Program 2009-2018 – kolejna odsłona

 


Norbert Bączyk


 

 


Program 2009-2018

 

- kolejna odsłona

 

 

Decyzja o przyspieszonym przejściu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zawodowstwo oraz konieczność opracowania nowego wieloletniego planu ich rozwoju sprawiły, że obecnie Wojsko Polskie wchodzi w okres decydujących przemian. Niestety, na przemiany te główny wpływ mają czynniki niezwiązane bezpośrednio z armią. W dłuższej perspektywie może to godzić w podstawy bezpieczeństwa całego państwa.


 

 

Wprawdzie obecnie sztandarowym programem realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest program tzw. profesjonalizacji SZ RP na lata 2008-2010, jednakże kluczowy dla przyszłego funkcjonowania wojska jest niewątpliwie inny dokument – Program rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018. Na łamach NTW zagadnienia związane z jego opracowywaniem były już poruszane, zaś w materiale „Widmo kryzysu, czyli… o profesjonalizacji raz jeszcze” (NTW 2/2009) przedstawiono także główne założenia zarówno tzw. profesjonalizacji, jak też planowane zmiany organizacyjne oraz opisano kwestie związane z planowaną modernizacją techniczną. Kryzys finansów publicznych, którego początki obserwowano już jesienią zeszłego roku, w poważnym stopniu zachwiał opracowanymi w 2008 roku założeniami tego programu. Zapowiadane wówczas rychłe jego podpisanie stało się nieaktualne. Na początku 2009 roku trwały prace nad korektą dokumentu i, wedle deklaracji MON, docelowa wersja pierwszego w najnowszych dziejach Wojska Polskiego programu, obejmująca 10-letni okres planistyczny, miała być gotowa jeszcze w marcu (wówczas też Sztab Generalny WP przygotował oficjalną i dość ogólnikową prezentację założeń programu na lata 2009-2018, która została udostępniona mediom). Jednakże spór pomiędzy prezydentem – zwierzchnikiem SZ RP oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego z jednej strony, a MON z drugiej, dotyczący sposobu przygotowania tego dokumentu, sprawił że zarówno termin przyjęcia, jak też docelowa treść programu 2009-2018 wciąż pozostawała sprawą otwartą. Na zorganizowanej w dniu 26 marca Dorocznej Odprawie Rozliczeniowo – Koordynacyjnej Kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w wystąpieniu szefa MON padły więc słowa, że program 2009-2018 to „projekt znajdujący się obecnie w fazie konsultacji politycznych i społecznych”, co samo w sobie jest kuriozalnym eufemizmem toczonego sporu politycznego. Tak czy inaczej, w momencie powstania tego artykułu, program 2009-2018 nadal nie był podpisany.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 4/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter