Ręczne granatniki przeciwpancerne - kierunki rozwoju

Ręczne granatniki przeciwpancerne - kierunki rozwoju

Robert Ciechanowski

Od czasów II wojny światowej ręczna broń przeciwpancerna jest ważnym elementem uzbrojenia pododdziałów piechoty. W walce z wozami bojowymi przeciwnika pełni głównie rolę defensywną, choć faktycznie granatniki przeciwpancerne wykorzystywane są jako uniwersalne środki artyleryjskie. Aktualnie Wojsko Polskie dysponuje jedynie przestarzałymi typami tego typu uzbrojenia, bardzo już odstającymi od najnowszych, dostępnych modeli. konstrukcje europejskie.

 

Typologia

Współczesne ręczne granatniki przeciwpancerne, obok przeciwpancernych pocisków kierowanych, są podstawową bronią pododdziałów piechoty do zwalczania celów opancerzonych i – coraz częściej – nieopancerzonych, ogniem bezpośrednim na odległościach od kilkunastu do kilkuset metrów. Z punktu widzenia taktyki jednostek wojsk lądowych stanowią one podstawowy środek do zwalczania wozów bojowych i wsparcia ogniowego pododdziałów piechoty najniższego szczebla. Z kolei z uwagi na konstrukcję oraz walory eksploatacyjne można podzielić je na: jednorazowego użytku i wielokrotnego użytku, wyodrębnia się również grupę o konstrukcji hybrydowej. W granatnikach wielokrotnego użytku po oddaniu strzału możliwe jest ponowne załadowanie wyrzutni rurowej broni nowym nabojem i prowadzenie ognia. Konstrukcje hybrydowe charakteryzują się, co do zasady, podziałem konstrukcji na element celowniczo-odpalający wielokrotnego użytku oraz jednorazową wyrzutnię (lub jej część) z pociskiem. Trzecia grupa, granatniki jednorazowego użytku, służą do oddania tylko jednego strzału, mają stosunkowo prostą konstrukcję mechanizmu odpalającego połączonego na stałe z wyrzutnią rurową.

Ciężkie granatniki wielokrotnego użytku (hybrydowe) należą do rodziny broni zespołowych, ponieważ są obsługiwane przez co najmniej dwóch żołnierzy i występują etatowo najczęściej na szczeblu drużyny piechoty. Z kolei lekkie granatniki jednorazowe są najczęściej bronią nieetatową, przydzielaną pododdziałowi w zależności od zadania lub sytuacji bojowej.

Jeśli chodzi o zasadę działania wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje granatników przeciwpancernych: rakietowe, bezodrzutowe i rakietowo-bezodrzutowe.

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 12/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter