Zerwane połączenie Niemiecka 3. Armia Pancerna na styku Grup Armii „Północ” i „Środek” w lipcu 1944 r.

Zerwane połączenie Niemiecka 3. Armia Pancerna na styku Grup Armii „Północ” i „Środek” w lipcu 1944 r.

Marcin Bryja

 

Kiedy latem 1944 r. zawalił się cały front niemieckiej Grupy Armii (GA) „Środek”, bardzo poważnie zagrożona została też sąsiadująca z nią Grupa Armii „Północ”. Dowództwo tej ostatniej samorzutnie przekazało na pomoc zagrożonej sąsiadce kilka dywizji, jednak impet sowieckiej ofensywy, znanej pod kryptonimem „Bagration”, okazał się nie do powstrzymania. Już po kilku dniach walk całe prawe skrzydło GA „Północ” zawisło w powietrzu, a wojska sowieckie po rozbiciu 3. Armii Pancernej (APanc) zaczęły szybko podążać na zachód, w kierunku Prus Wschodnich (dokładny opis tych walk 3. APanc został zamieszczony w magazynie „Poligon” nr 1/2012). Cała GA „Północ” zachowała spójność, jednak 30 lipca wojska sowieckiego 1. Frontu Bałtyckiego dotarły przez Tukums (Tuckum) do wybrzeża Bałtyku, odcinając jej połączenie lądowe na zachód od Rygi. Prezentowany Państwu artykuł ma przybliżyć rozwój wydarzeń w pasie działań 3. APanc w lipcu i na początku sierpnia 1944 r. i jest kontynuacją artykułów z ubiegłych lat, dotyczących rozbicia GA „Środek” latem 1944 r. Podobnie jak tamte opracowania powstał w oparciu o dokumenty archiwalne, przy czym należy zaznaczyć, że w przypadku wydarzeń tu opisywanych zachowały się niestety tylko dokumenty wyższych dowództw, szczebla grupy armii i armii. Brakuje materiałów pochodzących ze sztabów korpusów biorących udział w omawianych działaniach, co dość istotnie wpływa na zmniejszenie poziomu szczegółowości zachowanych informacji.

Pełna wersja artykułu w magazynie Poligon 6/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter