Trauma znaczy ból

 


Zbigniew Gwóźdź


 

 

 

Trauma znaczy ból
 
Rosyjska „broń obywatelska” kalibru 15,3 mm


 

Fala przestępczości zalewająca Rosję po rozpadzie Związku Radzieckiego zmusiła władze do nowego spojrzenia na zagadnienie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Dotychczasowe kagańcowe prawo odnośnie dostępu osób cywilnych do posiadania prywatnej broni palnej zostało znacznie złagodzone – ale próba rozwiązania tego problemu za pomocą ułatwień w dostępie do broni gazowej nie przyniosła spodziewanych rezultatów.
 
 
 

 
W praktyce broń ta okazała się mało efektywna, a jej właściciele poszukując skutecznych środków obrony często przystosowywali ją do strzelania różnymi elementami rażącymi. Uzmysłowiło to decydentom, że nie tędy droga. Dlatego w 1995 roku Komitet do Spraw Nauki i Przemysłu rosyjskiego MSW stworzył specjalny zespół, prowadzący prace nad programem tzw. grażdanskogo orużija (broni obywatelskiej) przeznaczonego do samoobrony. w jego skład wchodzili specjaliści techniczni różnych ministerstw i przemysłu obronnego oraz przedstawiciele resortów siłowych. W myśl założeń autorów programu, broń ta powinna być zdolna do zapewnienia skutecznej obrony przez użycie pocisku z jednej strony o zdolności rażenia wystarczającej dla odparcia napadu, ale z drugiej powodującego stosunkowo niski poziom obrażeń niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Psychologowie podkreślali, że świadomość „nieletalności” tej broni pomoże w samoobronie, gdyż człowiek podejmując decyzję o obronie nie będzie musiał przełamywać bariery podjęcia decyzji o użyciu broni. Pozbawiony obaw o zabicie przeciwnika zareaguje szybciej, zwiększając szanse na wyjście z niebezpiecznej sytuacji obronną ręką. Wprowadzenie tego typu broni z możliwością szerokiego nabywania przez obywateli wymagało wypracowania kompromisu między prawem obywatela do obrony życia i mienia, a prawem społeczeństwa do ograniczenia przestępstw z wykorzystaniem broni palnej – także tej obywatelskiej. MSW dopuszczało jej wprowadzenie jedynie pod warunkiem daleko posuniętej odporności na przeróbkę do miotania pocisków z klasycznej amunicji o znacznej sile rażenia, która pozwoliłaby wykorzystać ją w celach kryminalnych. Drogą do osiągnięcia tego celu stało się odwrócenie zasady działania klasycznej broni palnej, której pociski miotane są z lufy – tu elementem zastępującym lufę miała się stać łuska stworzonego od podstaw naboju kalibru z założenia większego niż jakakolwiek dostępna na rynku amunicja do broni krótkiej, by uniemożliwić przeróbkę. w czasie dyskusji postulowano także, by zwiększyć uniwersalność zastosowania broni obywatelskiej przez wprowadzenie nabojów różnego przeznaczenia: zarówno o działaniu psychofizycznym (hukowo- błyskowe, traumatyczne, gazowe) do odstraszenia i czasowego obezwładnienia napastnika, jak i amunicji alarmowo-sygnalizacyjnej, umożliwiającej przekazywanie sygnałów ratunkowych w lesie, górach czy na morzu.

 
 
Pełna wersja artykułu w magazynie Strzał 9/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter