Zmiana terminu targów Polsecure

Zmiana terminu targów Polsecure

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zmieniają swój termin. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 listopada.

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego to wydarzenie dedykowane służbom mundurowym. Pierwotnie wystawa miała się odbyć między 22 a 24 listopada, jednak z uwagi na  organizacje w tym samym terminie 89. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w Stambule, zachodziła obawa, że przedstawiciele służb i resortów krajowych i zagranicznych, z przyczyn obiektywnych, nie będą mogli uczestniczyć w zaplanowanym na Targach Kielce wydarzeniu.

Komenda Główna Policji jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia. Jak wielokrotnie podkreślał gen. insp. dr. Jarosław Szymczyk, organizacja targów ma duże znaczenie dla służb mundurowych, a konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa jest jednym z priorytetów komendy.

Odbiorcami targów są służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Targi POLSECURE dedykowane są więc Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbom Specjalnym, Służbom Więziennym, a także krajowej administracji skarbowej oraz GOPR, TOPR, WOPR oraz LPR.

POLSECURE dołącza do portfolio Targów Kielce obok wystaw dedykowanych służbom mundurowym jak znany na całym świecie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego czy Międzynarodowe Tragi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO.

tekst i foto: Targi Kielce

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter