Prace badawczo-rozwojowe w grupie amunicyjnej PHO


Polski Holding Obronny


 

 

 

 

Prace badawczo-rozwojowe

 

w grupie amunicyjnej

 

Polskiego Holdingu Obronnego

 

 

Przedsiębiorstwa skupione w grupie amunicyjnej Polskiego Holdingu Obronnego, której liderem jest Mesko S.A. to najwięksi w Polsce producenci amunicji wszelkich typów, rakiet niekierowanych i pocisków kierowanych. W skład grupy wchodzą: Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej oraz jej oddziały: w Kraśniku, Bolechowie, Pionkach i WSK PZL Warszawa II w Warszawie, Zakłady Metalowe Dezamet S.A. w Nowej Dębie, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. w Bydgoszczy, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. w Bydgoszczy i Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. w Jaśle.

 

 

Grupa amunicyjna, ze względu na charakter produkcji, stanowi strategiczne ogniwo struktury produkcyjnej potencjału obronnego kraju i zaangażowana jest w większość programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP.


Programy amunicyjno-rakietowe

 

Piorun
Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun to nowy wyrób, znajdujący się aktualnie w fazie opracowywania, który będzie w stanie skuteczniej zwalczać pełną gamę nowych zagrożeń z powietrza w tym:
• środki bezzałogowe - rozpoznawcze i bojowe,
• pociski manewrujące,
• bomby kierowane i korygowane,
• inne cele o niskiej emisji promieniowania podczerwonego,
• samoloty o zmniejszonej emisyjności termicznej gazów wylotowych silnika,
• śmigłowce z rozpraszaczami gazów wylotowych i osłonami termicznymi,
• cele wykorzystujące nowoczesne systemy samoobrony (w tym generatory promieniowania podczerwonego i generatory strug gazowych o parametrach zbliżonych do celu). Zestaw Piorun będzie charakteryzował się:
•• Zwiększonym zasięgiem wykrycia dzięki:
• zastosowaniu nowoczesnych układów detekcyjnych o zwiększonej czułości,
• cyfrowym algorytmom pracy mechanizmu startowego,
• cyfrowej reprogramowalnej głowicy samonaprowadzającej (GSN).
•• Zwiększoną odpornością na zakłócenia termalne poprzez:
• optymalizację pasm detekcyjnych koordynatora,
• zwiększenie dynamiki pracy układów obróbki sygnałów GSN,
• wykorzystanie nowych zakresów spektralnych oraz selekcji kinematycznej.
•• Zwiększoną dokładnością trafienia poprzez:
• poprawę charakterystyk sterowania w strefie dalekiej i bliskiej,
• wprowadzenie możliwości wyłączenia przesunięcia punktu trafienia,
•• Zwiększonym zasięgiem rażenia i skutecznością głowicy bojowej dzięki:
• zastosowaniu zapalnika zbliżeniowego,
• zmianie materiału ładunku części bojowej na wysokoenergetyczny nowej generacji,
• zastosowaniu wymuszonej fragmentacji odłamków.
•• Zwiększonym zasięgiem pocisku dzięki:
• wprowadzeniu paliw rakietowych nowej generacji.
•• Zwiększoną efektywnością wykorzystania poprzez integrację z systemami obserwacji i kierowania ogniem, w tym:
• współpracę zestawu rakietowego z zewnętrznymi urządzeniami celowniczymi,
• zastosowaniem optycznych i optoelektronicznych urządzeń celowniczych.
• współpracę z systemami dowodzenia wyższego szczebla.


Amunicja precyzyjnego rażenia do moździerza 120 mm Rak i 155 mm do samobieżnych armatohaubic Krab i Kryl

Zapotrzebowanie na tego typu amunicję wiąże się z podjętymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej działaniami mającymi na celu unowocześnienie uzbrojenia (w tym artylerii), poprzez wdrożenie rozwiązań modułowych i unifikację elementów: rażenia, dowodzenia, rozpoznania oraz logistyki, w tym zwłaszcza podwozi (platform). Między innymi rozpoczęte zostały prace z wdrożeniem 155 mm dywizjonowego modułu ogniowego, kryptonim Regina (samobieżne armatohaubice Krab i Kryl) i kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych, kryptonim Rak.

Amunicja precyzyjnego rażenia (APR) zapewnia efektywne rażenie z wysokim prawdopodobieństwem zniszczenia:
• czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych;
• stanowisk startowych rakiet, systemów artyleryjskich na stanowiskach ogniowych;
• stanowisk dowodzenia i kierowania ogniem;
• obiektów łączności;
• mostów, transportu nawodnego.

Projekty dotyczące amunicji precyzyjnego rażenia realizowane są w Mesko S.A., we współpracy z CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o., Wojskową Akademią Techniczną, i firmami ukraińskimi – Łucz w zakresie APR 120 i Progress w zakresie APR 155. Opracowywane wyroby oparte będą na zasadzie naprowadzania na cel wskazany promieniem laserowym z podświetlacza laserowego. System podświetlacza zostanie opracowany od podstaw we współpracy pomiędzy Mesko S.A. i CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o. oraz Wojskową Akademią Techniczną i stanie się w przyszłości narodowym systemem, mającym zastosowanie nie tylko do amunicji artyleryjskiej, ale również rakietowej i w przeciwpancernych pociskach kierowanych.

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 09/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter