Pojazdy Forum Wojskowo-Technicznego Armija-2019

Pojazdy Forum Wojskowo-Technicznego Armija-2019

Michał Buslik

Jesienią ubiegłego roku wiele wskazywało, że tegoroczne Forum, w związku z planowanym na sierpień salonem MAKS odbędzie się dopiero w 2020 roku, zaś sama impreza będzie już stale organizowana w cyklu dwuletnim. Ostatecznie tak się jednak nie stało, Forum zachowało swój dotychczasowy cykl, zmieniono natomiast miesiąc organizacji Armiji z tradycyjnego przełomu sierpnia i września na 25-30 czerwca. Nie uległy zmianie cechy charakterystyczne Armiji, duże powierzchnie wystawowe mieszczącego się w podmoskiewskiej Kubince Parku Patrioty wraz z Centrum Kongresowo-Wystawowym Patriot-Expo zostały szczelnie wypełnione współczesną ofertą, choć praktycznie wyłącznie, rosyjskiego przemysłu obronnego, a także uzbrojeniem historycznym. Bogatej ekspozycji statycznej, jak co roku, towarzyszyły codzienne pokazy dynamiczne na lądzie i w powietrzu, oraz w ograniczonym zakresie, także na wodzie. Obok Forum centralnego miały miejsce wystawy uzbrojenia i pokazy organizowane w ramach kilkudziesięciu regionalnych filii Armiji-2019. Wszystko to służyło, co trzeba podkreślić, z każdym rokiem organizowanej coraz sprawniej, promocji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podobnie jak w latach poprzednich wśród prezentowanych w czasie Forum wzorów uzbrojenia, znalazły się zarówno całkowicie nowe pojazdy jak i najnowsze wersje i zabudowy dobrze znanych konstrukcji, w niniejszym artykule zostanie przedstawiony ich krótki przegląd.

Statystyki Armiji-2019

Krótką statystykę jubileuszowego, V Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego warto rozpocząć przedstawiając obraz dynamiki rozwoju Forum, albowiem w latach 2015-2019 ogólna liczba wystawców wzrosła 1,5-krotnie, liczba prezentowanych produktów powiększyła się 3,5-krotnie, liczba odwiedzających wzrosła pięciokrotnie, liczba zagranicznych przedsiębiorstw uczestniczących w Forum zwiększyła się 2,5-krotnie zaś liczba kontraktów rządowych podpisanych w ramach kolejnych edycji Forum uległa dwukrotnemu zwiększeniu.

W ramach Armiji-2019 zostało zorganizowanych 35 imprez filialnych w miastach i miejscowościach wszystkich okręgów wojskowych Federacji Rosyjskiej, wraz z Flotą Północną. Odwiedziło je łącznie, wliczając podmoskiewskie Forum centralne, ponad milion zwiedzających, w tym ponad 800 tys. z nich przybyło do Patriot-Expo. Na głównej płaszczyźnie wystawowej Patriot-Expo o powierzchni ponad 257 tys. m2 MO FR zaprezentowało 361 egzemplarzy uzbrojenia i techniki wojskowej. W pokazach dynamicznych na lądzie (włącznie z filiami Forum) brały udział 304 egzemplarze techniki wojskowej przygotowane przez MO FR oraz 27 egzemplarzy techniki wojskowej stanowiących ofertę firm. W Forum uczestniczyło ponad 1,3 tys. podmiotów branży obronnej, które zaprezentowały ponad 27 tys. swoich produktów. W czasie Armiji-2019 swoje ekspozycje narodowe, przy czym głównie prezentujące jedynie modele uzbrojenia, miało dziesięć państw – Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Indie, Iran, Kazachstan, Chiny, Pakistan, Turcja, Tajlandia i RPA. Poza tym udział w Forum wzięło 101 zagranicznych firm z 14 państw, ich lista w większości była tożsama z państwami organizującymi podczas Armiji-2019 wystawy narodowe, wyjątkiem były nieliczne podmioty z takich państw jak Litwa, ZEA oraz Francja. Jak widać, pomimo starań organizatorów, obecny klimat geopolityczny wciąż przekłada się na relatywnie niewielką liczbę wystawców zagranicznych, w szczególności tych ze Starego Kontynentu.

Podczas Armiji-2019 MO FR podpisało z 27 rosyjskimi producentami 46 umów na dostawę uzbrojenia opiewające na sumę przekraczającą bilion rubli. Nie podano natomiast liczby i łącznej sumy podpisanych umów eksportowych, przy czym jeszcze na kilka dni przed inauguracją jubileuszowego V Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego rosyjskie źródła oficjalne przewidywały podpisanie co najmniej 10 takich umów na łączną sumę 22 mld rubli.

Powrót BAZ-a

Wejście w 2015 roku przedsiębiorstwa AO BAZ w skład AO koncern WKO Ałmaz-Antiej zdecydowanie odmieniło sytuację briańskich zakładów, które w ciągu kilku lat przeistoczyły się z podmiotu o bardzo ograniczonych zdolnościach produkcyjnych, borykającego się z poważnymi problemami organizacyjno-finansowymi w przedsiębiorstwo sukcesywnie zwiększające wielkość produkcji. Dotyczy to nie tylko zamówień na potrzeby MO FR, ale także tych pochodzących od odbiorców eksportowych, o czym najlepiej mogą świadczyć telewizyjne migawki z zapoczątkowanych w lipcu dostaw rakietowych kompleksów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych dalekiego zasięgu S-400 do Turcji, gdzie znaczną część etatowych pojazdów stanowią zabudowy podwozi specjalnych BAZ typoszeregu Woszczina-1. Podczas Armiji-2019 spółka AO BAZ przedstawiła szereg aplikacji tych podwozi. Wśród nich największe zainteresowanie wzbudzała, pomimo tego, że pojazd w ostatnich latach był już prezentowany, także publicznie, osadzona na podwoziu 8x8 BAZ-6909-023 wyrzutnia 50P6 rakietowego kompleksu przeciwlotniczego średniego zasięgu S-350 Witiaź-PWO, następcy kompleksów S-300PS, którego dostawy do jednostek liniowych mają się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku. Po raz pierwszy na Forum Armija-2019 został przedstawiony obecnie wchodzący do uzbrojenia SZ FR, wykorzystujący podwozie 8x8 BAZ-6910-020/021 średni, kołowy pojazd remontowo-ewakuacyjny REM-KS1 z zabudową specjalistyczną wykonaną przez korporację Projekt-Tiechnika, pojazd ten zakończył próby państwowe w 2016 roku i rok później został przyjęty do uzbrojenia. Wóz REM-KS1 jest przede wszystkim przeznaczony do wykonywania prac obsługowo-naprawczych oraz ewakuacji technicznej pojazdów oraz uzbrojenia wykorzystującego podwozia BAZ o masie całkowitej do 38 t (30 t na drogach gruntowych).

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 8/2019

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter