Scipio 8x8 – polsko-słowacki wóz bojowy dla Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej

Scipio 8x8 – polsko-słowacki wóz bojowy dla Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej

Andrzej Kiński

 

W dniu 3 lipca br.szefowie rządów Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz i Republiki Słowackiej Robert Fico, w obecności ministrów obrony obu państw Tomasza Siemoniaka i Martin Glváča, podpisali w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy oboma krajami w zakresie dwóch projektów dotyczących uzbrojenia. Jeden z nich związany jest z produkcją na potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej kołowych bojowych wozów piechoty Scipio 8x8, będących połączeniem podwozia polskiego Rosomaka i słowackiej wieży TURRA-30. 

Drugi projekt dotyczy przeprowadzania remontów generalnych polskich 152 mm haubicoarmat samobieżnych vz. 77 DANA w słowackich zakładach ZŤS Špeciál w Dubnicy nad Váhom, należących do DMD Group, a.s. Nie można jednak wykluczyć jego rozszerzenia także na inne wozy bojowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które powstały w fabrykach położonych na terenie obecnej Słowacji.

Potrzebujemy modernizować sprzęt w siłach zbrojnych. Mamy różne możliwości, ale myślę, że włączenie do tego procesu słowackiego przemysłu zbrojeniowego jest najlepszym z możliwych rozwiązań – stwierdził premier Fico podczas konferencji prasowej w Siemianowicach Śląskich. Z kolei minister Glváč poinformował: Analizowaliśmy wiele możliwości [pozyskania transporterów], ale w relacji kosztów, jakości i udziału własnego przemysłu obronnego w przedsięwzięciu, nasi eksperci wskazali, że [współpraca z Polską] jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Ponad 70% techniki naszych wojsk lądowych przekroczyło już swój resurs i musieliśmy ten problem pilnie rozwiązać. Dla słowackiego ministra obrony ważnym aspektem zawartego porozumienia jest także to, że realizowane będzie nie tylko w ramach Unii Europejskiej i NATO, ale i dotyczyć będzie współpracy z sąsiadem, z którym od lat kontakty polityczne i gospodarcze odbywają się na forum Grupy Wyszehradzkiej (V-4).

Podpisanie listu intencyjnego to dopiero początek drogi, która ma doprowadzić do wprowadzenia Scipio 8x8 do uzbrojenia co najmniej dwóch batalionów zmechanizowanych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Poprzedzić je muszą negocjacje kontraktowe podmiotów z Polski i Słowacji z bratysławskim Ministerstwem Obrony. Zespoły negocjacyjne miały rozpocząć prace w dniu 13 lipca.  Jeśli umowa zostałaby zawarta odpowiednio wcześnie, pierwsze pojazdy wyprodukowane w Siemianowicach Śląskich mogłyby zostać dostarczone słowackim partnerom, w celu doposażenia i integracji z wieżami, jeszcze w bieżącym roku. Pierwsza faza projektu ma objąć pozyskanie 31 wozów Scipio 8x8 w ciągu trzech lat (2015-2017), co pozwoliłoby na przezbrojenie jednego batalionu. W kolejnych latach miałby zostać zakupiony sprzęt dla kolejnego, a łączne zapotrzebowanie Słowacji na kołowe wozy bojowe w układzie 8x8 i pojazdy na ich bazie ocenia się na od 66 do 100 egzemplarzy. Scipio 8x8 w pierwszej kolejności zastąpią przestarzałe gąsienicowe bojowe wozy piechoty BMP-1 i najstarsze, nie poddane dotąd modernizacji BMP-2. Nie staną się bynajmniej, jak podają to niektóre media, następcami kołowych transporterów OT-64 SKOT, które z SZ RS zostały definitywnie wycofane już przed kilkoma laty.

Pełna wersja artykułu w magazynie  NTW 8/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter