Wykonanie budżetu MON w 2015 roku

Wykonanie budżetu MON w 2015 roku

Tomasz Dmitruk

 

Wydawało się, że po wykonaniu wydatków na obronność w 2014 roku na poziomie 98,3%, w Ministerstwie Obrony Narodowej wreszcie doszło do przełomu. Pierwszy raz od wielu lat udało się bowiem uniknąć cięć budżetu i prawie w całości zrealizować wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej. Tymczasem choć w 2015 roku na obronność wydatkowano najwyższą w historii kwotę - 37,4 mld PLN - co stanowiło 97,4% planu zapisanego w ustawie budżetowej z 15 stycznia 2015 roku, to jednak prawie miliarda złotych znowu nie wykorzystano. Równocześnie odnotowano załamanie finansowania programu wieloletniego „Priorytetowe Zdania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”. Z zapisanej w ustawie budżetowej na ten cel kwoty 4,2 mld PLN udało się wydać jedynie 2,8 mld PLN, co stanowiło tylko 66,1% pierwotnego planu.

Informacje zawarte w niniejszym artykule oparte zostały o dane dotyczące wykonania budżetu państwa w 2015 roku i pochodzącą ze sprawozdania Ministerstwa Finansów, informacji przekazanych podczas 26 posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej z 22 czerwca 2016 roku oraz zostały uzyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Plany wydatków w 2015 roku

Plany wydatków resortu obrony w 2015 roku zostały zapisane w ustawie budżetowej z dnia 15 stycznia 2015 roku.Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano wydatkowanie łącznie 38,388 mld PLN, co stanowiło 2,27% planowanego PKB w 2014 roku. Jednak w ramach tej kwoty jedynie 33,025 mld PLN stanowił właściwy budżet na obronność, którego wartość została określona zgodnie z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP", jako "kwota nie mniejsza niż 1,95% PKB roku poprzedniego" (PKB w 2014 roku to 1693,6 mld PLN), natomiast wydatkowanie pozostałych 5,363 mld PLN wynikało z konieczności  wykupu w 2015 roku odroczonych płatności, tzw. voucherów B, w ramach realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” F-16. Była to spłata kapitałowa ostatniej raty, związanej z finansowaniem tego programu. Większość wydatków na obronność ujęta została tradycyjnie w części 29 budżetu jako „Obrona narodowa”, gdzie zapisano kwotę 38,090 mld PLN, natomiast pozostałe wydatki - w wysokości 297 mln PLN - zapisano w różnych częściach budżetu państwa (w tym 174 mln PLN w części 28 "Nauka" i 88 mln PLN w części 20 "Gospodarka").

Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 13,145 mld PLN, w tym na spłatę samolotów F-16 5,363 mld PLN oraz 4,237 mld PLN na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe Zdania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, nazywanych dalej Priorytetowymi Programami Wieloletnimi (finansowane zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, znowelizowanej uchwałą nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 roku).

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 7/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter