Polskie wojska pancerne i zmechanizowane - meandry rozwoju

 


Norbert Bączyk


 Polskie wojska pancerne i zmechanizowane -

 

meandry rozwoju


W przyszłym roku minie 90 lat od chwili sformowania pierwszego polskiego oddziału czołgów. Również dziś wojska pancerne i zmechanizowane stanowią bardzo ważną część naszej armii. Zapewne będzie tak i w kolejnej dekadzie, jednak sprawą otwartą są kierunki ich dalszego rozwoju.
 
 

 

 

W powszechnej świadomości czołg stanowi podstawowy i najważniejszych oręż na lądowym polu walki. I choć nie jest to do końca słuszne, właśnie liczbą pojazdów pancernych oraz opancerzonych mierzy się często siłę lub słabość sił zbrojnych. Mimo rosnącego znaczenia innych części składowych wojsk lądowych, tak jak w wielu innych krajach, także w naszej armii wojska pancerne i zmechanizowane od kilkudziesięciu lat wciąż zajmują pozycję dominującą. Wprawdzie polski potencjał w tej dziedzinie od czasów rozwiązania Układu Warszawskiego skurczył się z kilkunastu do czterech dywizji, ale wszystkie one nadal noszą miano pancernych albo zmechanizowanych. Trzonem wojsk operacyjnych, przewidzianych w pierwszej kolejności do prowadzenia regularnych działań, są aktualnie:

  • 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki;
  • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego;
  • 12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego;
  • 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka.
Trzon wszystkich tych dywizji stanowią tzw. brygady ogólnowojskowe, a więc faktycznie jednostki pancerne i zmechanizowane, gdyż zaliczamy do nich, obok brygad o takim właśnie nazewnictwie, również 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich i 7. Brygadę Obrony Wybrzeża, obie o dość zbliżonej strukturze i wyposażeniu. Aktualnie Wojska Lądowe mają 14 brygad ogólnowojskowych w następującym podporządkowaniu.
  • 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana: 1. Warszawska Brygada Pancerna, 3. Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich.
  • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej: 10. Brygada Kawalerii Pancernej, 34. Brygada Kawalerii Pancernej, 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.
  • 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana: 2. Brygada Zmechanizowana; 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża, 12. Brygada Zmechanizowana; 36. Brygada Zmechanizowana.
  • 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana,  16. Pomorsko-Warmińska Brygada Zmechanizowana.
Łącznie w 2008 roku, spośród 14 brygad ogólnowojskowych, 4 funkcjonowały na etatach brygad pancernych, 8 jako brygady zmechanizowane i 2 innego typu.


Ciąg dalszy w numerze

 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter