Przetarg na projektowanie i rozwój pojazdu minowania narzutowego Baobab-K

Przetarg na projektowanie i rozwój pojazdu minowania narzutowego Baobab-K

Inspektorat Uzbrojenia MON w dniu 9 maja br. opublikował zaproszenie do udziału w postępo­wa­niu przetargowym dotyczącym wyboru podmiotu, który ma zrealizować etap projektowania i rozwoju (PiR) dotyczący kołowego pojazdu minowania narzutowego (PMN) kryptonim Baobab-K.

To kolejna próba realizacji projektu, który ma zakończyć się wprowadzeniem do pododdziałów inżynieryjnych brygad zmechanizowanych nowoczesnego systemu minowania narzutowego przeznaczonego do stawiania min przeciwpancernych MN-123. Ocenia się, że zapotrzebowanie na PMN Baobab-K w wersji kołowej wynieść może 15-20 sztuk. Pierwszy prototyp (demonstrator) PMN, w pierwotnej konfiguracji, na podwoziu samochodu Jelcz P662D.43 6x6, zbudowany przez konsorcjum Huty Stalowa Wola S.A., Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma S.A., Jelcz sp. z o.o., WB Electronics S.A., Arex sp. z o.o. oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, był prezentowany m.in. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2012 roku. W 2014 roku Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na realizację pracy rozwojowej dotyczącej PMN Baobab-K przez konsorcjum. W 2015 roku ogłoszono po raz pierwszy rozpoczęcie postępowania na realizację etapu PiR pojazdu Baobab-K, zostało ono unieważnione jeszcze w tym samym roku, w następnym roku zainicjowano kolejne postępowanie, które również unieważniono. W 2017 roku po raz kolejny próbowano sfinalizować postępowanie dotyczące etapu PiR. W odpowiedzi na ogłoszenie Inspektoratu Uzbrojenia MON wpłynęła jedna oferta złożona przez konsorcjum złożone z podmiotów: Huta Stalowa Wola, Jelcz i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Procedura została jednak unieważniona w ub. roku z powodu przekroczenia przez ofertę kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W ramach obecnego etapu PiR wybrany wykonawca ma zrealizować trzy etapy pracy: wykonanie modelu (demonstratora) pojazdu minowania narzutowego, wykonanie prototypu oraz wykona dokumentacji technicznej wyrobu (DTW). Etapy pierwszy i drugi powinny zostać zakończone badaniami potwierdzającymi spełnienie wymagań zawartych w założeniach taktyczno-technicznych (ZTT) „Pojazd minowania narzutowego” kr. BAOBAB-K. Obecna procedura ma charakter negocjacyjny, a podmioty zainteresowane udziałem mają czas na składanie dokumentacji do 8 czerwca br.

Zgodnie z wymaganiami PMN powinien być posadowiony na podwoziu o napędzie 8x8, z kabiną opancerzoną spełniającą 1 poziom ochrony balistycznej. Na platformie ładunkowej ma być umieszczone sześć sterowanych elektrycznie miotaczy (z osłonami spełniającymi 1 poziom ochrony balistycznej) wraz z hydraulicznym układem rozsuwu, umożliwiającym automatyczne z trybu transportowego w bojowy i odwrotnie. PMN powinien posiadać system teleinformatyczny umożliwiający sterowanie procesem minowania w tzw. trybie automatycznym jak i ręcznym, z wizualizacją pola minowego na mapie cyfrowej z możliwością automatycznego przesłania meldunku, poprzez radiostację UKF, o ustawionym polu minowym wraz z jego parametrami. Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie dźwigowe umożliwiające montaż miotaczy na pojeździe lub ich demontaż z pojazdu. Ponadto PMN powinien być wyposażony wzdalnie sterowany karabin maszynowy kal. 12,7 mm typu WKM-B z wyrzutnikami granatów dymnych oraz wyposażony w system wykrywania opromieniowania laserowego OBRA, urządzenie filtrowentylacyjne i urządzenie do wykrywania skażeń.

 

tekst i foto: Tomasz Kwasek

rysunek: Inspektorat Uzbrojenia MON

 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter