Trójczęstotliwościowa stacja hydrolokacyjna SHL-101/T

 


Tomasz Grotnik


 

 


Trójczęstotliwościowa stacja hydrolokacyjna

 

SHL-101/T

 

 

W oczekiwaniu na pierwszy polski niszczyciel min z prawdziwego zdarzenia,  prowadzone są prace nad wyposażeniem specjalnym i uzbrojeniem dla tej  jednostki. Jego zasadniczą częścią będzie stacja hydrolokacyjna przeznaczona  do poszukiwania i klasyfikacji min. Urządzenie to już powstało - za jego  opracowanie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni  otrzymał, w trakcie ubiegłorocznych targów Balt-Military-Expo, nagrodę Grand  Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego.

 
 
 

Marynarka Wojenna priorytetowo traktuje zagadnienia związane z walką minową,  niezależnie od rozwoju i zmian zagrożeń na morzu. Problemy narastające wokół  działań związanych z wykrywaniem, lokalizacją oraz klasyfikacją  niebezpiecznych obiektów zalegających na dnie, charakteryzujących się do tego  obniżoną „siłą celu”, zmuszają do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań  technicznych dających przewagę nad tego rodzaju zagrożeniem. Przeszło  ćwierćwiecze doświadczenia, jakie ma za sobą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  Centrum Techniki Morskiej S.A. w  zakresie projektowania systemów  hydrolokacyjnych dla MW, pozwoliło na opracowanie nowoczesnej podkilowej,  szerokopasmowej, trójczęstotliwościowej stacji hydrolokacyjnej wysokiej  rozdzielczości typu SHL- 101/T. Urządzenie zapewnia wykrywanie, lokalizację i  klasyfikację nowoczesnych min morskich oraz innych obiektów podwodnych  leżących na dnie lub zawieszonych w toni wodnej, szczególnie w trudnych  warunkach hydrometeorologicznych występujących w obszarze Bałtyku  Południowego.

Kryptonim Skowron
Badania naukowe i prace rozwojowe nad stacją hydrolokacyjną zdolną   przeciwdziałać współczesnym, a także perspektywicznym niebezpieczeństwom ze  strony min morskich zainicjowano w 2000 r. Rok później rozpoczął się program  budowy sonaru SHL-101/T. Jego przyspieszenie było możliwe dzięki podpisaniu  porozumienia pomiędzy OBR CTM, Komitetem Badań Naukowych oraz MON, co stało  się w maju 2002 r. Projekt otrzymał jawny kryptonim Skowron. Aby zapewnić  najwyższą jakość wyrobu podczas prac projektowo-konstrukcyjnych, OBR CTM  nawiązał ścisłą współpracę z wieloma polskimi ośrodkami projektowymi i  naukowymi, w tym OBRUM z Gliwic, Stocznią Marynarki Wojennej, firmą Microtech  International Ltd. z Wrocławia, firmą Kontron z Warszawy. Jednakże główne  zespoły stacji SHL-101/T oraz algorytmy jej działania, a także oprogramowanie powstały w OBR CTM. Po kilku latach badań i prób, w których   wykorzystano m.in. zaplecze badawcze Ośrodka Badań Modelowych Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku, zakończono pomyślnie próby podzespołów urządzenia i na początku 2006 r. system był już na tyle dojrzały, że podjęto decyzję o jego  instalacji na okręcie. Wybór padł na ostatni z długiej serii małomagnetycznych  trałowców bazowych – ORP Wdzydze (646) projektu 207M. Adaptację wykonała  Stocznia Marynarki Wojennej, usuwając stację hydrolokacyjną SHL-100 wraz z towarzyszącymi jej podzespołami. Dotychczasowy opływnik podkilowy, opuszczany  spod kadłuba, również nie był już potrzebny – zespół mechaniczny Skowrona  wykorzystuje konstrukcję typową dla podobnych rozwiązań stosowanych na  świecie, w których wysuwana antena nie jest chroniona.


Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 3/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter