Wybory parlamentarne AD 2015 – komu zaufać?

Wybory parlamentarne AD 2015 – komu zaufać?

Jarosław Lewandowski

 

Najważniejszym prawem w ustroju demokracji parlamentarnej jest prawo do wybierania parlamentu – a posiadacze broni są obywatelami świadomymi swych praw. W tym roku mamy do wyboru osiem możliwości – osiem, bo tylko te komitety, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach mają w praktyce szanse dostać się do Sejmu. W obowiązującej ordynacji proporcjonalnej, z wysokim progiem wyborczym (bo 5% to w polskich realiach próg wręcz zaporowy – a dla koalicji wynosi on aż 8%), trzeba móc zbierać głosy w całym kraju, aby mieć szanse ów próg przekroczyć. Dziewiątym komitetem jest mniejszość niemiecka, ale ona działa na innych prawach – jako jedyna mniejszość narodowa jest na tyle skoncentrowana w jednym regionie (w tym wypadku na Opolszczyźnie), że ma prawie pewność wprowadzenia jednego albo dwóch przedstawicieli do Sejmu: inne mniejszości narodowe są zbyt rozproszone po kraju. Posłowie mniejszości niemieckiej zawsze głosują wraz z większością rządową, poza sprawami związanymi ze swoim środowiskiem nie przejawiają większej aktywności politycznej, więc pozwolimy sobie to ugrupowanie pominąć w dalszych rozważaniach.

Aby przybliżyć naszym Czytelnikom poglądy ubiegających się o mandaty ugrupowań, jak zwykle opracowaliśmy – we współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Bronioraz Fundacją Rozwoju Strzelectwa w Polsce – krótki zestaw pytań dla komitetów wyborczych. Tym razem przesłaliśmy im projekty dwóch aktów prawnych, opracowanych przez ROMB i FRSwP – zmiany ustawy Kodeks karny, w zakresie art. 25 regulującego zasady obrony koniecznej, oraz nowej ustawy o broni i amunicji, która miałaby zastąpić ustawę istniejącą, nieprzystającą do wyzwań dnia współczesnego. Oba projekty są od dawna znane, były omawiane na wielu forach internetowych, projest ustawy o broni i amunicji jest zasadniczo tożsamy z projektem przepracowanym w komisji Przyjazne Państwo, w roku 2010.

Komitetom wyborczym zadaliśmy dwa pytania:

 czy przygotowane przez nas projekty ustaw znajdą poparcie Państwa ugrupowania, gdyby zostały złożone do laski marszałkowskiej jako projekty poselskie?

 czy posłowie Państwa ugrupowania podpisaliby się pod nimi, wespół z parlamentarzystami innych ugrupowań, zgłaszając je jako projekty poselskie?

Poprosiliśmy o odpowiedź zastrzegając, że jej nieudzielenie będziemy traktować także jako zajęcie stanowiska. Odpowiedziała większość komitetów, choć nie wszystkie równie wyczerpująco przedstawiły swoje poglądy

Pełna wersja artykułu w magazynie Strzał 10/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter