Zakupy sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - Siły Powietrzno-Kosmiczne

Zakupy sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - Siły Powietrzno-Kosmiczne

Robert Ciechanowski

 

Stanowiący ramową podstawę realizowanych kontraktów dotyczących uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla rosyjskiej armii, Państwowy Program Zbrojeniowy na okres 2011-2020, PPZ-2020 (ros. Государственная Программа Вооружения на период 2011–2020), został zatwierdzony w grudniu 2010 roku. W pierwszym etapie realizacji zasadniczym celem programu było osiągnięcie w 2015 roku 30% wskaźnika modernizacji SZ FR oraz utrzymanie rocznego tempa w tym zakresie na poziomie 9-11% w następnych latach. Pełna realizacja PPZ 2011-2020 miała oznaczać wzrost wskaźnika nowoczesności SZ FR z 6-10% w 2010 roku, poprzez 50% w 2016 roku, do co najmniej 70% w 2020 roku.

Program jest dokumentem o charakterze kierunkowym, rzeczywiste dostawy następują w latach 2011-2015 na podstawie obejmujących dany rok państwowych zamówień obronnych – PZO (ros.: Государственный Oборонный Заказ), np. PZO-2012, PZO-2013 itd. Na bazie informacji o PPZ i realizacji poszczególnych PZO można pokusić się o zestawienie zamówień i dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla rosyjskich sił zbrojnych od stycznia 2011 roku do grudnia 2015 roku.

Jako plan o charakterze ramowym, PPZ-2020 był kilkukrotnie aktualizowany, już w latach 2011-2012 odnotowano problemy w jego wykonaniu, skutkujące redukcją i przesuwaniem zamówień na nowy sprzęt na kolejne lata, a w najgorszym wypadku paraliżem wykonania rocznego planu obronnego – PZO-2012. Konsekwencją problemów z obecnym planem było opracowanie w latach 2013-2015 Państwowego Programu Zbrojeniowego na okres 2016-2025 – piątego od czasu upadku ZSRR – który według oficjalnych informacji miał został ukończony w lipcu 2015 roku i do końca roku przedstawiony do zatwierdzenia prezydentowi Władimirowi Putinowi. Pojawiają się jednak  informacje, że z uwagi na gorszą niż zakładano kilka lat temu sytuację ekonomiczną i stan finansów Federacji Rosyjskiej, oraz zidentyfikowane problemy w realizacji PPZ-2020, termin rozpoczęcia realizacji nowego programu 2016-2025 ma być przesunięty na 2018 rok. Nastąpić ma zatem korekta nowych planów lub nawet całkowita rezygnacja z PPZ na okres 2016-2025, na korzyść modyfikacji obowiązującego projektu 2011-2020 i wydłużenia okresu jego realizacji do 2023 roku lub do 2025 roku.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 1/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter