Rheinmetall Defence HEL Weapon Firing Campaign 2013


Miroslav Gyűrösi


 

 

 

 

Rheinmetall Defence HEL

 

 

Weapon Firing Campaign 2013

 

 

 

Prace nad demonstratorami technologii systemów uzbrojenia wykorzystujących lasery dużej mocy w drugiej dekadzie XXI wieku są już realnością i prowadzi je równolegle kilkanaście podmiotów w kilku krajach. Choć dla niektórych może się to wydawać fantastyką naukową, moment wprowadzenia do uzbrojenia pierwszych w pełni użytkowych egzemplarzy broni tego typu zbliża się milowymi krokami.

 

 

Oczywiście, próby skonstruowania takiej broni podjęto już wiele lat temu, jeszcze w czasach zimnej wojny, ale dopiero opracowanie półprzewodnikowych laserów włóknowych sprawiło, że realizacja tej idei stała się dostępna teraz bardziej niż kiedykolwiek dotąd zarówno pod względem kosztów, jak też zapotrzebowania energetycznego. Z drugiej strony nie można zapomnieć, że jak na razie chodzi o wypromieniowaną moc rzędu kilowatów, czy najwyżej dziesiątków kilowatów. Prawdą jest jednak, że celem przyświecającym konstruktorom pracującym nad laserami dużej mocy do celów wojskowych nie jest dziś tylko przyrost mocy, ale – i to nawet w większym stopniu – opanowanie technologii, a także wypracowanie i przetestowanie procedur użycia, w tym także zasad bezpieczeństwa i taktyki. Jednym (aczkolwiek nie jedynym) z podmiotów przemysłowych, które najbardziej intensywnie zajmują się tym kierunkiem rozwoju techniki wojskowej w Republice Federalnej Niemiec, jest koncern Rheinmetall Defence. Za prace te odpowiedzialna jest grupa produktowa Rheinmetall Waffe und Munnition (RWM), a ich zasadniczą część prowadzi się na terytorium Szwajcarii, a dokładniej w centrum badawczym EZO (Erprobungszentrum Ochsenboden) w Ochsenboden, tamtejszy oddział RWM (RWM Schweiz AG).

Właśnie na terenie EZO, koncern Rheinmetall Defence zorganizował w dniach 23–24 października br. największą jak dotąd prezentację dla grona specjalistów, w tym także przedstawicieli mediów, efektów swych prac nad zastosowaniem laserów dużej mocy HEL (High Energy Laser) w systemach uzbrojenia – Rheinmetall Defence HEL Weapon Firing Campaign 2013. Jej celem była nie tylko prezentacja takich systemów w działaniu, ale także pokazanie w jakich kierunkach zmierzać będą dalsze prace w najbliższym czasie.

Pierwszy dzień służył zapoznaniu zaproszonych gości z aktualnie realizowanymi programami badawczo-rozwojowymi laserowych systemów uzbrojenia, a także z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas obserwacji ich poligonowej demonstracji, przewidzianej na dzień następny. W czwartek 24 października gości przetransportowano na teren poligonu EZO w Ochsenboden, znajdującego się w malowniczej górskiej dolinie. Pokazy podzielono na dwie fazy. W pierwszej zaprezentowano zastosowanie urządzeń laserowych w różnorodnych scenariuszach zastosowania bojowego: C-RAMM (Counter Rocket, Artillery, Mortar, Missile – zwalczanie rakiet niekierowanych i kierowanych, granatów artyleryjskich i pocisków moździerzowych), UXO/C-IED (niszczenie niewybuchów i improwizowanych urządzeń wybuchowych), czy w innych sytuacjach mogących wydarzyć się podczas konfliktów asymetrycznych. Przedmiotem drugiej był pokaz zwalczania celu powietrznego. W pokazie specjaliści Rheinmetall Defence wykorzystali demonstratory technologii systemów uzbrojenia z laserami HEL w odmianach mobilnych i stacjonarnych.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 12/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter