Pirania 09

 


Paweł Janowski, współpraca Janusz Walczak


 

 

 

„Pirania 09”

 

Ćwiczenia Marynarki Wojennej „od kuchni”

 

 

 

Podatnicy znają ćwiczenia wojskowe jedynie ze sprawozdań prasowych, lub tzw. VIP-day. Niestety, niewielu z nich zdaje sobie sprawę jak wielkie przygotowania je poprzedzają oraz jak znaczne siły i środki zaangażowane są we wsparcie takich wydarzeń. To co widzimy w telewizyjnych migawkach, to tylko wierzchołek góry lodowej... 

 Siły zbrojne często organizują ćwiczenia, czasami zwane manewrami, przyjmujące różne formy: sztabowe (na mapach) lub z użyciem wojska, jedno- lub dwustronne (ścierają się przeciwstawne „armie”), jedno- bądź wieloszczeblowe (z rozbudowaną hierarchią poziomów dowodzenia oraz jednostek), a wreszcie taktyczne, operacyjne, strategiczne, a ostatnio połączone (gdy ćwiczą różne rodzaje sił zbrojnych).Ćwiczenie taktyczne z wojskami Marynarki Wojennej „Pirania 09” odbywało się niemal wzdłuż całego wybrzeża. Równolegle z  nimi trwało szkolenie Sił Powietrznych „Pustułka 09”. Etap I „Piranii” (od 22 do rana 25 maja) obejmował planowanie działań przez siły 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w początkowej fazie operacji obronnej. W tym czasie rozwinięto elementy systemu dowodzenia 8.FOW, zrealizowano proces planowania działań bojowych przez podległe siły, wypracowano rozkaz bojowy dowódcy stanowiska dowodzenia (SD) 8.FOW. Zasadnicze działania sił MW (etap II), trwały od 25 do 30 maja.

Dzień pierwszy
Gotowość bojową osiągają jednostki brzegowe 8.FOW: 30. Kompania Chemiczna, 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW i 8. Dywizjon Przeciwlotniczy. Uruchomiono system rozpoznawczy; w morzu działa ORP Hydrograf z Grupy Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów, w miejscu stałej dyslokacji rozpoznanie i analizę prowadzi 6. Ośrodek Radioelektroniczny MW, a w Siemirowicach w gotowości czekają dwa samoloty rozpoznawcze M28 Bryza-1R z 30. Eskadry Lotniczej. W morzu rozpoczynają ćwiczenia zasadnicze siły okrętowe 8.FOW. Trałowce bazowe OORP Jamno, Necko, Drużno i Hańcza rozpoznają pole minowe przy pomocy stacji hydroakustycznych, natomiast OORP Mamry i Wdzydze prowadzą trałowanie rozpoznawcze za pomocą trałów kontaktowych. Okręty transportowo-minowe OORP Gniezno, Poznań i Toruń ładują transportery PT-S, wychodzą w morze, prowadzą obronę własnej okrętowej grupy transportowo-minowej (OGTrM) oraz wykonują strzelanie artyleryjskie i rakietowe oraz strzelania ładunków wydłużonych. Okrętowa grupa trałowa (OGT) w składzie: Jamno, Necko, Drużno i Hańcza zapewnia obronę przeciwminową (OPM), natomiast Mamry i Wdzydze nocą ładują miny w Punkcie Bazowania Hel. Równocześnie do ćwiczeń włączają się wydzielone siły okrętowe z 3. Flotylli Okrętów. Okręt podwodny ORP Bielik prowadzi rozpoznanie, a okręt ratowniczy ORP Lech zabezpiecza punkt załadunku techniki wojskowej. Brygada Lotnictwa MW wydziela dwa śmigłowce Mi-14PŁ z 29. Eskadry Lotniczej i śmigłowiec SH-2G z 28. Eskadry Lotniczej do zwalczania okrętów podwodnych we współpracy z Bielikiem
 
 
Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 7-8/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter