Marynarka Wojenna RP A.D. 2008

 


Jarosław Ciślak


 

 


Marynarka Wojenna RP

 

A.D. 2008

 


Niniejsze opracowanie, ze względu na ograniczoną objętość, nie ma na celu opisania historii wszystkich ostatnich przekształceń organizacyjnych (były one systematycznie odnotowywane w „Kronice PMW”), lecz przedstawienie struktury i sił Marynarki Wojennej RP w 2008 roku. W ostatnich latach na łamach miesięczników „Morze, Statki i Okręty” oraz „Nowa Technika Wojskowa”, wielokrotnie skupiano się na modernizacji okrętów oraz zakupach uzbrojenia. Tym razem sprawy Marynarki Wojennej RP chcemy pokazać od strony organizacji, struktury, zestawień nazw i numerów taktycznych jednostek pływających w poszczególnych dywizjonach, a przede wszystkim stopni i nazwisk ludzi, którzy dowodzą okrętami, jednostkami nadbrzeżnymi oraz decydują o kształcie MW służąc w jej Dowództwie.
 
 

 
Zestawienia podają stan z dnia 1 września 2008 roku. Ze względu na wprowadzenie od 1 lipca 2004 roku w Siłach Zbrojnych kadencji na stanowiska dowódcze (3-letnie lub krótsze), w zestawieniach podano datę rozpoczęcia pełnienia stanowiska w obecnej kadencji. Możliwe jest, że dana osoba dowodziła tym samym okrętem lub pełniła to samo stanowisko wcześniej (Autor liczy na odzew zainteresowanych w celu uszczegółowienia tych danych).

Struktura
organizacyjna i siły MW W ciągu ostatnich lat siły MW zostały bardzo poważnie zredukowane. W latach 2000-2007 wycofano 80 (!) jednostek pływających. W tym samym okresie wcielono do służby tylko dwie fregaty typu O. H. Perry (20- i 22-letnie), cztery okręty podwodne typu Kobben (35-, 36-, 36- i 40-letnie) oraz okręt wsparcia logistycznego projektu 130Z/890 (przebudowany okręt demagnetyzacyjny projektu 130, wcielony 10 lat po wodowaniu dla pierwotnego zamawiającego, czyli ZSRR).

Wycofanie takiej liczby jednostek musiało spowodować zasadnicze zmiany struktury MW. Zmniejszono liczbę flotyll z trzech do dwóch, rozformowując Dowództwo 9. Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera w Helu. Część z jej jednostek rozformowano, a część podporządkowano 3.FO w Gdyni i 8.FOW w Świnoujściu. Do najważniejszych rozformowanych jednostek w ostatnich latach można zaliczyć:

 • 11. Dywizjon Ścigaczy w Helu (31 grudnia 2004 r.)
 • 16. Dywizjon Kutrów ZOP w Kołobrzegu (31 lipca 2006 r.)
 • 4. Batalion Minowania MW w Dziwnowie (30 września 2005 r.)
 • Komendę Portu Wojennego Kołobrzeg (31 grudnia 2006 r.)
 • Komendę Portu Wojennego Hel (31 grudnia 2006 r.)
 • 14. Składnicę MW w Ustce (31 grudnia 2007 r.)
 • 15. Składnicę Mundurową MW w Gdańsku (30 czerwca 2002 r.)

Zmianie uległy również najważniejsze dywizjony okrętowe. W miejsce rozformowanych 31 grudnia 2004 roku 31. i 32. Dywizjonów Okrętów Rakietowych, 1 lipca 2004 roku powstały Dywizjon Okrętów ZOP i Dywizjon Okrętów Rakietowych. Dwa lata później, 1 lipca 2006 roku utworzono w Gdyni Dywizjon Okrętów Wsparcia, a 31 grudnia 2006 roku rozformowano Dywizjon Okrętów Szkolno-Badawczych. Część jednostek została przekazana poza struktury MW:

 • Ośrodek Metrologii MW w Gdyni (22 marca 2006 r.)
 • Wojskowa Komisja Lekarska MW w Gdańsku (30 czerwca 2001 r.)
 • Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska MW w Gdańsku (30 czerwca 2001 r.)
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Gdańsku (30 czerwca 2001 r.)
 • 124. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdyni (30 czerwca 2003 r.)
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna MW w Gdyni (20 października 2000 r.)
 • Muzeum MW w Gdyni (1 stycznia 2007 r.) – bez Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica, który pozostał samodzielną jednostką wojskową podległą dowódcy MW.

Wcześniej, w wyniku reformy służby zdrowia, jednostki służby zdrowia MW (7. Szpital MW w Gdańsku, 115. Szpital Wojskowy w Helu oraz Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie w Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Świnoujściu i Ustce) przekształcono w Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i przeniesiono z MW w podległość Zarządu, a obecnie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie. Niedługo poza MW odejdzie również Archiwum MW w Gdyni, które zostanie podporządkowane Centralnemu Archiwum Wojskowemu w Warszawie. W 2007 roku Grupy Specjalne Płetwonurków, znane jako „Formoza”, przeformowano w samodzielną Morską Jednostkę Działań Specjalnych i z końcem 2007 roku przekazano do Dowództwa Wojsk Specjalnych. 1 lipca 2007 roku, do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWSZ) w Bydgoszczy przekazano praktycznie wszystkie jednostki logistyczne podporządkowane Logistyce MW, pozostawiając tylko te w strukturach flotyll (KPW, BTMW):

 • Centralna Składnica MW im. kontradm. Xawerego St. Czernickiego w Gdyni
 • 9. Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych MW w Wejherowie
 • 12. Składnica Żywnościowa w Gdyni
 • 24. Składnica MW w Darłowie â 35. Składnica MPS MW w Dębogórzu
 • Laboratorium MPS MW w Dębogórzu
 • Centralny Zakład Sprzętu Ratowniczego MW w Gdyni.

1 stycznia 2008 roku w DMW likwidacji uległa cała Logistyka MW, a MW straciła status dysponenta środków budżetowych II stopnia. Oznacza to, że wszystkie wydatki MW są pokrywane przez instytucje centralne MON lub IWSZ. W Gdyni mieszczą się również dwie nowe instytucje realizujące planowanie i modernizację techniczną. Są to:

 • Terenowy Oddział Techniki Morskiej (podległy Departamentowi Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON)
 • Oddział Budowy i Modernizacji Okrętów (podległy Departamentowi Polityki Zbrojeniowej MON).

W 2007 roku, MW dla zaopatrywania wszystkich jednostek garnizonów Ustka i Wicko Morskie sformowała 6. Wojskowy Oddział Gospodarczy, który z końcem roku przekazano do IWSZ w Bydgoszczy. W strukturach 3.FO, 8.FOW i BLMW są Kluby Garnizonowe (Darłowo, Gdynia-Babie Doły, Gdynia-Oksywie, Hel, Świnoujście, Siemirowice, Dziwnów) i Kluby Żołnierskie (Gdynia-Oksywie, Rozewie, Świnoujście), ale od kilku lat nie mają już etatów wojskowych. Klub Garnizonowy w Ustce został włączony organizacyjnie do 6.WOG w Ustce, a Klub Żołnierski w Helu do struktury Punktu Bazowania w Helu.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 11/2008

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter