Walki o Krym. Przełamanie frontu na lewym skrzydle obrony.Część 4

Walki o Krym. Przełamanie frontu na lewym skrzydle obrony.Część 4

Krzysztof Cieślak

 

 

Przełamanie znacznej części pierwszej linii obrony pod Iszuniem umożliwiło stronie niemieckiej systematyczne choć powolne pokonywanie kolejnych pozycji obronnych przeciwnika. Armia Czerwona w dalszym ciągu nie była organizacyjnie zdolna do stawiania bardziej skutecznego oporu, chociaż już wcześniej na Krymie znalazła się większość garnizonu broniącego Odessy, ewakuowanego z większością ciężkiego uzbrojenia. Zwłoka, a właściwie brak przerzucenia tych sił na przesmyk miała poważny wpływ na przebieg wydarzeń. Być może dlatego Niemcom pokonanie obrony zajęło zaledwie dwa dni.

Dokładne ustalenie realnego przebiegu działań na froncie jest bardzo trudne, większość źródłowych materiałów sowieckich zawiera bowiem mało lub wręcz niewiarygodne informacje. Pozostają jedynie nieliczne dokumenty lub dane opublikowane przez stronę niemiecką. Wiadomo, że 20 października front był już przerwany na lewym, czyli zachodnim skrzydle obrony. Z kolei na prawym skrzydle obrona została utrzymana. Kiedy niemiecki LIV KA szykował się do dalszych działań po drugiej stronie frontu dowództwo 51. Armii starało się zorientować w ogólnej sytuacji. Sytuację komplikował udany nalot niemieckich bombowców przeprowadzony rano 20 października na stanowisko dowodzenia 157. DS. Zginęli przy tym komisarz dywizji A.W. Romanow, dowódca 716. ps płk D.J. Sockow, naczelnik wydziału politycznego pułku M.I. Rybanow oraz część naczelników służb i oficerowie sztabu. Ranni zostali dowódca dywizji D.I. Tomiłow i naczelnik artylerii A.W. Wasiliew. Nowym dowódcą dywizji został dotychczasowy dowódca 384. ps płk S.I. Aksienow, komisarzem zaś dotychczasowy komisarz 633. ps P.P. Karasiew. Naczelnikiem dywizyjnej artylerii został dowódca 422. pułku artylerii haubic (pah) płk A.W. Kirsanow. Zmiany personalne zostały przeprowadzone między 19 a 22 października, przypuszczalnie rozkazem nr 017 wydanym przez dowództwo 51. Armii. Treść tego rozkazu nie zachowała się, ale kolejny rozkaz nr 018 uwzględniał już zmiany personalne, których nie było jeszcze w rozkazie nr 016. Przypuszczalnie realna sytuacja na froncie została poznana przez sztab tej armii dopiero wieczorem 21 października.

Pełna wersja artykułu w magazynie TW Historia 2/2023

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter