Polskie przewozy lotnicze 2008

 


Jerzy Liwiński


 

 

 

Polskie przewozy lotnicze 2008

 

 

 

W 2008 r. na pokładach polskich statków powietrznych przewieziono 5,2 mln pasażerów i 46,1 tys. ton ładunków. W stosunku do wyników roku poprzedniego przewozy pasażerów zmniejszyły się o 14,3%, a tonaż ładunków wzrósł o 3,8%. Największy udział w tym segmencie rynku miała Grupa LOT (Polskie Linie Lotnicze LOT, EuroLOT i Centralwings), która przewiozła 95,6% pasażerów i 53,6% tonażu ładunków. 

 Działalność gospodarcza dotycząca przewozów pasażerów i ładunków oraz świadczenie usług lotniczych jest unormowana zapisami ustawy z 3 lipca 2002 r. „Prawo Lotnicze” i stosownymi rozporządzeniami wykonawczymi Ministra Infrastruktury. Na wykonywanie przewozów jest wymagane posiadanie Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego AOC (Air Operator Certificate), natomiast na działalność usługową – Certyfikatu Usług Lotniczych AWC (Aerial Works Certificate). Dokumenty te są wydawane w formie decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i poprzedzone procesem certyfikacji. Certyfikat AOC uprawnia do świadczenia regularnych lub nieregularnych zarobkowych przewozów: pasażerskich, towarowych, sanitarnych i medycznych lub lotów śmigłowcowej służby ratownictwa medyczmedycznego. Certyfikat AWC uprawnia do działalności usługowej, w tym lotów: agrolotniczych, patrolowych i inspekcyjnych (z użyciem specjalistycznej aparatury pokładowej), fotogrametrycznych, przeciwpożarowych i gaśniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, a także prowadzenia prac budowlano-montażowych przy użyciu śmigłowców. Do świadczenia zarobkowych przewozów lotniczych jest konieczne posiadanie koncesji. Jest ona wydawana po analizie dokumentów prawnych i finansowych, dotyczących np. statusu firmy, prawa własności sprzętu, planów gospodarczych, płynności finansowej, ubezpieczenia, wpisów do rejestrów. Działalność przewoźnika jest monitorowana pod względem finansowym na podstawie rocznych planów wydatków i przychodów oraz sprawozdań z ich wykonania. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość posiadanych certyfikatów AOC i AWC. W grudniu 2008 r. do wykonywania przewozów osób lub ładunków było uprawnionych 15 firm, a do świadczenia usług – 35. Posiadaczami certyfikatu przewoźnika AOC były: Polskie Linie Lotnicze LOT (typy użytkowanych statków powietrznych – Boeing 767 i 737, Embraer EMB-145, 170 i 175), Air Italy Polska (Boeing 757), EuroLOT (ATR-42, ATR-72), Centralwings (Boeing 737), White Eagle Aviation (ATR-42, L-410), Exin (An-26), SprintAir (SAAB 340, L-410), SprintAir Cargo (SAAB 340), Sky Taxi (SAAB 340), Jet Air (Jetstream 32), Jet Service (Cessna 525, C560XL, CL-300 i BD700), Direct Fly (Diamond DA42), Ad Astra Executive Charter (Beech 200GT), General Aviation (An-2, PZL-104 Wilga, śmigłowce Bell 407 i 427) i SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Piaggio P180, śmigłowce Mi-2 Plus i Agusta 109E).
 
 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter