Światowy Dzień Hydrografii

Światowy Dzień Hydrografii

Henryk Nitner

 

Międzynarodowa społeczność hydrograficzna obchodzi swoje święto każdego roku 21 czerwca. Jest tak od 2006 roku.

Rok wcześniej, 29 listopada, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Rezolucję A/60/30 (Oceans and Law of the Sea), która między innymi zaakceptowała prośbę Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO – International Hydrographic Organization), aby 21 czerwca każdego roku (w kolejną rocznicę powołania w 1921 roku pierwszej organizacji międzynarodowej skupiającej krajowe służby hydrograficzne) obchodzić Światowy Dzień Hydrografii (WHD – World Hydrography Day).

Celem jest upowszechnianie oraz spopularyzowanie w społeczeństwach działalności hydrografów oraz uświadamianie znaczenia pracy służb hydrograficznych, a także współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W rezolucji ONZ zachęca i wzywa wszystkie państwa do szerokiej współpracy w ramach IHO, dla poprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej na całym świecie, szczególnie zaś na najbardziej wykorzystywanych trasach żeglugowych, w portach morskich oraz na akwenach chronionych i szczególnie wrażliwych. Takie wsparcie narodowego wysiłku w zakresie prawidłowego funkcjonowania służb hydrograficznych wynika z wielokrotnie wyrażanej przez ONZ troski o zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na morzach i oceanach świata oraz równomiernego rozwoju ekonomicznego gospodarki światowej. Tę globalną politykę ONZ, w sposób praktyczny wdrażają różnorodne organizacje międzynarodowe i instytucje, wśród których najważniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa działalności ludzkiej na morzu odgrywa Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). W obszarze hydrografii morskiej te zalecenia i wymagania stara się wdrażać, propagować i wspierać Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna – „macierzysta” organizacja krajowych służb hydrograficznych z ponad 80 państw świata.

Od momentu ustanowienia przez ONZ Światowego Dnia Hydrografii, IHO zachęca państwa członkowskie do organizowania własnych, krajowych obchodów, realizujących cel główny, to jest zapoznawanie społeczeństwa z istotą działania służb hydrograficznych i ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki morskiej każdego państwa.

Zgodnie z decyzją IHO, obchody WHD mają odbywać się pod określonym, każdego roku innym, tematem głównym, pozwalającym szczególnie uwypuklić znaczenie określonej dziedziny działalności hydrograficznej. Pierwsze obchody Światowego Dnia Hydrografii, w 2006 roku, odbywały się pod hasłem – 85 lat działalności IHO na rzecz bezpieczeństwa światowej żeglugi morskiej. Miały na celu przedstawienie dotychczasowego dorobku tej Organizacji oraz jej roli w dalszym rozwijaniu standardów hydrograficznych i koordynacji działań krajowych służb hydrograficznych dla ciągłej poprawy i utrzymania bezpieczeństwa działalności ludzkiej na morzu.

Polska, jako jedno z kilkunastu państw, podjęła inicjatywę krajowych obchodów Światowego Dnia Hydrografii od samego początku, to jest od 2006 roku. Głównym organizatorem i koordynatorem naszych krajowych obchodów WHD jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, jako instytucja reprezentująca Polskę w IHO od 1926 roku, pełniąca rolę Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej. Od początku też obchody te organizowane były przy aktywnym współudziale administracji morskiej oraz uczelni morskich, a także firm i instytucji powiązanych z działalnością hydrograficzną, chociaż zakres i charakter tych obchodów, a nawet miejsce ich organizowania, w poszczególnych latach nieco się różniły.

Pierwsze krajowe obchody WHD, 21 czerwca 2006 roku, zostały zorganizowane w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przy udziale także administracji morskiej oraz firm i przedsiębiorstw sektora związanego z działalnością hydrograficzna. Program obchodów obejmował sesję konferencyjną w AMW, podczas której przedstawiono aspekty historyczne i współczesne funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej oraz służby hydrograficznej w Polsce.

Podczas pierwszych w Polsce obchodów WHD odbył się też Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Hydrografów Morskich. Było to historycznie chyba pierwsze krajowe spotkanie wszystkich generacji hydrografów morskich, wojskowych i cywilnych, ze służb państwowych i firm komercyjnych, a także przedstawicieli środowisk zainteresowanych i współpracujących ze służbami i instytucjami hydrograficznymi. Była to okazja do „odtworzenia” dawnych kontaktów, wspomnień historycznych, wymiany doświadczeń i pokazania aktualnych kierunków rozwoju oraz coraz to nowych i szerszych obszarów wykorzystywania efektów pracy hydrografa i kartografa morskiego.

Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 5-6/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter