Porty lotnicze świata 2010

 


Jerzy Liwiński


 

 

 

Porty lotnicze świata 2010

 

 

 

W ubiegłym roku w portach lotniczych na świecie odprawiono 4,8 mld pasażerów i 85 mln ton ładunków, a samoloty komunikacyjne wykonały 70 mln operacji startów i lądowań. W stosunku do roku poprzedniego liczba pasażerów zwiększyła się o 6,3%, tonaż odprawionych ładunków o 15,2%, a liczba operacji o 0,8%. Największymi portami pasażerskimi są Atlanta, Londyn-Heathrow i Pekin, a towarowymi Hong Kong, Memphis i Shanghaj. Udział polskich portów lotniczych w globalnym rynku przewozów pasażerskich wynosi zaledwie 4,3 promila, a towarowych 0,9 promila.

 Rynek transportu lotniczego stanowi dynamiczną część globalnego systemu transportowego i jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki światowej, generującym rocznie około 500 mld dolarów przychodów. Jest uzależniony od ogólnych przemian i trendów gospodarki i zasadniczo, ale też samemu, wpływa na tempo jej rozwoju. Chociaż transport lotniczy w ujęciu ilościowym realizuje znikomy ułamek światowych przewozów, to wartościowo jest to już około 30% rynku. Na świecie funkcjonuje około dwóch tysięcy komercyjnych portów lotniczych, od największych na których samoloty wykonują dziennie po kilkaset operacji startów i lądowań, do najmniejszych, gdzie są one wykonywane sporadycznie. Ruch lotniczy jest też rozłożony nierównomiernie w poszczególnych regionach świata i zależy głównie od poziomu gospodarczego leżących tam państw. Największy jest w portach Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i wysp Pacyfiku, na które przypada około 90% obsłużonych pasażerów i tonażu ładunków na świecie. W trzydziestu największych portach pasażerskich jest realizowane 31% światowego ruchu, dla portów towarowych jest to aż – 61%. Ogólnoświatową organizacją zrzeszającą porty lotnicze jest ACI (Airport Council International). Reprezentuje ona ich interesy w rozmowach i negocjacjach z przewoźnikami, a także opracowuje standardy obsług portowych i ochrony środowiska. Aktualnie ACI zrzesza 580 operatorów zarządzających 1650 lotniskami w 179 krajach i regionach. Odbywa się w nich około 98% światowego ruchu komercyjnego, co pozwala uznawać dane statystyczne tej organizacji jako reprezentatywne dla całego lotnictwa komunikacyjnego na świecie. Wstępne roczne statystki ACI są ogłaszane w specjalnym raporcie na początku każdego roku, wyniki ostateczne są publikowane dopiero w drugim półroczu (z reguły dane są wtedy o kilka procent wyższe).

Raport roczny ACI 2010
Z opublikowanego wstępnego raportu organizacji ACI za 2010 r. wynika, że w portach lotniczych na świecie zostało odprawionych 4,8 mld pasażerów, 85 mln ton ładunków, a samoloty komunikacyjne wykonały 70 mln operacji startów i lądowań. W stosunku do 2009 r. liczba obsłużonych pasażerów zwiększyła się o 6,3%, tonaż ładunków o 15,2%, a operacji o 0,8%. Ubiegłoroczne wyniki nie są jednak tak imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 2009 r. był kryzysowy i wyniki były w nim wyjątkowo niskie. Jeżeli więc za punkt odniesienia przyjmiemy 2008 r. to wtedy dynamika wzrostu liczby pasażerów i ładunków była na poziomie 5–6%, a liczba wykonanych operacji nie uległa większej zmianie. W poszczególnych miesiącach ub. roku dynamika wzrostu ruchu pasażerskiego utrzymywała się na poziomie od 5% do 8% – z wyjątkiem kwietnia gdzie wystąpił spadek –1,2%. Natomiast w ruchu towarowym największe wzrosty były w pierwszej połowie roku i wynosiły od 18% do 27%, a później utrzymywały się na poziomie kilku-kilkunastu procent. Największą, dwucyfrową dynamikę wzrostu ruchu pasażerskiego miały porty regionów: Azji-Pacyfiku (11,5%), Ameryki Południowej (12%) i Bliskiego Wschodu (11,5%). Wzrost ruchu był wynikiem wychodzenia gospodarek wielu państw z kryzysu, a także dalszego rozwoju realizowanej siatki połączeń lotniczych i ekspansji przewoźników niskokosztowych. Na największym na świecie rynku amerykańskim wzrost był najmniejszy i wynosił 2,4% – czemu nie należy się dziwić ze względu na jego nasycenie oraz nie do końca pewny stan gospodarki.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 9/2011

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter