Władza lotnicza w Polsce

 


Jerzy Liwiński


 

 

 

Władza lotnicza w Polsce

 

 

 

Ściśle związane z polskim lotnictwem cywilnym jest funkcjonowanie władzy lotniczej. Jej zakres działania obejmuje szeroką problematykę: transportu powietrznego, infrastruktury lotniskowej, techniki i eksploatacji sprzętu, ruchu lotniczego, bezpieczeństwa lotów oraz różnego rodzaju uwarunkowań związanych z pracą i szkoleniem personelu. 

 W ciągu 90. lat funkcjonowania organa władzy lotniczej podlegały wielokrotnym przekształceniom, stosownie do rozwoju lotnictwa cywilnego, postępu techniki i zmian organizacyjnych w kraju. W początkowych latach polskiej państwowości ciążył na niej obowiązek przystosowania lotnictwa do standardów międzynarodowych, co wymagało od podstaw normowania wszystkich jego dziedzin i reprezentacji na arenie międzynarodowej. Później pełniła funkcję państwowego nadzoru lotniczego,zwłaszcza ekonomicznego nad podległymi przedsiębiorstwami. W ostatnich latach działalność władzy skupiła się przede wszystkim na wydawaniu i wdrażaniu czynności kontrolnych, wynikających z członkostwa w organizacjach lotniczych: europejskich (JAA i EASA) i światowych (ICAO). Władza lotnicza jako administracja państwowa funkcjonowała w różnych strukturach. Pierwszym jej przedstawicielem był referent z Wydziału Kolejek Wąskotorowych i Miejskich Ministerstwa Kolei Żelaznych, który sprawy lotnicze załatwiał wraz z innymi, będącymi w zakresie jego działania. Obecnie rolę tę pełni funkcjonujący na odpowiednio wysokim szczeblu zarządzania – Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 11/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter