Policyjna kontrola posiadacza broni

Policyjna kontrola posiadacza broni

Krzysztof Kuczyński

 

Podczas przenoszenia lub przewożenia broni spotykamy się z sytuacjami, w których policja podejmuje wobec nas różne czynności kontrolne – najczęściej jest to kontrola drogowa. Jak zachować się podczas kontroli policji, gdy mamy przy sobie legalnie posiadaną broń? Typowa odpowiedź prawnika zabrzmi: „To zależy”. I będzie to trafny wstęp do rozważań nad scenariuszami, z jakimi możemy się spotkać w praktyce.

Scenariusz pierwszy: kontrola drogowa

Założeniem scenariusza jest jakakolwiek kontrola wykonywana przez funkcjonariuszy policji, niezwiązana z posiadaniem przez nas broni. Załóżmy, że broń leży więc w bagażniku lub jest ukryta w kaburze pod odzieżą. Policjant nie pyta o broń, a wykonuje swe czynności w związku z inną przyczyną kontroli. Zachowujmy się wtedy naturalnie, jakby broni przy nas w ogóle nie było. Posiadamy ją przecież legalnie, a kontrola nie jest ukierunkowana na ten fakt. KSIP zawiera jednak informacje o wydanym na naszą rzecz pozwoleniu i zarejestrowanych egzemplarzach broni palnej. Policjant może więc zapytać, czy mamy przy sobie broń. Co wtedy?

Scenariusz drugi: policjant pyta, czy mamy przy sobie broń

Podejmowanie przez policję działań władczych odbywać musi się w graniach prawa - wiąże się to z koniecznością podania przez funkcjonariusza podstawy prawnej i faktycznej określonego żądania. Procedury policyjne nie zawierają jednak odrębnego trybu postępowania policjantów w związku z podjęciem przez nich czynności służbowych wobec osoby posiadającej legalnie broń. Polskie prawo rozróżnia natomiast trzy kategorie sytuacji, w których policja ma prawo odebrać nam broń, co z kolei uzasadnia pytanie o jej aktualne posiadanie.

Ustawa o broni i amunicji upoważnia policję do zabezpieczenia broni w przypadku ujawnienia się określonych (nie wszystkich) okoliczności stanowiących podstawę do cofnięcia pozwolenia na broń palną. Broń może nam zostać też odebrana jako dowód rzeczowy do przyszłej sprawy karnej w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Tu podstawą faktyczną jest popełnienie określonego czynu (przez nas lub osobę trzecią). W końcu policja może nam odebrać każdy niebezpieczny przedmiot (w tym legalnie posiadaną broń), gdy zostajemy zatrzymani, a także gdy nasze zachowanie wskazuje na to, że przy jego użyciu możemy dokonać czynu zabronionego. Tu podstawę faktyczną stanowić będzie nasze aktualne zachowanie, w szczególności agresja słowna czy fizyczna, wymuszająca działanie policji o charakterze prewencyjnym.

Pełna wersja artykułu w magazynie Strzał 9-10/2021

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter