Transporter opancerzony Lazar

 


Miroslav Gyűrösi


 

 


Transporter opancerzony Lazar

 

 

Przemysł obronny byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii miał znaczne osiągnięcia w wielu dziedzinach i przejawiał wysoką aktywność na rynkach zagranicznych, także jego  ideowy następca – przemysł Serbii – jest i dziś w stanie wzbudzać podziw innowacyjnymi rozwiązaniami oraz  niekonwencjonalnym podejściem do wielu zagadnień. Przykładem tego może być także nowy kołowy transporter  opancerzony Lazar.
 
 

 


Serbia także dziś kieruje wiele wysiłku by choćby częściowo wrócić ze swym sprzętem specjalnym i technologiami obronnymi na dawne rynki zbytu zbrojeniówki SFRJ. Przemysł obronny nieistniejącej Jugosławii odnosił znaczne sukcesy w państwach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji, jego istotnym kontrahentem był także Irak. Również dziś Serbia wiąże duże nadzieje z eksportem uzbrojenia i sprzętu wojskowego do tego kraju. Ma już tam zresztą pewne sukcesy, czego przykładem może być zawarcie w ciągu ubiegłych kilkunastu miesięcy kontraktów o wartości ok. 235 mln USD na dostawę broni strzeleckiej, lekkiej broni przeciwpancernej oraz amunicji, a także samolotów szkolnych o napędzie tłokowym. Iracki rząd, wśród innych programów zakupów nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla swych sił zbrojnych oraz formacji policyjnych, planuje pozyskać także kilkaset kołowych transporterów  opancerzonych. Właśnie z tym programem Serbowie wiążą znaczne nadzieje.

Kluczową rolę w serbskim przemyśle zbrojeniowym odgrywa państwowa firma specjalizująca się w obrocie sprzętem specjalnym Jugoimport S.D.P.R. Od innych podobnych firm z Europy Środkowej i Wschodniej wyróżnia ją to, że w bardzo szerokim zakresie uczestniczy w wielu programach obronnych od fazy rozwoju aż do produkcji, a co najważniejsze – partycypuje w ich finansowaniu. Właśnie w tej firmie powstał pierwszy pojazd opancerzony skonstruowany w Serbii po rozpadzie SFRJ, a którego nazwa – nawiązująca do księcia Lazara – jest niezwykle symboliczna z punktu widzenia obecnej sytuacji politycznej w tym kraju. Książę Lazar (Łazarz) Hrebljanovič jest bardzo ważną postacia w serbskiej historii. Odznaczył się on wielkim bohaterstwem podczas feralnej bitwy z Turkami na Kosowym Polu 15  czerwca 1389 r., w której dowodził głównymi siłami Serbów. Książę dostał się do niewoli i został ścięty, a sama bitwa zapoczątkowała upadek państwa serbskiego, przypieczętowany w 1459 r. całkowitym opanowaniem Bałkanów przez Turków.

Impulsem do rozpoczęcia projektowania nowego transportera opancerzonego dla Sił Zbrojnych Republiki Serbii stało się studium taktyczne „Uzbrojenie Sił Zbrojnych Republiki Serbii w kołowe transportery opancerzone“ (Opremanje Vojske Srbije oklopnim vozilima točkašima), opracowane przez Zarząd Planowania i Rozwoju Sztabu Generalnego SZ RS w październiku 2007 r. W studium tym zawarta została szczegółowa analiza wszystkich istotnych czynników związanych z pozyskaniem kołowych transporterów opancerzonych, w tym przemawiających za jego zakupem za granicą lub podjęciem własnego programu  rozwojowego. Duży nacisk w tych analizach położono na kryterium koszt-efekt, co głównie skłoniło decydentów do podjęcia decyzji opracowania pojazdu w oparciu o własne zaplecze rozwojowe i produkcyjne.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 5/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter