Roboty do rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom CBRN Instytutu PIAP dla Państwowej Straży Pożarnej.

Roboty do rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom CBRN Instytutu PIAP  dla Państwowej Straży Pożarnej.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w konsorcjum z firmą Zeszuta Sp. z o.o. zrealizował dostawę 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego PSP w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Każdy z dostarczonych zestawów składa się m.in. z: ciężkiego robota rozpoznania chemicznego (robot mobilny IBIS®) z zestawem akcesoriów CBRN, wielofunkcyjnym urządzeniem PIAP MULTISTRIKER®, pojemników do transportu materiałów promieniotwórczych, przenośnego urządzenia RTG i pojazdu typu pick-up.

 

To pierwsze w Państwowej Straży Pożarnej ciężkie roboty, specjalnie dostosowane do prowadzenia działań rozpoznawczych i przeciwdziałania zagrożeniom CBRN (chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym).

Roboty wesprą grupy PSP w realizacji działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia.

Sześciokołowa platforma mobilna robota IBIS® z niezależnym napędem na każde z kół wyposażona jest w zestaw akcesoriów CBRN, umożliwiający:

- pozyskiwanie materiału do analizy laboratoryjnej poprzez dokonywanie wymazów środowiskowych na powierzchniach obiektów,

- pobieranie próbek podłoża, 

- wykrywanie i pomiar promieniowania α, β, γ oraz x,

- pozyskiwanie cząsteczek chemicznych z powietrza i cieczy do dalszej analizy laboratoryjnej,

- pobieranie i magazynowanie próbek cieczy,

- wyświetlanie wyników pomiarów skażeń na mapie terenu.

 

Odpowiadające tym wymogom akcesoria CBRN wyprodukowane w PIAP to:

  • Wymazówka środowiskowa do pozyskiwania materiałów do analizy laboratoryjnej poprzez dokonanie wymazu na powierzchni obiektów na których mogły nagromadzić się nieznane substancje,
  • Próbnik podłoża służący do pobierania próbek skażonego podłoża (ziemia, piasek, lód, itp) zabezpieczony przed kontaminacją robota,
  • R-Sensor (EKO-C) umożliwiający wykrywanie i pomiar promieniowania.
    Możliwe jest sterowanie radiometrem i wyświetlanie wyników poprzez konsolę akcesoriów,
  • Adsorber SPME służący do akwizycji cząsteczek chemicznych z powietrza i cieczy,
  • Modułowy próbniki cieczy do pobierania magazynowania próbek płynów za pomocą kilku rodzajów końcówek pobierających,
  • Konsola akcesoriów w postaci militarnego tabletu wyposażonego w moduł komunikacji do bezprzewodowego sterowania akcesoriami CBRN oraz wyświetlania wyników z czujników środowiskowych,
  • Moduł GPS umożliwiający zobrazowanie miejsca pobranych danych na konsoli akcesoriów.

Urządzeniem dostarczonym przez PIAP w tym postępowaniu jest również wielofunkcyjny zestaw PIAP MULTISTRIKER®. Może on być wykorzystywany do wybijania szyb, dziur powierzchniach, rozbijania zawiasów, przecinania prętów, kabli, kłódek, odcinania łańcuchów. Energia urządzenia jest wyzwalana za pomocą dedykowanego pilota. Akcesorium montowane jest na robocie lub działa samodzielnie na niezależnym statywie.

W dniach 24-26 kwietnia będzie można zobaczyć pokaz nowego robota IBIS® Państwowej Straży Pożarnej wraz z dedykowanymi akcesoriami CBRN na Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 w Poznaniu.

 

tekst i foto: PIAP

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter