Wspomnienie o Krzysztofie Zalewskim


Redakcja


 

 

 

 Wspomnienie

 

 

Krzysztofie Zalewskim 

 

 

 

 

Rodzina i przyjaciele, w sumie kilkaset osób, pożegnało 18 grudnia 2012 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie Krzysztofa Zalewskiego.

Krzysztof był autorem specjalizującym się w szeroko rozumianej tematyce militarnej. Od 1991 roku jako dziennikarz opublikował kilkaset artykułów oraz kilka książek poświeconych historii wojskowości, lotnictwa i obronności. Był m.in. współzałożycielem i redaktorem naczelnym miesięczników „Nowa Technika Wojskowa” i „Lotnictwo Wojskowe” (obecnie „Lotnictwo”), współtwórcą dwumiesięcznika „Morza, Statki i Okręty” (obecnie miesięcznik „Morze, Statki i Okręty”), a w ostatnim okresie życia czasopisma „Technika Wojskowa – Historia”. W 1993 roku został członkiem zarządu i udziałowcem spółki Magnum-X – obecnie największej w Europie Wschodniej prywatnej firmy wydającej czasopisma o tematyce militarnej. Krzysztof na przestrzeni dwóch dekad pisał i redagował teksty m.in. dla czasopism: „Nowa Technika Wojskowa”, „Technika Wojskowa – Historia”, „Morze, Statki i Okrety”, „Lotnictwo Wojskowe” („Lotnictwo”), „Poligon” i „Militaria”.

Krzysztof Zalewski urodził się w Warszawie, 17 grudnia 1966 roku. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, działając w opozycji niepodległościowej, związał się z Konfederacja Polski Niepodległej. W III Rzeczpospolitej swoja aktywność społeczna związał z partia Prawo i Sprawiedliwość, będąc z jej ramienia radnym rady dzielnicy Targówek dwóch kolejnych kadencji 2002–2006 i 2006–2010. W 2011 roku – bez powodzenia – kandydował do Sejmu RP. Zginał tragicznie 10 grudnia 2012 roku.

Krzysztof był dobrym i uczynnym człowiekiem, sympatycznym i wesołym. Zawsze chętnym do pomocy, inteligentnym, kreatywnym w działaniu. Znał wiele osób ze świata polityki, jednak nie wykorzystywał tego w swojej pracy. Do wszystkiego o czym myślał i marzył dochodził samodzielnie.

Od najmłodszych lat interesował się historia, dużo czytał, będąc bardzo dociekliwym w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku podjął studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie duży wpływ na ukierunkowanie jego dalszych zainteresowań wywarł profesor Paweł Wieczorkiewicz, rozbudzając w nim zainteresowania wojennomorskie. Potem przyszła fundamentalna (dwutomowa) publikacja Zbigniewa Flisowskiego „Burza nad Pacyfikiem”, była to bowiem książka historyczna zrobiona w sposób rzetelny, dociekliwy i profesjonalny, ale jednocześnie napisana w sposób zrozumiały, która czytało się dosłownie jak powieść. Burzliwa transformacja ustrojowa w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowała, ze Krzysztof przerwał studia i rzucił się w nowy dla niego świat, pełen energii, z głową pełną pomysłów i wiarą w lepsza przyszłość.

Był znawca lotnictwa japońskiego oraz działań morskich i powietrznych nad Pacyfikiem w okresie drugiej wojny światowej. Z pewnością można go uznać za jeden z największych autorytetów w tej tematyce w Polsce i Europie. Miał liczne kontakty w Japonii i otrzymywał stamtąd źródłowe informacje, których nikt przed nim nie opublikował. Miał wiele kolejnych planów wydawniczych. Był bardzo aktywny na wielu polach, będąc człowiekiem o bardzo dużej energii. Często dzielił się swoją wiedzą i przemyśleniami w mediach.

Zmarł człowiek nie do zastąpienia. Zachowamy Krzysztofa w pamięci jako człowieka wyjątkowo uczciwego i o bardzo pozytywnym usposobieniu – otwartego i miłego, zawsze chętnego do pomocy i z dużym poczuciem humoru, a jako publicystę – wzór do naśladowania.

Krzysztof Zalewski pozostawił żonę i trójkę dzieci. Łącząc się w bólu z najbliższą rodziną, będziemy wspominać Krzysztofa tak często, jak to jest tylko możliwe. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Niech spoczywa w pokoju.


Publikacje autorskie: 
Lotniskowce II wojny światowej cz. I i II (1994),
Legion Condor (1994, wspólnie z Tomaszem Nowakowskim i Mariuszem Skotnickim),
Amerykańskie lotnictwo pokładowe: 1941-1942 (1996, wspólnie z Waldemarem Pajdoszem),
Japońskie lotnictwo pokładowe (1999), 
Japońskie samoloty marynarki 1912-1945 cz. I i II (1999-2000, wspólnie z Tadeuszem Januszewskim), 
Samolot myśliwski Nakajima Ki-84 Hayate (2005), 
Samolot myśliwski Mitsubishi A6M2 Reisen (2006).

 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter