Specjaliści z CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ w EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

Specjaliści z CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ w EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli miało miejsce spotkanie robocze, organizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH) poświęconego rozwojowi technologii morskich. W spotkaniu udział wzięli specjaliści z polskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Dyrektoriat ds. Badań i Technologii jest wyodrębnionym organem w strukturze EDA, powołanym do nawiązywania współpracy państw członkowskich, w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów naukowo-badawczych, których celem jest rozwój technologii obronnych. Specjaliści z CTM uczestniczą w panelu poświęconym rozwojowi technologii morskich. Obejmuje on zagadnienia dotyczące platform nawodnych i podwodnych, systemów uzbrojenia morskiego, systemów przeciwdziałania zagrożeniom, symulatorów oraz systemów szkoleniowych dla załóg okrętowych itd.

W trakcie dwudniowego spotkania w siedzibie EDA omówiono m. in. aktualny stan badań oraz projekty związane z rozwojem technologii morskich. Centrum Techniki Morskiej uczestniczy w projektach dotyczących bezzałogowych platform morskich.

Pierwszy z projektów - Buried Mines (BURMIN) ukierunkowany jest na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania. CTM w ramach międzynarodowego konsorcjum odpowiada między innymi za podwodny, stabilizowany dynamicznie, sensoryczny system wykrywania min. System ten był testowany w końcu ubiegłego roku.

Drugi z nich to kontynuacja projektu „Modular Lightweight Minesweeping” (MLM) realizowanego również w ramach programu UMS. CTM opracował demonstrator technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, przeznaczonego do neutralizacji wielokanałowych, niekontaktowych min morskich. Przyszły projekt będzie miał na celu dalszy rozwój trału, opracowanie jego nowej wersji, o zmiennej głębokości holowania, pracującej od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, która daje większe możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min.

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter