskie na poziomie rządowym oraz pomiędzy Raytheon i Polską Grupą Zbrojeniową z udziałem jej spółek. Częsty gość w ostatnich latach w Polsce, wiceprezes Raytheon Integrated Defense Systems John P. Baird, przybliża kwestię tych negocjacji i nakreśla ważne konkrety.

 

Przeczytaj więcej na: Dookólny radar systemu Patriot

Zobacz więcej

Polska Grupa Zbrojeniowa coraz bliżej konsolidacji sektora stoczniowego

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. za pośrednictwem swojej spółki celowej PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. złożyła ofertę i wpłaciła wadium w przetargu otwartym na zakup przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej. 2 lutego br. oferta została przyjęta. To początek procesu organizacyjno-prawnego, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien doprowadzać do włączenia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej i tym samym zakończenia trwającego od wielu lat pozostawania tego przedsiębiorstwa w upadłości i braku wykorzystywania jego potencjału operacyjnego, zwłaszcza dla potrzeb Marynarki Wojennej RP.

 

Projekt dotyczący zakupu przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej przez PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., zależną spółkę celową Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to element planu konsolidacji polskiego przemysłu stoczniowego. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej dąży do uzyskania efektów synergii wynikających z kooperacji pomiędzy spółkami stoczniowymi skonsolidowanymi w Grupie PGZ.

 

przeczytaj więcej na: PGZ i Stocznia Marynarki Wojennej

Zobacz więcej

Polska Grupa Zbrojeniowa i MBDA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie systemów rakietowych

2 lutego br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz MBDA, wiodący europejski koncern rakietowy, podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym. To dokument, który otwiera drogę do przyszłej współpracy PGZ i MBDA w zakresie systemów rakietowych i rakiet. Porozumienie zakłada również transfer nowoczesnych technologii rakietowych do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz włączenie ich w światowy łańcuch dostaw MBDA.

Celem podpisanego porozumienia jest poszerzenie wzajemnej współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i MBDA oraz rozwój kompetencji przemysłowych Grupy PGZ w zakresie systemów rakietowych oraz rakiet. Dotyczy to zarówno obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak i morskich i powietrznych systemów rakietowych.

Dokument nakreśla ramy współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z MBDA w zakresie programów rakietowych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza programu dotyczącego przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu o kryptonimie „Narew”.

przeczytaj więcej na: porozumienie PGZ i MBDA

 

Zobacz więcej

Dostawy nowych samolotów do rosyjskich sił zbrojnych w 2016 roku

W 2016 roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, w tym Siły Powietrzno-Kosmiczne (WKS) i Marynarka Wojenna (WMF) otrzymały 59 nowych samolotów bojowych i 6 nowych samolotów szkolnych i pomocniczych (wsparcia). Jest to prawie dwa razy mniej niż w dwóch poprzednich latach – oficjalne informacje rosyjskie wskazują, że zmniejszenie dostaw krajowych wiąże się z realizacją w pierwszej kolejności kontraktów eksportowych.

 

W zakresie samolotów myśliwskich WKS odebrały 12 maszyn MiG-29SMT(R), wyprodukowanych przez RSK MiG zgodnie z umową z kwietnia 2014 roku na 16 szt. bojowych MiG-29SMT(R), zawartą między rosyjskim resortem obrony a OAK Zjednoczoną Korporacją Lotniczą, w skład której wchodzą zakłady RSK MiG. Samoloty z numerami burtowymi 24-37 (zidentyfikowane numery seryjne 2960737230 i 2960737231) weszły w skład 185. Centrum Przygotowania Bojowego i Przeszkolenia Personelu Latającego na lotnisku Priwołżskij w Astrachaniu. Cztery dostarczone w 2015 roku samoloty z numerami burtowymi 20-23 (zidentyfikowane numery seryjne 2960737223 i 2960737224) dostarczono do 116. Centrum Przygotowania Bojowego. 

 

Przeczytaj więcej na: Dostawy nowych samolotów do rosyjskich sił zbrojnych w 2016 roku

Zobacz więcej

MiG-35 – najbardziej zaawansowana wersja rosyjskiego myśliwca MiG-29

Na lotnisku w m. Żukowski trwają próby najnowszej wersji rosyjskiego samolotu myśliwskiego MiG-35 (Izdjelje 9.41S). Maszyna jest bardziej zaawansowaną wersją myśliwca, oznaczonego również MiG-35 (Izdjelje 9.61), który był proponowany przez RSK MiG – również w wersji dwumiejscowej MiG-35D (Izdjelje 9.67) – lotnictwu indyjskiemu w ramach projektu MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft). Powstały wówczas trzy samoloty doświadczalne – jednomiejscowa maszyna o numerze bocznym 154 (dawny prototyp wielozadaniowej wersji MiG-29M), jednomiejscowa o numerze bocznym 961 (przebudowany pokładowy bojowy MiG-29K) i dwumiejscowa o numerze bocznym 947 (przebudowany pokładowy szkolno-bojowy MiG-29KUB). Na samolotach testowano nowe elementy wyposażenia nawigacyjno-celowniczego, w tym różne wersje stacji radiolokacyjnej Żuk, systemy optoelektroniczne OŁS-UEM i OŁS-K oraz nowe stacje ostrzegawcze i systemy walki elektronicznej.

 

przeczytaj więcej na: MiG-35 – najbardziej zaawansowana wersja rosyjskiego myśliwca MiG-29

Zobacz więcej

Leopard 2A7V – „budżetowa” modernizacja

Obecny stan sił pancernych Bundeswehry pozostawia wiele życzenia, jeśli wziąć pod uwagę wzrastający poziom zagrożenia militarnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemieckie wojska lądowe – Heer – mają obecnie pięć batalionów pancernych (czołgów), z których każdy liczy 44 wozy bojowe. Są to: Panzerlehrbataillon 93 z Munster należący do Panzerlehrbrigade 9, Panzerbataillor 104 w Pfreimd z Panzerbrigade 12, Panzerbataillon 203 w Augustdorf należący do Paznerbrigade 21, Panzerbataillon 393 w Bad Neuhausen z Panzergrenadierbrigade 37 oraz i Gebirgspanzerbataillon 8 w Pfreimd z Panzerbrigade 12. Szóstą jednostką czołgów jest skadrowany Panzerbataillon 414 z niemiecko-holenderskiej Gemechaniseerte Brigade 43, który ma być wyposażony w wozy bojowe w przyszłym roku. Wśród 225 pojazdów większość, bo 205 czołgów należy do wersji Leopard 2A6 (155 szt.) i Leopard 2A6M (50 szt.), a 20 reprezentuje najnowszą odmianę Leopard 2A7, są to maszyny przekazane do Panzerbatalion 203 w latach 2014-2015.

Przeczytaj więcej na: Leopard 2A7V

Zobacz więcej

Kolejne dostawy robotów PIAP GRYF® i TRM® dla Komendy Głównej Policji

14 i 15 grudnia 2016 r. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zrealizował kolejne dostawy robotów PIAP GRYF® (3 komplety) i TRM® (2 komplety) do Komendy Głównej Policji.

Roboty PIAP GRYF® wesprą pracę policyjnych pirotechników przy rozpoznaniu
i neutralizacji ładunków niebezpiecznych. Dostarczone wraz z robotami wyposażenie dodatkowe umożliwi współpracę z urządzeniami rentgenowskimi, wyrzutnikami pirotechnicznymi i strzelbami. Roboty wyposażone są w zestaw akcesoriów automatycznie pobieranych z banku narzędzi, który zwiększa ich możliwości użytkowe. Na zestaw składają się: wybijak do szyb, nożyce do cięcia przewodów oraz nóż do przebijania opon.

Roboty TRM® z kolei wykorzystywane będą do rozpoznania i nasłuchu w terenie otwartym oraz w budynkach podczas operacji prowadzonych w trudno dostępnym i niebezpiecznym otoczeniu.

Zobacz więcej

Kontrakt na haubice Krab podpisany!

14 grudnia br. na terenie zakładu produkcyjnego Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli doszło do podpisania umowy na zakup dla Sił Zbrojnych RP czterech dywizjonowych modułów ogniowych kryptonim Regina z armatohaubicami Krab kal. 155 mm. Kontrakt sygnowali Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Adam Duda, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki i Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju HSW S.A. Bartłomiej Zając. W uroczystości wzięli również udział Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., właściciela Huta Stalowa Wola S.A., Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko oraz Członek Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski.

 

Umowa ma wartość 4,649 mld PLN i w jej ramach HSW dostarczy 96 gąsienicowych armatohaubic samobieżnych Krab, 12 gąsienicowych wozów dowódczo-sztabowych, 32 gąsienicowe wozy dowódcze różnego szczebla, 24 kołowe wozy amunicyjne oraz 4 kołowe wozy remontu uzbrojenia i elektroniki. 

 

Przeczytaj więcej na: Kontrakt na haubice Krab

Zobacz więcej

Pierwsza dostawa robota BALSA zrealizowana!

W ubiegłym tygodniu zrealizowana została pierwsza dostawa robota BALSA. Zgodnie z umową, jej Wykonawca - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, dostarczył pierwszy egzemplarz  Lekkiego Robota Rozpoznawczego – model Robot Inżynieryjny 1507. Dostawę poprzedził, pozytywnie dla PIAP zakończony, odbiór wojskowy przeprowadzony przez 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

Robot dostarczony został razem z zestawem części zamiennych (ZCzZ) i zestawem obsługowo naprawczym (ZON).

Kolejne dostawy BALSY, przeprowadzone zostaną do końca czerwca 2017 i 2018 roku.

Dla przypomnienia: dostawa pierwszego egzemplarza odbyła się jako jeden z etapów realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym - Inspektoratem Uzbrojenia, a Wykonawcą - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP na dostawę 53 kompletów Inżynieryjnego robota wsparcia misji EOD/IED usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych kryptonim BALSA - Lekki Robot Rozpoznawczy (LRR).

Zobacz więcej

Autosan w Systemie Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu WISŁA

W obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza 1 grudnia został podpisany List Intencyjny pomiędzy firmami AUTOSAN sp. z o.o. - RAYTHEON Company - Polską Grupą Zbrojeniową S.A. dotyczący Systemu Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu WISŁA. To ważne w historii polskiego przemysłu obronnego wydarzenie miało miejsce w Warszawie, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Potencjalnego offsetodawcę w Programie WISŁA - RAYTHEON Company reprezentował John Baird VP RAYTHEON IDS.
W imieniu głównego offsetobiorcy w Programie WISŁA - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. List Intencyjny podpisali: Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko, Członek Zarządu Maciej Lew-Mirski.
Należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. firmę Autosan sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Marek Opowicz. 

List Intencyjny podpisany pomiędzy Autosan sp. z o.o. oraz RAYTHEON Company oraz Polską Grupą Zbrojeniową S.A. dotyczy projektowania kontenerów PATRIOT, ich produkcji i integracji. Nadrzędnym celem jest identyfikacja możliwych obszarów współpracy RAYTHEON Company z AUTOSAN sp. z o.o. , w tym tych, które mogą pozwolić na realizację projektów zmierzających do wywiązania się Raytheona z ewentualnych zobowiązań offsetowych względem polskiego rządu.

przeczytaj więcej na: Autosan w Systemie Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu WISŁA

 

Zobacz więcej

Robot IBIS® dla kolejnych Placówek Staży Granicznej w Polsce

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zrealizował dostawy trzech kompletów mobilnych robotów IBIS® wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Straży Granicznej w Gdańsku, Wrocławiu i Modlinie.

Roboty służyć będą na terenie portów lotniczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Są to już kolejne – po Warszawie, Poznaniu i Katowicach – roboty IBIS®, które znalazły się na wyposażeniu lotnisk. Warto wspomnieć, że roboty PIAP (nie tylko IBIS®-y) służą na wszystkich największych lotniskach w Polsce.

IBIS® jest robotem przeznaczonym do działań pirotechnicznych i prowadzenia rozpoznania. Po zamontowaniu dodatkowych urządzeń może być wykorzystywany do neutralizacji niebezpiecznych ładunków, rozpoznania chemicznego i działań ratowniczych. W Straży Granicznej zyskał uznanie dzięki dużemu udźwigowi manipulatora (50 kg) i dużej prędkości (10 km/h).

Zakupione dla Straży Granicznej roboty IBIS® posiadają szereg urządzeń dodatkowych zwielokrotniających ich zastosowanie i znacznie ułatwiających pracę funkcjonariuszom. Są to m.in.: uchwyt do przenośnego urządzenia rentgenowskiego, uchwyt do wyrzutnika pirotechnicznego, wymienne szczęki chwytaka do podejmowania i przenoszenia przedmiotów wielkogabarytowych oraz zestaw negocjacyjny.

Zobacz więcej

Zestawy rakietowe Iskander-M w rosyjskich siłach lądowych

W listopadzie 2016 roku Wojska Lądowe FR odebrały dziewiąty brygadowy operacyjno-taktyczny kompleks rakietowy 9K720 Iskander-M. System został przekazany 119. Samodzielnej Brygadzie Rakietowej podporządkowanej 41. Armii Ogólnowojskowej z Centralnego Okręgu Wojskowego. Przekazany kompleks brygadowy jest ósmym systemem przekazanym rosyjskim siłom zbrojnym na mocy kontraktu z 4 sierpnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony FR a AO Korporacją Naukowo-Produkcyjną „KB Maszynostrojenia” na dostawę dziesięciu kompleksów 9K720.

 

Brygada rakietowa z kompleksami 9K720 składa się z baterii dowodzenia, trzech dywizjonów po dwie baterie, w każdej baterii są dwie wyrzutnie, dywizjonu technicznego i dywizjonu zabezpieczenia. Standardowy kompleks brygadowy liczy 51 pojazdów, w tym 12 wyrzutni 9P78-1, 12 pojazdów transportowo-załadowczych 9T250, 11 wozów dowodzenia 9S552, pojazd przygotowania informacji 9S920, pojazd warsztatowy MRTO i 14 pojazdów zabezpieczenia socjalnego oraz 4 wozy dowodzenia R-145BM Jednostka ognia brygady to 48 manewrujących rakiet balistycznych (aerobalistycznych) 9M723 Iskander-M o zasięgu oficjalnym do 500 km lub taka sama ilość skrzydlatych pocisków manewrujących 9M728 (R-500) Iskander-K o zasięgu oficjalnym 500 km. 

Dowiedz się więcej na: Zestawy rakietowe Iskander-M w rosyjskich siłach lądowych

Zobacz więcej

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rolls-Royce podpisały umowę ramową o współpracy

28 listopada br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Rolls-Royce PLC i Rolls-Royce Polska Sp. z o.o. w obecności Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz podpisały ramową umowę o współpracy. Jej celem jest zbadanie i ocena potencjalnej współpracy biznesowej pomiędzy podmiotami w sektorach morskim, lotnictwa cywilnego i wojskowego, systemów napędowych oraz w sektorze energetycznym.

Podpisanie umowy ramowej pomiędzy PGZ S.A. i Rolls-Royce’em to efekt wielu spotkań i rozmów, dotyczących obszarów, w których istnieje możliwość współpracy przemysłowej pomiędzy Spółkami. Ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. podpisali ją Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko oraz Członek Zarządu PGZ S.A. Adam Lesiński, zaś ze strony Rolls-Royce’a Paul Kaye, Prezes Zarządu Rolls-Royce International (Europa Centralna i Wschodnia), Przemysław Roth, Prezes Zarządu Rolls-Royce Polska Sp. z o.o oraz Adam Laskowski, Dyrektor Zarządzający Centrum Rolls-Royce’a w Gdyni.Podczas podpisania umowy obecni byli także przedstawiciele zarządów spółek, które dedykowane są przez PGZ do współpracy Rolls-Royce’em.

 

przeczytaj więcej na: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rolls-Royce

 

Zobacz więcej

Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczy system „Pilica” dla Sił Zbrojnych RP

24 listopada br. w terenie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza została podpisana umowa na dostawę dla Sił Zbrojnych RP przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bardzo bliskiego zasięgu „Pilica”. Dostawę zrealizuje konsorcjum, na którego czele stoi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wartość umowy to 746 155 165,41 zł.

 

Dostawcą i liderem technicznym konsorcjum, które zrealizuje dostawy systemu „Pilica”, są Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A, spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ZM „Tarnów” zapewnią również obsługę serwisową i pogwarancyjną sprzętu. 

 

Przeczytaj więcej na: Polska Grupa Zbrojeniowa i ZM Tarnów

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter