Ślązak coraz bliżej wyjścia w morze

Ślązak coraz bliżej wyjścia w morze

Tomasz Dmitruk

 

O historii i przebiegu prac dotyczących budowy okrętu patrolowego Ślązak pisaliśmy obszernie 15 miesięcy temu w numerze 3/16 naszego miesięcznika. Od tego czasu, pomimo problemów związanych z rozpoczętym procesem sprzedaży gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej (SMW), na okręcie wykonano wiele istotnych prac, które już za kilka miesięcy powinny pozwolić na rozpoczęcie prób na uwięzi oraz jeszcze w tym roku prób morskich. O ile nie pojawią się kolejne poważne problemy, końca epopei związanej z prowadzoną od 2001 roku budową Ślązaka można spodziewać się w lipcu 2018 roku.

Długa historia

Umowę numer 1/BO/2001 na budowę okrętu patrolowego Ślązak (początkowo planowanego jako prototyp korwety wielozadaniowej projektu 621 kryptonim Gawron-II M) podpisano w dniu 27 listopada 2001 roku. Stępkę położono dzień później. Realne prace rozpoczęto jednak w 2003 roku, a ich przyśpieszenie nastąpiło dopiero w 2005 roku, po uruchomieniu przez stocznię specjalistycznej linii technologicznej do spawania cienkich blach. Budowę kadłuba Ślązaka (jeszcze bez nadbudówki) udało się zakończyć w 2009 roku. We wrześniu tego samego roku przeprowadzono pierwsze wodowanie techniczne. Pod koniec 2009 roku ówczesny minister ON Bogdan Klich podjął decyzję o ograniczeniu finansowania projektu, co znacząco spowolniło dalsze prace, choć ich całkowicie nie wstrzymano. Do końca 2011 roku powstała nadbudówka (bez masztów nie dających się zamontować w hali stoczniowej). Okręt posiadał także wstępnie zainstalowaną linię wałów, choć jeszcze bez śrub. Zainstalowano także większość urządzeń bez Zintegrowanego Systemu Walki (ZSW). W dniu 24 lutego 2012 roku po spotkaniu z szefem MON Tomaszem Siemoniakiem, premier Donald Tusk poinformował dziennikarzy, że w ramach racjonalizacji wydatków resortu obrony narodowej minister obrony podjął decyzję o zaniechaniu dalszej realizacji programu pozyskania korwety projektu Gawron. Po ponad roku analiz dotyczących przyszłości gotowego kadłuba Ślązaka, minister Siemoniak zadecydował, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie dokończenie budowy okrętu jako jednostki patrolowej. W dniu 23 września 2013 roku w porcie wojennym w Gdyni, syndyk SMW S.A. pani Magdalena Smółka oraz ówczesny zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia (IU) Jan Woźniak podpisali aneks nr 15/2013 do umowy nr 1/BO/2001 z 2001 roku, precyzujący kwestię dokończenia budowy jednostki i zmiany jej przeznaczenia z korwety wielozadaniowej na „okręt patrolowy w wersji podstawowej typu Ślązak”. W dniu 12 grudniu 2013 roku doszło do podpisania dwóch dodatkowych kontraktów na dostawę i instalację ZSW. Pierwsza umowa została zawarta z holenderską firmą Thales Nederland. Dotyczyła ona dostawy Modułowego Systemu Walki firmy Thales, w tym sprzętu i oprogramowania oraz ich integracji z podsystemami zewnętrznymi już zainstalowanymi, a także tymi, które miały zostać jeszcze zainstalowane na okręcie. Drugą umowę podpisano z gdyńską spółką Enamor, która zobowiązała się dostarczyć i zainstalować Zintegrowany System Nawigacji wraz z sonarem Vanguard oraz Zintegrowany System Łączności wraz z urządzeniami kryptograficznymi do elementów ZSW oraz urządzeń łączności. W dniu 2 lipca 2015 roku odbyła się ceremonia wodowania i chrztu okrętu. Budowa jednostki zgodnie z aneksem nr 15/2013 miała zakończyć się do dnia 30 listopada 2016 roku. Niestety, z różnych powodów (o których pisaliśmy w NTW z marca 2016 roku) jest ona opóźniona.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 6/2017

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter