Polska propozycja modernizacji samolotów MiG-29

 


Tomasz Kwasek


 

 

 

Polska propozycja modernizacji

 

samolotów MiG-29

 

 

 

Działania promocyjne firm oferujących modernizację polskich samolotów MiG-29 trwają już od dłuższego czasu. Jednak w ciągu ostatnich  dwóch-trzech lat, po podjęciu decyzji o pozostawieniu tych maszyn w służbie jeszcze po 2025 r., do MON skierowano kilka poważnych ofert unowocześnienia tych myśliwców.

 
 

 

 


Na tegorocznej wystawie Air Fair 2009 – „Wszystko dla lotnictwa”, która odbyła się w dniach 29-30 maja br. w Bydgoszczy, miejscowe Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 zaprezentowały kompleksową ofertę modernizacji użytkowanych przez Siły Powietrzne myśliwców MiG-29. Propozycja ta ma ścisły związek z planowaną wieloletnią – mowa jest nawet o okresie do 2029 r. – eksploatacją tych samolotów w Polsce. Fakt ten powoduje potrzebę unowocześnienia planowanych do pozostawienia w służbie maszyn tak, aby były w jak najszerszym zakresie kompatybilne z F-16C/D Jastrząb, a także z innymi samolotami w ramach sił NATO. Modernizacja proponowana proponowana przez WZL-2 oparta jest o doświadczenia zdobyte przez zakłady w czasie modernizacji samolotu Su-22M4 dla Angoli. Co istotne, polska modyfikacja charakteryzuje się tzw. otwartą architekturą, co oznacza możliwość dalszej rozbudowy systemów samolotu, w zależności od przyszłych potrzeb użytkownika, bez znacznego wzrostu kosztów. Korzystnie odróżnia to ją od propozycji innych oferentów. Samoloty MiG-29 sukcesywnie przechodzą w WZL-2 remonty połączone z doposażeniem awioniki, poza tym na remontowanych maszynach wprowadzona jest, pod nadzorem producenta maszyn – RSK MiG i we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (program Kurpie), zasada eksploatacji według stanu technicznego, a nie jak dotychczas według resursu. Po przeprowadzonych analizach opłacalności szerszej modernizacji tych maszyn, według planów MON, część obecnie eksploatowanych samolotów, mających stanowić wyposażenie dwóch eskadr lotnictwa taktycznego, ma pozostać w służbie po roku 2020. W tym celu powinny one przejść kompleksowe remonty i modernizację kluczowych elementów wyposażenia, dzięki czemu będą mieć wówczas jeszcze realną wartość bojową. Opierając się na tych założeniach, w czasie Air Fair 2009 WZL-2 przedstawiły, wraz ze swoim ukraińskim partnerem – grupą SSFTF Progress – propozycję zmian, przede wszystkim w systemach pozyskania i zobrazowania informacji maszyn.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 7/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter