Wystawa „Air Fair 2016”

Wystawa „Air Fair 2016”

Tomasz Kwasek

 

 

Tegoroczna Wystawa „Air Fair 2016” była wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze impreza odbyła się po raz dziesiąty, jubileuszowy, po drugie wystawa się rozrasta – w br. udział wzięło ponad 50 wystawców wojskowych i cywilnych. I po trzecie – w związku z tym, że w tym roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., gospodarz imprezy, obchodzą 70-lecie – teren wystawy został znacznie rozszerzony, dostępne do oglądania były m.in. obiekty zakładów, do których na co dzień mają dostęp wyłącznie pracownicy, w tym prawie gotowy hangar obsługowy, który będzie przeznaczony przede wszystkim do obsługi samolotów transportowych C-130E Herkules Sił Powietrznych RP. Patronat honorowy nad wystawą objął Minister Obrony Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Aeroklubu Polskiego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz władze lokalne. Poniżej przedstawiamy wybrane najciekawsze propozycje dotyczące lotnictwa wojskowego i służb mundurowych zaprezentowane w Bydgoszczy.

Nowości gospodarza

Powstałe oficjalnie w 1946 roku na lotnisku Bydgoszcz-Szwerderowo jako 3. Warsztaty Stacjonarne Lotniczo-Remontowe, dzisiejsze Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., są od maja 2014 roku częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W zakładach realizowanych jest obecnie kilka przedsięwzięć, związanych głównie z remontem i modernizacją statków powietrznych znajdujących się w dyspozycji polskiego resortu obrony, do tej pory głównie MiG-29 i Su-22.

Jeszcze w 1989 roku wdrożono w zakładach remonty samolotów myśliwsko-bombowych Su-22M4 i szkolno-bojowych Su-22U3MK i do 2005 roku wykonano remonty wszystkich używanych w polskim lotnictwie maszyn. Warto dodać, że w 2003 roku podpisano porozumienie koncernem Suchoj, na mocy którego bydgoskie zakłady uzyskały odpowiednie zezwolenia na remonty, ale także uprawnienia do modernizacji tego typu maszyn – co wykorzystano, przeprowadzając w 2007 roku unowocześnienie samolotów Su-22 lotnictwa Angoli. Obecnie pomimo zakończenia cyklu remontów w zakładach prowadzone są prace dotyczące wydłużania okresu eksploatacji Su-22 pod kryptonimem Bieszczady. Zakład dysponuje technologiami pozwalającymi na wydłużeniu resursu, przy okazji przeglądów, o dwa lata i 200 godzin. Maksymalny resurs międzyremontowy Su-22 może sięgać 30 lat eksploatacji lub 3000 godzin w powietrzu – po tym czasie wymagany jest kolejny remont główny. WZL-2 oferują również przejście użytkowania tych maszyn na eksploatację według stanu technicznego. Z propozycji przedłużenia resursów skorzystało polskie MON i w lutym 2015 roku podpisano umowę o wykonaniu przez bydgoski podmiot remontu i doposażenia 12 maszyn myśliwsko bombowych Su-22M4 i sześciu szkolno-bojowych Su-22U3MK. Prace już rozpoczęto, a wykonanie umowy ma nastąpić do końca 2017 roku. Przeprowadzona zostanie wymiana większości urządzeń i agregatów, niezależnie od ich stanu technicznego. Resurs samolotów zostanie wydłużony o 10 lat lub 800 godzin lotu, ewentualnie 1200 lądowań, a w przypadku Su-22U3MK – 1600 lądowań. Modyfikacja obejmie natomiast wprowadzenie nowej radiostacji lotniczej, wyskalowanie przyrządów pokładowych według miar anglosaskich, zamontowanie urządzeń badania obciążeń płatowca i pomalowanie samolotów według nowego schematu kamuflażu dla maszyn bojowych.

Z kolei samoloty MiG-29 są remontowane w WZL-2 od 1996 roku. Maszyny oprócz remontów były również doposażane, m.in. w odbiorniki nawigacji satelitarnej oraz urządzenia nawigacji wojskowej i cywilnej, które zostały zintegrowane z analogowymi przyrządami nawigacyjnymi i systemem celowniczym samolotu, a także w system rozpoznania swój–obcy Supraśl. Zmodyfikowano radiostację pokładową, przyrządy pokładowe wyskalowano według miar anglosaskich, zamontowano także nowe światła antykolizyjne. Równie ważne było stopniowe wprowadzenie procedur umożliwiających eksploatację myśliwców według stanu technicznego. Do tej pory samoloty miały maksymalny resurs 25 lat lub 2500 godzin w powietrzu, po których wymagany był długotrwały remont główny. Prace wdrożeniowe nowej procedury zakończono w 2005 roku i od tego czasu wprowadzana jest procedura jednolitych przeglądów kontrolno-regeneracyjnych, a resurs całkowity wydłużono do 40 lat lub 4000 godzin lotu. Taki system ma obecnie 26 jednomiejscowych MiG-29 i sześć szkolno-bojowych MiG-29UB, które będą używane w SP RP do 2028 roku. Kompetencje WZL-2 w zakresie obsług tych maszyn pozwoliły na zmodernizowanie – w latach 2011–2014 – 13 egzemplarzy MiG-29 i trzech MiG-29UB według nowego projektu, znajdujących się na wyposażeniu 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Samoloty zostały wyposażone w nowe elementy wyposażenia, w tym szynę danych zgodną z Mil Std 1553B, komputer pokładowy czy wyświetlacz wielofunkcyjny. Obecnie bydgoskie zakłady są gotowe zmodyfikować kolejne samoloty. WZL-2 mają również kompetencje do remontowania i modernizacji śmigłowców Mi-2, Mi-8 i Mi-17 (Mi-8MT).

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter